Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Belasting op rente verdeelt EG-landen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Belasting op rente verdeelt EG-landen

9 minuten leestijd

De harmonisatie op fiscaal terrein vormt een van de voornaamste knelpunten binnen de EG in de aanloop naar 1992. Niet alleen met betrekking tot de hoogte van de btw-tarieven bestaan er ernstige meningsverschillen. Ook ten aanzien van de belasting op rente-inkomsten uit spaartegoeden en andere beleggingsvormen zijn er tegengestelde belangen en standpunten. De Europese Commissie heeft deze week voorstellen ingediend om die kloof te overbruggen.

Vorige zomer kwamen de twaalf lidstaten overeen per 1 juli 1990 het kapitaalverkeer binnen het grootste deel van de Gemeenschap volledig te liberaliseren. Alleen voor Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje worden tijdelijk wat uitzonderingen van kracht. Vanaf genoemde datum vallen dus voor de Europeanen op financieel terrein de grenzen weg. Elders binnen de EG gelden dan dezelfde bepalingen als in eigen land voor bij voorbeeld het kopen van aandelen, het openen van een bankrekening, het afsluiten van een lening en het beleggen van spaargeld. Beperkende voorschriften, voor zover nog aanwezig, verdwijnen. Kapitaal mag onbelemmerd van het ene naar het andere land stromen.

Die vrijheid brengt problemen met zich mee voor de belastingdiensten. Immers, het wordt gemakkelijker om inkomsten aan de ogen van de fiscus te onttrekken en heffingen te ontduiken. Kwaadwilligen zullen hun geld op een verborgen plaats onderbrengen. Die fraude dient uiteraard zoveel mogelijk te worden bestreden. Niet alleen omwille van rechtvaardigheid, maar ook met het oog op de gevolgen voor de financiële markten van uiteenlopende belastingregimes.

Twee systemen

Bij de discussie over de belasting op rente-inkomsten gaat het om twee systemen. Het eerste, dat wij sinds vorig jaar in Nederland kennen, betreft een verplichting voor banken en andere beleggingsinstellingen om de fiscus te melden aan wie en voor welk bedrag rente werd uitgekeerd. Een tweede instrument is de zogenaamde bronbelasting. In dat geval moeten financiële ondernemingen bij het uitbetalen van rente meteen een bepaald percentage aan belasting inhouden.

Financiële markten zijn gevoelig voor veranderingen in het fiscale klimaat. We hebben dat vorig jaar kunnen constateren, toen West-Duitsland het voornemen bekendmaakte om per 1 januari 1989 een bronheffing op te leggen. Onder invloed van die aankondiging werden beleggers terughoudender om Duitse obligaties te kopen of op andere wijze hun kapitaal in de D-mark te stoppen. Zij weken uit naar andere landen. Ook de Amsterdamse effectenbeurs profiteerde daarvan. De mark verloor aan kracht ten opzichte van de gulden en onze buren moesten de verminderde aantrekkelijkheid compenseren met een hogere rente.

De beste oplossing voor deze problematiek ligt uiteraard in gelijke regels en een gelijke behandeling in alle landen. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De guropese Commissie presenteerde afgelopen woensdag een voorstel om meer harmonisatie te bewerkstelligen. Aanstaande maandag bespreken de twaalf ministers van financiën voor de eerste keer deze ideeën. Er zal de komende maanden nog veel gepraat moeten worden om overeenstemming te bereiken. Besluitvorming op dit punt vereist, evenals bij de btw-kwestie, unanimiteit.

Uiteenlopende standpunten

Momenteel is er dus in Nederland, evenals in Denemarken, een informatieplicht voor rente-inkomsten. Acht andere EG-lidstaten passen een bronbelasting toe. Het percentage varieert, bij voorbeeld 10 procent in de Bondsrepubliek, 25 procent in België en 35 procent in Ierland. Frankrijk heeft een gemengd systeem. Luxemburg kent noch het een noch het ander.

Vooral Frankrijk hecht zeer aan harmonisatie. De Europese Commissie is voortdurend van die zijde aangespoord om snel voorstellen te produceren. De regering in Parijs brengt een onverbrekelijke koppeling aan met de vrijmaking van het kapitaalverkeer. Het laatste kan in haar ogen niet zonder het eerste. Frankrijk voorziet kapitaalvlucht als er niet meer gelijkheid komt en geeft daarom prioriteit aan het dossier van de bronbelasting boven dat van de btw.

 Nederland is fervent tegenstander van een bronheffing. Minister Ruding vreest dat invoering daarvan de rente in ons land zal opjagen en dat treft niet in de laatste plaats de Staat, die jaarlijks grote sommen leent. Luxemburg wil helemaal geen Europese regelgeving. Die zou immers de aantrekkelijkheid van dat land voor beleggers teniet doen. Samen met West-Duitsland hecht het zeer aan het bankgeheim. Met deze twee lidstaten valt niet te praten over informatieplicht voor financiële instellingen. De Britten verzetten zich niet alleen bij de btw, maar ook bij de belasting op rente-inkomsten tegen van bovenaf opgelegde voorschriften. Geen vanuit Brussel afgedwongen gelijkschakeling, zo luidt hun standpunt.

 Voorstel Commissie

Mevrouw Scrivener, Frangaise en sinds 1 januari Europees commissaris voor fiscale aangelegenheden, stelt nu voor dat de lidstaten een bronbe- , lasting gaan heffen van minimaal 15 procent, maar accepteert een uitzondering voor de landen met een informatieplicht, althans voor de rente die uitgekeerd wordt aan eigen ingezetenen. Voor Nederlanders die hun geld in eigen land beleggen, , verandert er dus niets. Hun gegevens worden - doorgespeeld aan de fiscus en vervolgens moeten ' zij over de rente inkomstenbelasting betalen. "

Vrijstellingen van een bronheffing voor kleine" spaarders mogen blijven bestaan. De Commissie " geeft in dit verband geen maximumbedragen aan. Voorts geldt de bepleite bronbelasting niet voor - de zogenaamde eurobonds, obligaties die luiden in  een andere valuta dan die van het land van emissie. De handel daarin verloopt vooral via Londen en Luxemburg en wijziging in het belastingregime zou op zware tegenstand stuiten van de twee betrokken landen.

Het plan van de Europese Commissie draagt duidelijk de sporen van een compromis. Scrivener heeft een grote mate van soepelheid ingebouwd om de moeilijkste klippen te omzeilen. De meeste . landen kunnen er in ieder geval iets van hun eigen , wensen in herkennen. Niettemin zal de weg nïiar overeenstemming nog een lange zijn. En "zo er eenmaal een akkoord komt, zal de inhoud daarvan ver verwijderd blijven van het Franse idc;ial van een volledige harmonisatie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 11 februari 1989

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Belasting op rente verdeelt EG-landen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 11 februari 1989

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken