Bekijk het origineel

Heerma stelt verplichte doorstroming even uit

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Heerma stelt verplichte doorstroming even uit

Huurwaardeforfait moet omhoog

3 minuten leestijd

 Van onze politieke redactie

DEN HAAG — Staatssecretaris Heerma van volkshuisvesting heeft de gedwongen doorstroming van huurders die op grond van hun inkomen te goedkoop wonen voorlopig uitgesteld tot 1995. Het huurwaardeforfait van koopwoningen wil Heerma verder verhogen om daarmee de overdrachtsbelasting die bij aankoop van een huis moet worden betaald te verlagen. De individuele huursubsidie blijft gehandhaafd.

De staatssecretaris kondigt deze maatregelen aan in een vandaag aan de Tweede Kamer verzonden brief, ter begeleiding van zijn definitieve nota "Volkshuisvesting in de jaren negentig". Over deze nota heeft het kabinet afgelopen vrijdag overeenstemming bereikt. Heerma had de gedwongen doorstroming voorgesteld in zijn voorlopige nota, die hij in september vorig jaar uitbracht. Hij ziet er nu voorlopig van af, omdat er nogal kritiek op is geleverd.

Gedwongen doorstroming dacht Heerma te bereiken door het werken met tijdelijke huurcontracten en huisvestingsvergunningen. Maar die maatregelen worden in 1995 alleen ingevoerd als andere nu al in te voeren maatregelen onvoldoende effect hebben. Overigens werkt de staatssecretaris intussen wel verder aan wetswijzigingen, waardoor gedwongen doorstroming wel mogelijk wordt. Tot 2000 moeten, volgens Heerma, jaarlijks 20.000 te goedkoop wonende huurders doorstromen naar duurdere huur- of koopwoningen, zodat hun woningen vrijkomen voor huurders uit de lagere inkomensgroepen.

Kostendekkend

Tot aan 1995 wil de staatssecretaris dit stimuleren door een scherper toewijzigingsbeleid, door nieuwbouw en door een marktgericht huurbeleid. Het beleid van huurverhogingen van de afgelopen jaren wordt voortgezet. Heerma blijft streven naar het meer kostendekkend maken van de huren. Dat is nodig om de objectsubsidies in de woningbouw geleidelijk af te bouwen. In de nota geldt als uitgangspunt een trendhuurverhoging van 3 procent. Daarbij moet het verschil tussen inflatie en trend minstens 1 procent bedragen.

Zie ook pagina 3

vervolg van pag.3

Verplicht doorstromen uitgesteld

De individuele huursubsidie (IHS) blijft gehandhaafd, maar wordt wel aan strakkere regels gebonden. Gemeenten en woningcorporaties mogen in principe geen woningen meer toewijzen als dat tot gevolg heeft dat de huurders meer dan 250 gulden subsidie per maand ontvangen. Huren boven de 775 gulden per maand zullen in juli volgend jaar worden vrijgelaten. Dat houdt in dat de overheid zich niet meer bemoeit met de hoogte van die huren.

Heerma wil in de komende tien jaren het eigen-woningbezit bevorderen. In 2000 moet het aantal eigen woningen van 45 procent van de totale voorraad worden verhoogd naar 50 tot 55 procent. Doorstroming in de koopsector denkt Heerma te bevorderen door verlaging van de overdrachtsbelasting. Het geld hiervoor denkt hij te verkrijgen door de huurwaardeforfait voor koopwoningen, de geschatte huurwaarde van een huis waarover de eigenaar belasting betaalt, te verhogen.

Over de mate van verhoging zal later in dit jaar een beslissing worden genomen, op grond van een studie die in de zomer gereed komt. Overigens gaat dat forfait in januari al omhoog van 1,3 naar 1,8 procent.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 april 1989

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Heerma stelt verplichte doorstroming even uit

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 april 1989

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken