Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Plan ruilverkaveling Breskens -Zuidzande

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Plan ruilverkaveling Breskens -Zuidzande

Concurrentiepositie laadbouw verbeteren

4 minuten leestijd

 Van onze correspondent

OOSTBURG — Na een voorbereidingstijd van enkele jaren lieeft de Landinrichtingscommissie het voorontwerp van het landinrichtingsplan voor de ruilverkaveling "Breskens- Zuidzande" gepresenterd. Tot eind april bestaat de mogelijkheid om op de inhoud ervan te reageren.

 Het ruilverkavelingsgebied is globaal gelegen tussen Breskens en Zuidzande en beslaat een oppervlakte van 2850 hectare, waarvan 2390 hectare cultuurgrond. De belangrijkste doelstelling van het plan is de verbetering van de concurrentiepositie en de werkomstandigheden van de landbouw. Daartoe voorziet het plan met name in het ruilen van kavels en de uitvoering van daaruit voortvloeiende werken.

Het plan is erop gericht om goed te exploiteren kavels en percelen te vormen. Bij de indeling van nieuwe kavels zal rekening worden gehouden met bestaande wegen en waterlopen, maar ook met landschappelijke elementen. De werken bestaan onder meer uit het graven en dempen van sloten, het herstellen van verstoorde drainage en het aanleggen of verbeteren van dammen en opritten.

Het wegenpatroon is voor de bereikbaarheid van de gronden in het algemeen voldoende. Een iets minder gunstige situatie doet zich voor in het zuidelijke deel van het ruilverkavelingsblok. Daar zijn namelijk enkele semi-verharde wegen te smal of te licht van constructie voor het huidige verkeer. Een tweetal wegen wordt dan ook verbeterd. Het gaat daarbij om een deel van de Eerste Veerhoekwegeling en de zijweg van de Mosterdweg. In totaal betreft het 500 meter. Behalve de verbetering van deze bestaande wegen zijn er ook enkele verdichtingswegen gepland voor de kavelontsluiting.

 De afwatering in het gebied is in het algemeen voldoende. De in het verleden uitgevoerde waterschapswerken hebben daaraan bijgedragen. Om de mogelijkheden voor een goede kavelindeling te vergroten, is in het plan het aanpassen van een drietal tracés van waterlopen opgenomen. Verder gaat het plan uit van de handhaving van het bestaande hoofdwaterlopenstelsel. .
Ook wordt er naar gestreefd om de aanwezige landschappelijke en natuur- en cultuurhistorische waarden zoveel mogelijk in stand te houden. In dat verband worden er binnen een bepaald gedeelte van het gebied geen kavelinrichtingswerken uitgevoerd. Enkele gebieden zijn overigens aangewezen als reservaatsgebied.

Dijkbeplanting

Het landschapsplan omvat vooral het herstel van de dijkbeplanting in het noordoostelijke en zuidelijke deel van het ruilverkavelingsgebied. Er zal - naar gestreefd worden de hoofdstructuur van het landschap te benadrukken, dan wel te herstellen. Verder voorziet het plan in het aanbrengen van bermbeplanting langs de Platteweg. De kosten van het totale plan bedragen 2,9 miljoen gulden. Daarvan neemt het Rijk circa 67 procent voor haar rekening. Verder gaat men uit van een bijdrage van het waterschap, van de gezamenlijke eigenaren 3n van de individuele belanghebbenden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 februari 1989

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Plan ruilverkaveling Breskens -Zuidzande

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 februari 1989

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken