Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Startnota gepresenteerd van rijksweg Terneuzen-Terhole

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Startnota gepresenteerd van rijksweg Terneuzen-Terhole

3 minuten leestijd

ZAAMSLAG - De directie Zeeland van Rijkswaterstaat heeft onlangs de "startnota milieu-effectrapportage-procedure rijksweg 61 gedeelte Terneuzen-Terhole" gepresenteerd. Ze gaf daarmee de aanzet tot het verbeteren van deze weg, die in het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV-II) is opgenomen als onderdeel van het hoofdwegennet.. Volgens deze nota zal het gedeelte Terneuzen-Terhole omgebouwd worden tot autoweg.

In het begin van de jaren zeventig is in verband met de verkeersonveilige situatie en de ongunstige woon- en leefsituatie in de kernen Zaamslag en Zaamslagveer al geprobeerd om een nieuw tracé vast te stellen voor wat toen nog de provinciale weg S-24 was. Deze poging liep stuk omdat tegen de daarvoor benodigde wijzigingen van de bestemmingsplannen van Axel, Hontenisse en Hulst bezwaren werden ingediend.
Deze bezwaren werden door de Kroon gegrond verklaard vanwege de schadelijke doorsnijding van landbouwgronden en de schade aan waardevolle krekengebieden. Voorts was het om financiële redenen niet haalbaar om de aanleg Binnen de bestemmingsplanperiode van tien jaar te beginnen.
Om nu tot een nieuwe keuze te komen voor een tracé is een studiegebied afgebakend. Dit gebied ligt binnen het vierkant Kuitaart-RustwatSt.Anna-Othene en bevindt zich in de gemeenten Terneuzen en Hontenisse. In het studiegebied ligt een aantal kreken, zoals de Otheense Kreek met de kleine Dulper, het Koegat en de Polsvliet. Deze vormen een belangrijk broedgebied voor water- en rietvogels en de aangrenzende graslanden voor weidevogels.
Op natuurwetenschappelijk gebied zijn verder de dijken belangrijk, die een grote verscheidenheid aan vegetatiétypen herbergen. Langs de dijken staan veel knotwilgen en ook kruiden, een ideale wijkplaats voor verschillende vogelsoorten. Een van de doelen die Rijkswaterstaat zich in de startnota voor ogen stelt, is het zoveel mogelijk handhaven van het samenhangende geheel aan kreken, dijken en andere kleine landschapselementen met een natuurwaarde.

Monumenten

In het studiegebied treffen we ook een paar terreinen aan van oudheidkundige betekenis. Het ene is de Torenberg bij Zaamslag, die beschermd is door de Monumentenwet. Hier bevinden zich de resten van een kasteel. Het andere is de Tempel, èen terrein ten westen van Zaamslag, waarin zich de resten van een middeleeuws gebouw bevinden. Rijkswaterstaat wil behalve de schade aan natuur en landschap ook de schade aan cultuurhistorische en archeologische waarden zoveel mogelijk beperken. Mocht die schade toch ontstaan, dan zal ze die waar mogelijk herstellen.

Naast voornoemde belangen hebben ook de gevolgen voor het verkeer, het openbaar vervoer, de landbouw, het woon- en leefmilieu en de recreatie meegespeeld in het opstellen van een viertal alternatieven. De eerste mogelijkheid is het nul-alternatief, waarbij niets verandert.' Dit voldoet niet aan de eisen die aan een verbinding van het hoofdwegennet worden gesteld. Verder is er een nulplus-alternatief. Dit houdt in het verbeteren van kruispunten door bij voorbeeld verkeerslichten, bochtverruimingen en de aanleg van parallelwegen. Groot bezwaay hierbij vormen de ingrijpende gevolgen in de kernen, waar een groot aantal gebouwen gesloopt zou moeten worden.

Oude tracé

Als derde in het rijtje alternatieven wordt het rondweg-alternatief genoemd. Daarbij wordt zoveel mogelijk het oude tracé gehandhaafd. Om de kern Zaamslag en misschien ook om Zaamslag en Stoppeldijkveer komt een rondweg. Laatste mogelijkheid is het nieuwe-weg-altematief. Daarbij komt er gewoon een geheel nieuwe weg. Voor de studie aangaande het nieuwe tracé worden alleen de laatste twee belangrijk geacht. In de startnota zegt Rijkswaterstaat het nieuwe-weg-altematief minder aantrekkelijk te vinden uit oogpunt van natuur, landschap en landbouw. Waarschijnlijk wordt dus gekozen voor het rondweg-alternatief. Rijkswaterstaat benadrukte echter onlangs op een voorlichtingsavond in Zaamslag dat in dit stadium nog alle denkbare variaties mogelijk zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 13 september 1989

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Startnota gepresenteerd van rijksweg Terneuzen-Terhole

Bekijk de hele uitgave van woensdag 13 september 1989

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken