Bekijk het origineel

Regiosnippers

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Regiosnippers

3 minuten leestijd

BATH - Om te voorkonen dat er binnen de geurzone rond de rioolwaterzui- veringsinstallatie te Bath woningen worden gebouwd, dient het bestemningsplan Buitengebied op dit punt te worden gewijzigd. B en W van Reimersivaal vinden het namelijk zowel uit milieuhygiënisch oogpunt als uit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening ongewenst, dat er in de onmiddeUijke nabijheid van de zuivering woningen worden gebouwd. Om tegemoet te komen aan de wensen van P. de Winter, zal de geurzone aan de zuidoostzijde worden verlegd. De bouw van een bedrijfswoning bij zijn bestaande loods blijft dan tot de mogelijkheden behoren.

BORSSELE - Op vrijdag 28 april zal in het verenigingsgebouw "Vijverzicht" te Borssele de nieuwe brandweerauto officieel worden overgedragen aan het korps van de vrijwillige brandweer te Borssele. De nieuwe brandweerauto is er één van het type Mercedes 1117 en is uitgerust met een hoge- en lagedrukspuit. De tankinhoud bedraagt 1500 liter.

HOEDEKENSKERKE - B en W van Borsele zullen op 16 mei een werkbezoek brengen aan Hoedekenskerke. Deze avond wordt gehouden in het verenigingsgebouw "De Griend" en begint om 19.30 uur. Schriftelijke vragen kunnen tot 29 april worden ingediend op het gemeentehuis.

KRABBENDIJKE - Omdat de woningbouw in het bestemmingsplan "Meiboom" te Krabbendijke in hoog tempo doorgaat, moet er opnieuw een deel bouwrijp worden gemaakt. Het betreft een oppervlakte van twee hectare. De kosten die hieraan verbonden zijn, worden geraamd op 540.000 gulden.

KRUININGEN - De stichting Kabel- en Leidinginformatiecentrum (KLIC) heeft de gemeenten in Zeeland en Noord-Brabant benaderd met het verzoek om lid te worden. Het KLIC functioneert in feite als ontvangststation van meldingen met betrekking tot het uitvoeren van werken waarbij belangen van kabel- en leidingenbeheerders in het geding zijn. Het KLIC geeft de ontvangen meldingen door aan de betreffende beheerders. Omdat de gemeente het beheer heeft over rioleringen, een drukrioleringssysteem te Gawege en de rioolpersleiding van ondergemaaltjes, staan B en W van Reimerswaal positief tegenover het lidmaatschap. De kosten van deelname bedragen slechts 150 gulden per jaar.

KRUININGEN - Door een gvnstige ontwikkeling van het agrarisch afzetbedrijf, heeft H. Jansen een vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van een bedrijfsloods op het perceel Nisseweg 4 te Kruiningen. Hoewel dergelijke bedrijven als regel op een bedrijfsterrein zijn gesitueerd, wil het gemeentebestuur van Reimerswaal zijn medewerking aan het bouwplan verlenen, omdat er sprake is van een bestaand bedrijf.

RILLAND - Naar aanleiding van klachten van bewoners is er een onderzoek ingesteld naar het functioneren van de hoofdriolering in de Hoofdweg te Rilland. Uit dit onderzoek is gebleken dat een gedeelte van de hoofdriool, lopende vanaf de St. Felixstraat tot aan de Burgemeester Jobselaan, is vervuild door ernstige wortelgroei en dat het gedeelte tot aan het hoofdgemaal aan de Bathseweg is vervuild met rioolslib. Hat ontwortelen en reinigen van het riool zal door een daarin gespecialiseerd bedrijf plaatsvinden. De kosten hiervan bedragen 18.500 gulden.

VLISSINGEN - In het najaar zullen de beide schoorstenen van de oude elektriciteitscentrale Zeeland van de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM) worden gesloopt. jDe sloop van de .schoorstenen, die elk 125 meter hoog zijn, zal worden uitgevoerd door het Utrechtse sloopbedrijf Van Vliet Sloopwerken bv. Er wordt nog overleg gevoerd hoe beide schoorstenen zullen worden gesloopt. Opblazen gaat het snelst maar geeft veel overlast. De tweede mogelijkheid is het afbreken per segment. Dit is echter zeer arbeidsintensief.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 26 april 1989

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Regiosnippers

Bekijk de hele uitgave van woensdag 26 april 1989

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken