Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bezwaar Alblasserdam tegen tol niet aanvaard

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bezwaar Alblasserdam tegen tol niet aanvaard

Gemeente vreest voor gevolgen in regio

4 minuten leestijd

ALBLASSERDAM - Het protest van het gemeentebestuur van Alblasserdam tegen road-pricing vindt geen gehoor bij de rijksoverheid. In een schrijven aan het ministerie van verkeer en waterstaat had het gemeentebestuur de vrees uitgesproken dat het heffen van tol na het gereedkomen van de tunnel sociaal-economisch nadelige gevolgen voor de regio zal hebben. In een reactie op dit schrijven gaat het ministerie van verkeer en waterstaat niet in op de bezwaren van de gemeente, maar schetst het waarom het rekeningrijden wordt ingevoerd.

Het ministerie gebruikt het Bereikbaarheidsplan Randstad om de gemeente duidehjk te maken dat het rekeningrijden onvermijdeHjk zal zijn. Door de sterke verkeersgroei van de laatste jaren slibt de Randstad in een versneld tempo dicht. Hierdoor wordt niet alleen de economische groei binnen de Randstad geremd maar komt ook de positie van Nederland als toegangspoort tot Europa in gevaar.
Om aan deze ongewenste ontwikkeling een einde te maken, wordt door de gezamenlijke overheden in de Randstad intensief samengewerkt aan de verwezenlijking van het bereikbaarheidsplan.
Dat plan voorziet in een afremmen van de groei van het autogebruik maar ook in het verbeteren en uitbreiden van het openbaar vervoer en het opheffen van knelpunten in het wegennet.
De bouw van vijf tunnels in de Randstad zal een grote bijdrage leveren aan het bruikbaar maken van het hoofdwegennet, met name voor het voor Nederland zo belangrijke zakelijke verkeer en goederenvervoer. Ook de oeververbinding in rijksweg 15 ter plaatse van de Noord vormt al jaren een groot knelpunt. Daarover bestaat geen verschil van mening met de gemeente Alblasserdam. Dat dit knelpunt tot voor kort niet door de bouw van een tunnel onder de Noord kon worden opgelost, heeft te maken met de beperkte financiële middelen, die tot een zeer scherpe prioriteitenstelling dwingen.
Om alle verbeteringen die nodig zijn te kunnen financieren, is in het bereikbaarheidsplan zowel voorzien in het stichten van het zogenaamde mobiliteitsfonds als in private financiering van de tunnels. Het mobiliteitsfonds wordt gevoed door de verhoging van de motorrijtuigenbelasting.

Tijdstip

De privaat gefinancierde tunnels worden betaald uit de opbrengsten van het rekeningrijden. Het rekeningrijden betekent dat de automobilist voor het gebruik van het wegennet in de Randstad moet gaan betalen, waarbij de hoogte van het tarief afhankelijk zal zijn van het tijdstip.
Daardoor wordt minder noodzakelijk autogebruik ingeperkt, in het bijzonder tijdens de ochtend- en avondspits, waardoor een verbeterde doorstroming van het verkeer ontstaat. Bovendien komen er middelen beschikbaar voor het verbeteren van de infrastructuur.
Het systeem dat gehanteerd moet worden voor het rekeningrijden wordt op dit moment uitgewerkt. Daarbij wordt zeker ook gekeken naar de punten waar men moet betalen. Daarbij zal in de overweging meetellen dat op bepaalde locaties een aanzienlijke verbetering van de verkeersinfrastructuur wordt verkregen.
Omdat er echter altijd sprake is van een groter aantal punten dan bij tolheffing het geval is, kunnen de kosten die moeten worden opgebracht ook over een groter aantal betrokkenen worden verdeeld. 

Private financiering

Eind vorig jaar heeft de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel om de tunnel onder de Noord door middel van private financiering aan te legen. Bij de behandeling in de Kamer is ook duidelijk naar voren gekomen dat alleen tol ter plaatse van de Noord als zeer bezwaarlijk wordt ervaren. Het betalen van de tunnelexploitant zal dan ook gebeuren door het te ontwikkelen systeem van rekeningrijden.
Aan het slot van zijn schrijven geeft het ministerie een tijdschema van de invoering van het rekeningrijden. In 1992 zal het op een beperkt aantal plaatsen technisch worden beproefd. Vervolgens wordt het systeem verder uitgebouwd, zodat volgens het tijdschema in 1995 het systeem van rekeningrijden in de Randstad operationeel kan zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 16 augustus 1989

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Bezwaar Alblasserdam tegen tol niet aanvaard

Bekijk de hele uitgave van woensdag 16 augustus 1989

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken