Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Stemmingmakerij

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Stemmingmakerij

6 minuten leestijd

Grote schoonmaak (I)

Niet minder dan 1400 jongeren bezochten zaterdag de SGP-Jongerendag in Den Haag. Onder het thema "Tijd voor grote schoonmaak?" stond deze dag het milieu centraal. Ir. J. van der Graaf, secretaris van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk, signaleerde in zijn toespraak in de gereformeerde gezindte enerzijds een pro-life-beweging, maar anderzijds een vermorsen van de schepping.

„Door alle berichten over vergaande milieuvervuiling slaan we nu alarm. We zijn ruw wakker geschud. Acht lijsttrekkers proberen elkaar nu over het milieu te overtroeven. Alle partijen proberen er beter van te worden. Maar is er sprake van schuldbesef en schuld belijden? In de bewaring van de schepping hebben wij als mensen, ook als christenen gefaald", aldus Van der Graaf.

Hij riep op tot een nieuwe stijl van leven, waarvoor ten diepste levensheiliging, bekering vereist is. Het rentmeesterschap vergt politieke creativiteit; Van der Graaf deed een appel op de jongeren om de partij te stemmen die „leven wil bij Woord en Wet", ook in de bewaring van de schepping. Volgens G. R. J. van Heukelom, voorzitter van de SGP-Jongeren, is 6 september geen dag van keuze, maar „een dag van gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan het Woord des Heeren. Dan valt de keus op het beleid dat gevoerd wordt naar Woord en Wet".

Grote schoonmaak (II)

SGP-kamerlid Van den Berg ging in op het onderzoek van de Natuur- en Milieu Federatie, waarin het SGP-verkiezingsprogramma niet zo best uit de bus kwam. Van den Berg: „Wij laten ons geen etiket opplakken. Christelijke politiek valt niet in termen van links en rechts".
De SGP pleit, volgens Van den Berg, voor een fundamentele omkering. „Zonder deze omkering zijn de meest verstrekkende maatregelen gedoemd te mislukken". Het is volstrekt duidelijk wat de SGP wil, zoals de kringloop-economie. Ook de financiële inspanningen zijn helder geformuleerd.
Het gaat de SGP niet, zo zei Van den Berg, om éen strategie om te overleven. Dat geeft alleen maar krampachtigheid. „Het moet gaan om het dienen van God".
SGP-lijsttrekker Van der Vlies was met een vragenstellende jongere verontrust en verontwaardigd over het gebrek aan belangstelling voor de wereldarmoede en een mondiaal milieubeheer. De discussie over het nationaal milieubeheer heeft erg veel weg van een „luxe discussie". Van der Vlies zou het een belediging vinden als van de ontwikkelingshulp -anderhalf procent van ons nationaal inkomen- ook maar iets zou worden afgeknabbeld.

Kleine elite

Bij de vaststelling van de verkiezingsprogramma's van Nederlandse politieke partijen speelt een kleine elite een doorslaggevende rol. Dit blijkt uit het proefschrift van de Leidse politicologe M. Zielonka-Goei over de totstandkoming van de verkiezingsprogramma's van PvdA, CDA, VVD en D66 voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 1986, waarop zij op 6 september aan de Leidse Universiteit hoopt te promoveren.

Individuele (gewone) partijleden en lokale partijafdelingen zijn slechts in zeer geringe mate bij de opstelling van de verkiezingsprogramma's betrokken en oefenen weinig invloed uit op de inhoud van de programma's, zo constateert Zielonka-Goei. In minder dan de helft van de lokale partij-afdelingen van CDA en VVD werd over het conceptverkiezingsprogramma vergaderd. Van de PvdA-afdelingen vergaderde 64 procent over het ontwerpprogramma.

Uit een enquête onder bijna 6000 partijleden blijkt verder-dat de partijleden zich er wel degelijk van bewust zijn dat de besluitvorming over het verkiezingsprogramma binnen hun partij voornamelijk in de top van de partij plaatsvindt en dat men dit geen juiste gang van zaken vindt. Toch waren de meeste partijleden tevreden over de wijze waarop het programma van hun partij tot stand was gekomen. Ook over de inhoud van dat programma waren de meesten tevreden.

Handicap

Voor veel bedrijven is nu mogelijk nog een handicap als ze moeten investeren in bestrijding van milieuproblemen, maar straks zal het een groot voordeel zijn. Als de prioriteit van het milieu wordt ingepast in een totale benadering, onder andere beheersing van de kosten, kqmt het rendement voluit terug en ten goede van de samenleving. Dit zei demissionair premier Lubbers zaterdagmiddag in Melick-Herkenbosch, waar hij een bezoek bracht aan het 40 jaar bestaande bedrijf Rockwool. 
Lubbers bepleitte het tijdig investeren in de bestrijding van milieuproblemen.
Door een goede inzet van medewerkers, inschakeling van de techniek, maar vooral door kostenmatiging moet het mogelijk zijn om de eerstkomende jaren 100.000 mensen meer aan de slag te helpen, aldus Lubbers.
„Ik kom hier mijn nationaal milieubeleidsplan tegen", zei Lubbers, „aangezien Rockwool kans ziet de uitstoot van schadelijke stoffen met maar liefst 90 procent te reduceren. In de jaren zeventig hebben de deskundigen dit nog voor onmogelijk gehouden. Hun stelling toen, dat investeren in het milieu de economische groei afremt, is onjuist gebleken. Investeren in het milieu kan samengaan met economische groei".

Koning Lubbers

Volgens Groen-Linkslijsttrekker Ria Beckers heeft „koning Lubbers" het politieke spel afgebakend. Het is een spel voor vier partijen geworden, aldus Beckers, die zaterdagavond in Utrecht sprak tijdens een verkiezingsbijeenkomst. Deze partijen doen hun best zo dicht mogelijk tegen elkaar aan te kruipen, aldus Beckers, die meent dat de verkiezingscampagne de laatste weken wordt gekenschetst door vervuild taalgebruik.
Beckers ziet haar partij na de verkiezingen als oppositiepartij in een CDA/PvdA-coalitie, waar mogelijk D66 aan deelneemt. De functie van Groen Links in zo'n kabinet zal duidelijk zijn, aldus Beckers. „PvdA en D66 zullen constant door ons worden uitgedaagd om meer te doen dan het CDA ze eigenlijk toestaat".

Premier

Bij de verkiezingen wordt ten onrechte steeds meer de indruk gewekt dat het er alleen maar om gaat wie er minister-president wordt. Dat zei D66lijsttrekker Van Mierlo gisteren voor de NCRVmicrofoon in een reactie op het debat tussen de lijsttrekkers Lubbers (CDA) en Kok (PvdA) van zaterdag.

Volgens Van Mierlo wordt er te veel geofferd voor het verschuiven van de aandacht naar de kandidaten voor het premierschap. Op die manier wordt ten onrechte de indruk gewekt dat de winnaar van de verkiezingen de macht krijgt. „De verkiezingen zijn aan het evolueren naar een punt waarbij het om iets anders gaat dan het gaat. Het zijn parlementsverkiezingen en geen regeringsverkieziijgen". De huidige ontwikkeling gaat volgens Van Mierlo ten koste van het parlement.

Van Mierlo vindt dat er in het staatsrecht dan maar ruimte gemaakt moet worden om een gekozen premier mogelijk te maken.

PvdA-popconcert

Het gist(.ren door de PvdA-jongeren gehouden popconcert in Haarlem heeft vele duizenden bezoekers getrokken, 's Middags schatten de organisatoren het bezoekersaantal reeds op 15.000 tot 20.000, de politie hield het op zeker 15.000 bezoekers.
PvdA-lijsttrekker Kok, die tussen de popgroepen door de menigte toesprak, richtte zich in hei bijzonder tot de jeugd en beklemtoonde de mondiale milieuvervuiling. „Waar de PvdA als internationale beweging duidelijk wat aan kan doen".

Kok was uitermate tevreden met de opkomst bij het concert. Hij zei met volle teugen te genieten en was blij dat de politiek in staat was een brug to slaan naar popcultuur en jonge mensen.
Niettemin kostte het naar verluidt de Jonge Socialisten, de jongerenorganisatie in de PvdA. aanvankelijk de nodige moeite om het partijbestuur van het nut van een dergelijk popconcert te over tuigen. Uiteindelijk slaagde de JS erin een bedrag van ruim 90.000 gulden los te peuteren.
De kosten van het concert waren relatief laag. (ongeveer anderhalve ton), omdat veel artiesten en medewerkers voor een vriendenprijsje hun aandeel leverden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 4 september 1989

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Stemmingmakerij

Bekijk de hele uitgave van maandag 4 september 1989

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken