Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sanering waterbodems | Biesbosch vergt 300 min.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sanering waterbodems | Biesbosch vergt 300 min.

Opslag bagger in Hollandsch Diep

3 minuten leestijd

DEN HAAG - Voor de sanering van de waterbodems van de Biesbosch en omringende wateren is algauw een bedrag van 300 miljoen gulden nodig. Dit blijkt uit de "Inventarisatienota waterbodemproblematiek en specieberging" van het Bestuurlijk Overleg Haringvliet-HollandschDiep-Biesbosch. Voorzitter P. van Heemst van het overleg en voorzitter K. Provoost van de betrokken werkgroep hebben het rapport aan het provinciebestuur van Zuid-Holland aangeboden.

, Minister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat heeft voor de sanering van de waterbodems in totaal 511 miljoen gulden gereserveerd. Een derde deel daarvan is bestemd voor de Biesbosch en omringende wateren. Wanneer het gereserveerde geld nu op tafel komt, zo zeggen Van Heemst en Provoost,, kan de Biesbosch en omgeving tijdens de komende kabinetsperiode worden schoongemaakt. Zij willen daarom de aanstaande kabinetsformateur vragen de sanering van de waterbodems in het regeerakkoord op te nemen, met de daarbij horende financiering. „Om te vermijden dat alle inspanningen en kosten voor niets zijn, dringt het bestuurlijk overleg erop aan dat snel moet worden gewerkt aan de schoonmaak van Rijn en Maas. Het Biesbosch-gebied is een soort zinkbank van vervuild slib uit het stroomgebied van beide rivieren. Voorkomen moet worden dat de waterbodems van de Biesbosch en omgeving opnieuw worden verontreinigd met het sterk verontreinigde slib uit Rijn en Maas.

Hollandsch Diep

Om de waterbodems in het desbetreffende gebied te saneren zal 28 miljoen kubieke meter verontreinigd slib uitgebaggerd moeten worden en elders worden opgeslagen. De bestaande locaties blijken volgens het overleg daarvoor geen capaciteit te hebben. Bij een eerste verkenning naar mogelijke bergingsplaatsen kwam het Hollandsch Diep als meest aangewezen locatie naar voren, zowel uit planologisch als uit milieuhygiënisch opzicht.

Ook uit een oogpunt van kosten is het Hollandsch Diep de meest wenselijke opslagplaats. Deze bedragen minimaal 200 miljoen gulden. Daarbij komen nog de kosten van het baggeren, die algauw neerkomen op 40 tot 50 miljoen gulden. Er zal een milieueffectrapport worden opgesteld, waarin de berging van de vervuilde specie gedetailleerd zal worden afgewogen. Daarbij zal tevens worden bekeken welke voor- en nadelen zijn verbonden aan berging op land of in water.

Volgens de opstellers van het rapport zou een dergelijke grote en kostbare operatie grote voordelen opleveren voor de recreatie, visserij, natuur en scheepvaart. Sinds de afsluiting van het Haringvlief in 1970 zijn in het bekken miljoenen, kubieke meters verontreinigd bezinksel • afgezet. Daardoor is in de Amer, • deVNieuwe Merwede, de Biesbosch en nlï oostelijk deel van het Ho|andsch Diep een deel van de waterbodem ernstig verontreinigd.

Gezien de aanwijzing van de Biesbosch' tot Nationaal Park in het Natuurbeleidsplan van de regering en de door de overheid toegekende kwaliteitseisen van het water voor de drinkwatervoorziening is het niet mogelijk de verontreiniging voort te laten bestaan, j •?ï»2'

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 september 1989

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Sanering waterbodems | Biesbosch vergt 300 min.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 september 1989

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken