Bekijk het origineel

R'dam op de bres voor Woonlastenfonds

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

R'dam op de bres voor Woonlastenfonds

Vervolgoverleg met Rijk over geschorst besluit

3 minuten leestijd

ROTTERDAM - Het door de Kroon geschorste besluit van de gemeenteraad van Rotterdam tot instelling van een Woonlastenfonds krijgt een nieuw vervolgoverleg. Dit maakte de Rotterdamse wethouder voor volkshuisvesting, ir. P. O. Vermeulen, gisteren bekend na afloop van een eerste overleg dat hij naar aanleiding van het schorsingsbesluit had gevoerd met staatssecretaris voor volkshuisvesting drs. E. Heerma.

De Rotterdamse wethouder denkt dat het mogelijk is het woonlastenfonds zo aan te passen dat het acceptabel is voor de staatssecretarissen Heerma (Volkshuisvesting), De Graaf (Sociale Zaken) en De GraaffNauta (Binnenlandse Zaken). Volgens Vermeulen had het gesprek met Heerma vooral een informatief karakter. Maar er viel wel uit op te maken waar de problemen met de Rotterdamse regeling liggen. Het raadsbesluit zou in strijd zijn met het volkshuisvestings- en inkomensbeleid van het kabinet.
Het Woonlastenfonds in Rotterdam is bedoeld om de minima in gerenoveerde woningen in de stad een extra uitkering te geven in de vorm van huurmatiging, die dan wordt toegepast door de woningbouwcorporaties. Rotterdam trok tot 1 juni 1994 een bedrag van 14,3 miljoen gulden uit voor dit fonds. De drie staatssecretarissen vinden dat de individuele huursubsidie in dat geval het gepaste middel is. Rotterdam vindt dia.steun echter onvoldoende voor degenen die een op hoog niveau gerenoveerde woning in een van de stadsvernieuwingsgebieden gaan bewonen.

Betalingscapaciteit

Volgens wethouder Vermeulen is bij de instelling van het fonds gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden die aan het lokaal bestuur daarvoor zijn gegeven. De wethouder heeft de staatssecretaris te verstaan gegeven dat er geen sprake is van een vorm van categorale benadering of van een op lokaal niveau gevoerd inkomens- of huurbeleid, „ledere burger kan een beroep doen op het Woonlastenfonds voor individuele huursubsidie of wanneer hij in betalingsproblemen zit of dreigt te komen", aldus de wethouder.
Wel zal intern nog eens bekeken worden hoe de betalingscapaciteit van een aanvrager zo zorgvuldig mogelijk getoetst kan worden. „Ik heb de staatssecretaris beloofd op zo kort mogelijke termijn aan te geven hoe we met het desbetreffende aanvraagformulier zullen omgaan. Het is een soort reparatievoorstel", aldus Vermeulen.
In oktober zal het overleg worden voortgezet. Tijdens het overleg is er niet gesproken over het voornemen het Rotterdamse Woonlastenfonds ter vernietiging voor te dragen. Vermeulen: „Die procedure hangt dus nog".

Aanvragen

Inmiddels zijn er tot aan het schorsingsbesluit op 8 augustus ongeveer vierduizend aanvragen binnengekomen voor een uitkering uit het Woonlastenfonds. Daarvan zijn er duizend gehonoreerd. Hoewel de consequenties van het schorsingsbesluit nog met juristen moeten worden doorgesproken, gaat Vermeulen er vooralsnog van uit dat de aanvragen die voor die datum zijn ingediend gewoon behandeld zullen worden. Wie binnen de voorwaarden valt, kan dan ook steun in zijn woonlasten krijgen, aldus „het amateur-rechtsgevoel" van de wethouder.
De schorsing van het Rotterdamse raadsbesluit geldt tot 1 februari. In de tussentijd heeft het gemeentebestuur de mogelijkheid om met de'betrokken ministeries tot overeenstemming over aanpassing van de regeling te komen. Mocht dat niet lukken, dan zal het Rijk een procedure in werking moeten zetten om het raadsbesluit te vernietigen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 6 september 1989

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

R'dam op de bres voor Woonlastenfonds

Bekijk de hele uitgave van woensdag 6 september 1989

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken