Bekijk het origineel

Even iets gas terug s.v.p.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Even iets gas terug s.v.p.

Twee keer zo snel rijden betekent vier keer zo veel stikstofoxide

4 minuten leestijd

Het rijden met hoge snelheden is duur. Niet alleen doordat het brandstofverbruik toeneemt en er grote kans is op een fikse bekeuring, maar ook doordat er meer schadelijke uitlaatgassen geproduceerd worden. Als het gaspedaal diep wordt ingetrapt, neemt de uitstoot van stoffen als stikstofoxiden en koolmonoxiden drastisch toe. Met als resultaat een forse toename van de zure regen. Uiteindelijk is het de natuur die de prijs betaalt voor het rijden met hoge snelheden.

Natuurlijk worden er ook bij lage snelheden schadelijke gassen geproduceerd. Uit onderzoeken van onder andere TNO is echter gebleken dat de luchtverontreiniging met sprongen toeneemt naarmate er harder wordt gereden. De uitstoot van stikstofoxiden verviervoudigt zelfs bij het het verdubbelen van de snelheid. Wie 150 kilometer rijdt, vervuilt ruwweg twee keer zo veel als wie 100 km rijdt. Dat komt doordat een automotor onevenredig meer vermogen en brandstof nodig heeft om een hogere snelheid te bereiken.

De hogere verbrandingstemperaturen bij hoge snelheden leiden tot steeds meer stikstofoxiden in de uitlaatgassen. Ook het gehalte aan koolmonoxide stijgt extra snel bij hogere snelheden. Overigens telt niet alleen de snelheid, maar ook de rijstijl. Wie zo veel mogelijk plankgas rijdt of voortdurend accelereert en afremt, vervuilt de lucht veel meer dan wie gelijkmatig één snelheid aanhoudt.

Totale uitstoot

De bijna zes miljoen personenauto's, motorfietsen, vrachtauto's en bussen die wij in Nederland hebben, produceren met elkaar nogal wat lelijke stoffen. Elk voertuig stoot per kilometer gemiddeld enkele grammen schadelijke uitlaatgassen uit. Met elkaar rijden die zes miljoen voertuigen in Nederland per jaar zo'n 90 miljard kilometer: de totale uitstoot bedraagt dus enkele honderdduizenden tonnen per jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek bedroeg het totale resultaat in 1986: 747.000 ton koolmonoxide (CO), 280.000 ton stikstofoxiden (NOx), 190.000 ton aerosolen (roet en stof) en 800 ton loodverbindingen (Pb).

Vanwege de verzuring is vooral stikstofoxide voor het milieu een gevaarlijke stof. Samen met zwaveldioxide (uitgestoten door raffinaderijen en elektriciteitscentrales) en ammoniak (veroorzaakt door de landbouw) is stikstofoxide verantwoordelijk voor de zure regen. De schadelijke gevolgen daarvan zijn iedereen bekend: bossterfte, aantasting van de heide, aantasting van monumenten en gebouwen.

De effecten van verzuring worden nog versterkt door de zogenaamde fotochemische luchtverontreiniging. Daarvan is sprake als koolwaterstoffen en stikstofoxiden in de lucht onder invloed van zonMet de actie "Te hard rijden kost te veel" probeert de overheid de automobilisten wat gas terug te laten nemen. licht met elkaar reageren en daarbij onder andere ozon vormen.

Autosnelwegen

Door de hoge snelheden worden op autosnelwegen vooral veel stikstofoxiden geproduceerd. Ongeveer 135.000 ton stikstofoxiden komt vrij op de snelwegen; dit is bijna de helft van de totale stikstofoxidenuitworp van het verkeer. Langzamer rijden zorgt voor minder uitstoot van deze luchtverontreinigende stoffen. Deskundigen hebben berekend dat wanneer de gemiddelde snelheid van personenauto's op snelwegen met 6 kilometer zou dalen, er ongeveer 5000 ton minder stikstofoxiden en 7500 ton minder koolmonoxiden vrij zouden komen. Wanneer ook de chauffeurs van vrachtwagens en bussen wat gas terug zouden nemen en hun gemiddelde snelheid van 86 naar 80 kilometer per uur zou dalen, dan zou dat opnieuw een vermindering van ongeveer 5000 ton stikstofoxiden opleveren.

Dat auto's minder vervuilen als ze langzamer rijden, geldt ook voor Ipg-auto's en auto's met een katalysator. Gemiddeld produceert een auto op Ipg 35 procent minder stikstofoxiden dan een 'vuile' auto, terwijl een auto met ongeregelde katalysator ongeveer 50 procent minder produceert. De beste oplossing op dit moment is de auto met geregelde katalysator, die 80 tot 90 procent minder stikstofoxiden uitstoot. Maar ook voor katalysatorauto's geldt: hoe harder ze rijden, hoe meer schadelijke gassen ze uitstoten.

Gevoelig

Sommige mensen zeggen dat het met die milieuvervuiling best wel meevalt. Op de Veluwe, waar je op de snelwegen 120 kilometer per uur mag rijden, zie je nauwelijks dode bomen langs de kant van de weg staan. Dit komt echter doordat de bossterfte vooral voorkomt op plaatsen waar de bodem extra gevoelig is voor de verzuring, zoals in Zuid- en Oost-Nederland. De gevoeligheid voor verzuring verschilt van plaats tot plaats, afhankelijk van de samenstelling van de grond. Bij stikstofoxiden is er bovendien geen direct verband tussen de plaats van uitworp en het effect.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 maart 1989

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Even iets gas terug s.v.p.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 maart 1989

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken