Bekijk het origineel

Via bijbelcursus van de kerk vervreemden terugbrengen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Via bijbelcursus van de kerk vervreemden terugbrengen

Na actie "Zaait aan alle wateren" Jeugdbond Geref. Gem.

3 minuten leestijd

WOERDEN — Plaatselijke evangelisatiecommissies van de Gereformeerde Gemeenten kunnen in de loop van dit jaar beschikken over een nieuvfe schriftelijke bijbelcursus. Het is de bedoeling buitenkerkelijken door deelname aan de cursus (weer) in aanraking te brengen met Gods Woord. Een landelijke werkgroep hoopt in september de uitgave van tien lessen gereed te hebben. De uitgave is financieel mogelijk gemaakt door de in 1987 door de Jeugdbond gehouden actie "Zaait aan alle wateren".

De drempel om naar de kerk of naar een evangelisatiesamenkomst te gaan blijkt voor de van de kerk vervreemde mens erg hoog. De bijbelcursus garandeert een zekere anonimiteit en dat spreekt volgens de landelijke werkgroep sommige mensen wel aan. De cursus wordt onder hun aandacht gebracht via advertenties in regionale bladen en via persoonlijk bezorgde folders. De cursus is qua woordgebruik en stof van een eenvoudig niveau, maar tracht anderzijds ook jongeren die gestudeerd hebben aan te spreken.

De werkgroep van circa zes personen verricht haar arbeid onder verantwoordelijkheid van de evangelisatiedeputaten en van de deputaten voor bijbelverspreiding. Ds. M. J. van Gelder participeert in de werkgroep namens het deputaatschap voor de evangelisatie en ds. C. Harinck namens dat voor de bijbelverspreiding. De tekst van de cursus is overigens tot in detail onderworpen aan de goedkeuring van beide colleges.

Inhoud

De schriftelijke bijbelcursus behandelt na een inleiding op de Bijbel de boeken Genesis en Markus. In Genesis is sprake van een aantal belangrijke thema's, zoals schepping, zondeval, Messiasbelofte, huwelijk, sabbath en dergelijke. Markus is het meest beknopte Evangelie. „Wij hebben ons moeten beperken", aldus ds. Harinck. „Maar in de behandelde stof komen veel verwijzingen voor naar andere bijbelboeken".

De tien losbladige lessen worden gedrukt op klein multo-formaat. Elke les bevat 12 tot 14 pagina's aan tekst met bijbehorende werkbladen. Ringbanden zijn voor de cursisten beschikbaar, terwijl Bijbels tegen gereduceerde prijs zijn te verkrijgen. De cursus, de werkbladen en de mappen worden gratis verstrekt door de deputaatschappen. Verdere onkosten, zoals porto, advertenties, folders en dergelijke zijn voor rekening van de plaatselijke kerkeraad en evangelisatiecommissie.

Goede samenwerking

Het daadwerkelijk gebruik van de cursus heeft namelijk plaats onder toezicht en verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkeraad. In sommige gevallen is het volgens hen die reeds met een schriftelijke bijbelcursus werken verstandig om regionaal samen te werken. Bij voorbeeld als er sprake is van evangelisatie vanuit kleinere dorpen. In andere gevallen zal het mogelijk zijn om zich vanuit een klein "kerks" dorp juist te richten op een naburige stad.

Een administrateur en een aantal correctoren moeten plaatselijk voor de verwerking van aanvragen en lessen zorgen. De werkgroep bepleit vanwege een stuk ambtelijke begeleiding „een goede verstandhouding tussen de evangelisatiecommissie en de kerkeraad".

De landelijke werkgroep denkt aan een vervolgcursus waarin de Heidelberger Catechismus aan de orde komt. Er gaat een brief uit naar de particuliere synoden om aandacht te vragen voor de schriftelijke bijbelcursus. „Het hoofddoel van de cursus is om mensen terug te brengen in de schoot der kerk, waarbij de bede is dat het mag dienen tot hun waarachtige bekering", aldus ds. Harinck.

Tientallen reacties

Vanuit de gereformeerde gemeente te Utrecht is men al enkele jaren bezig met een uit het Engels vertaalde bijbelcursus. Deze cursus, die is samengesteld onder verantwoordelijkheid van deputaten bijbelverspreiding, werd reeds geruime tijd intensief gebruikt in Ghana.

Advertenties in regionale bladen en persoonlijk bezorgde folders leverden tientallen belangstellende reacties van buitenkerkelijken op. Een behooriijk percentage toonde blijvend belangstelling. Dat heeft tot gevolg gehad dat er inmiddels enkele mondelinge cursusavonden gevolgd zijn, onder leiding van een ambtsdrager.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 4 april 1989

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Via bijbelcursus van de kerk vervreemden terugbrengen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 4 april 1989

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken