Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Stemmingmakerij

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Stemmingmakerij

5 minuten leestijd

Uitdaging

Het wordt tijd, zo vindt de SGP, dat het CDA nu eens zijn ware gezicht laaf zien aan de kiezers. Is het CDA een centrum-democratische of een christen-democratische partij, zo vroeg lijsttrekker Van der Vlies zich af op een spreekbeurt gisteren in Opheusden.
De SGP-voorman daagde Lubbers uit om in een openbaar debat duidelijk te maken wat de betekenis van het christelijk geloof voor de CDA-politiek is. De SGP heeft in ieder geval sterk de indruk gekregen dat het CDA onder leiding van Lubbers gekozen heeft voor de positie van een grote middenpartij, waar pragmatisme het vaak wint van christelijke uitgangspunten, aldus Van der Vlies.

Denkfout

Minister Brinkman (WVC) reageerde gisteravond, tijdens een CDA-verkiezingsbijeenkomst op Urk, op uitspraken die SGP-lijsttrekker Van der Vlies zaterdagmiddag, eveneens op Urk, had gedaan. Na een opsomming van de positieve punten van het CDA hekelde Van der der Vlies met name het christelijke karakter van deze partij. Deze woorden klonken minister Brinkman niet vreemd in de oren. „Met alle respect voor- de heer Van der Vlies en zijn achterban; er wordt bij hen evenwel een denkfout gemaakt. De SGP denkt dat wij, als CDA'ers, kunnen zeggen: Iedereen moet lid worden van de NCRV, er mag geen abortus provocatus worden gepleegd, iedereen moet het bijzonder onderwijs volgen en ga zo maar door. Het verschil zit hierin: mogen wij onze normen, ons gedrag, onze mening opleggen aan anderen öf willen we voor anderen de ruimte openlaten om te beslissen wat zij zelf willen?"

Minister Brinkman noemde dit een ingehouden zendingsdrift. „Het CDA meent", aldus de bewindsman, „dat de overheid de ruimte open moet houden om binnen bepaalde kaders anders te denken en te handelen. Van der Vlies legt deze ruimte iets krapper dan het CDA".

BV Nederland
De Nederlandse overheid is er in de jaren tachtig nauwelijks in geslaagd om door middel van 'banenplannen' extra werkgelegenheid voor werklozen te scheppen. Dit staat in het vanmorgen door de PSP gepresenteerde onderzoeksrapport "De reserves van de B.V. Nederland", dat door de Stichting Weerwerk is gemaakt.
Maatregelen voor arbeidsvoorziening, zoals banenplannen officieel heten, leiden tot herverdeling van de werkloosheid. Langdurig werklozen worden kortdurend werklozen, kortdurend werklozen blijven langer werkloos. Het beleid heeft de werkloosheid als maatschappelijk probleem geïndividualiseerd, waardoor werkloosheidsbestrijding is veranderd in werklozenbestrijding.
Vooral vrouwen, ongeschoolden en etnische minderheden hebben, op wat uitzonderingen na, niet geprofiteerd van de banenplannen van de overheid. Daarentegen waren die plannen wel goed voor lbo'ers. Het selectieproces dat zich voordoet op de arbeidsmarkt, wordt dus maar gedeeltelijk gekeerd door de maatregelen van de overheid, aldus het Weerwerk-rapport.

Deltaplan

RPF-lijsttrekker Leerling verzet zich tegen het voorstel van CDA-voorman Lubbers om van de euthanasie in de komende kabinetsperiode een vrije kwestie te maken. Christenen zouden zich op die manier te gemakkelijk afmaken van dit indringende probleem. Leerling zei dit gisteren op een 'partijbijeenkomst in Lelystad. Hij wil dat „de strafbaarheid van het plegen van euthanasie onvoorwaardelijk wordt herbevestigd".
De RPF-lijsttrekker pleit ervoor het terugdringen van de gegroeide euthanasiepraktijk op te nemen in een "Milieu-Deltaplan". Hij wil daarin niet alleen maatregelen opnemen tegen verontreiniging van water, lucht en bodem, maar ook „om de geestelijke milieuvervuiling aan te pakken".
Leerling denkt bij zo'n Deltaplan aan het herinvoeren van volledige rechtsbescherming voor het ongeboren kind, stoppen van de euthanasiebeweging, bevorderen van normbesef en de noodzaak wetten na te leven.


Kleur bekennen

„Het is de roeping van de christelijke politiek ervoor te zorgen dat de bescherming van het leven een centrale plaats inneemt op de agenda voor de toekomst". Dat zei GPV-lijsttrekker Schutte gisteravond in Drachten als reactie op uitspraken Van Lubbers over onder meer euthanasie.
Volgens Schutte is het van belang dat het CDA kleur bekent. „Laat het duidelijk zijn waar zijn prioriteiten liggen, juist als het CDA aan de vooravond van onderhandelingen staat met een sterke niet-christelijke coalitiepartner", aldus Schutte.

Rookvrij
Zo veel mogelijk rookvrije stemlokalen bij de kamerverkiezingen op 6 september. Dit pleidooi hielden de CDA-kamerleden Frissen en Esselink gisteren in schriftelijke vragen aan de ministers Van Dijk (Binnenlandse Zaken) en Brinkman (WVC).
De bewindslieden doen er volgens hen goed aan voor 1 september een „morele oproep" daartoe te richten aan de gemeentebesturen. Datzelfde moest gelden voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 1990, zo menen de CDA-kamerleden.

Vrouwelijke ministers
PvdA-fractieleider Kok zal zich ervoor inzetten dat een kabinet waarvan de PvdA deel uitmaakt, voor ten minste een kwart uit vrouwen bestaat. Dat betekent voor een kabinet met de huidige omgang dus dat er ten minste vier vrouwelijke ministers komen. Kok zei dit gisteren in Breda, tijdens een campagnebijeenkomst waarin het onderwerp vrouwenemancipatie centraal stond.
„De Partij van de Arbeid heeft zichzelf de verplichting opgelegd om haar organen voor ten min-ste 25 procent uit vrouwen te laten bestaan. Die norm geldt ook voor onze nieuwe kamerfractie. Ik zie het als mijn plicht die norm ook in acht te nemen als het gaat om een kabinet waaraan dé PvdA deelneemt".
De PvdA-fractieleider uitte in zijn rede ongezouten kritiek op het CDA en de voor de emancipatie verantwoordelijke christen-democratische minister De Koning. Volgens hem zijn er in Nederland weliswaar meer vrouwen gaan werken, maar is de internationale achterstand op dit gebied niet ingelopen.
„Het CDA, dat traditioneel toch al geen voortrekkersrol vervult op het terrein van de emancipatie, noemt in zijn partijblad tien argumenten om op het CDA te stemmen Vrouwen komen daar niet in voor. Op die mysterieuze agenda van de toekomst staan vrouwenemancipatie en gelijke behandeling blijkbaar niet hoog genoteerd", aldus Kok.

Urk

Door een misverstand is maandag in deze rubriek onder' de kopjes "Normvervaging" naast Van der Vlies het SGP-kamerlid Van Dis als spreker in Urk opgevoerd. Dit moest echter zijn L. M. P. Scholten, de nummer vier op lijst vijf.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 23 augustus 1989

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Stemmingmakerij

Bekijk de hele uitgave van woensdag 23 augustus 1989

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken