Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Milieubeleid omvat meer dan tot op heden gebruikelijk was

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Milieubeleid omvat meer dan tot op heden gebruikelijk was

NMP leidt tot drie nieuwe aandachtspunten in begroting

4 minuten leestijd

De totstandkoming van het Natonaal milieubeleidsplan (NMP) ROrmt een mijlpaal in het milieubeleid. Voor het eerst heeft het departement daarmee doelstellingen geformuleerd voor het gehele beleidsterrein. Het plan biedt een overzicht tot 2010, met een tussenstand in 1994. Het NMP is het beleidsmatige antwoord op de ernstige situatie zoals die in het rapport "Zorgen voor Morgen" van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieuhygiëne (RIVM) is geschetst.

Milieubelleer:

De presentatie van het NMP op 25 mei 1989 heeft ertoe geleid dat de begroting voor 1990 drie nieuwe aandachtspunten voor het milieubeheer bevat. Het is een novum opgenomen.

Klimaat

Het departement kondigt aan dat de Kamer volgend jaar een thema-notitie over het klimaat tegemoet kan zien. Ook werkt het ministerie aan een internationaal klimaatverdrag, waarvan de inhoud op een in november te houden klimaatconferentie aan dè orde zal komen. Bovendien wordt gedacht aan de oprichting van een klimaatfonds.
Verandering van klimaat en aantasting van de ozonlaag ontstaan door de uitstoot van een aantal gassen. De belangrijkste gassen die het broeikaseffect veroorzaken, zijn koolstofdioxyde, methaan, di-stikstofoxyde en chloorfluorkoolwaterstoffen (cfk's). Het beleid spitst zich toe op het terugdringen van de emissie van koolstofdioxyde en cfk's. Samen veroorzaken deze twee gassen 63 procent van de klimaatverandering.

Voor het terugdringen van koolstofdioxyde noemt de begroting alleen een streefcijfer. Het niveau van de uitstoot van dit gas mag in 2000 niet hoger zijn dan op dit moment. En dat terwijl de jaarlijkse stijging 2 a 3 procent bedraagt. Een plan van aanpak ontbreekt. De emissie van cfk's wordt wel met concrete maatregeleh tegengegaan. Dat kan omdat inmiddels vervangende stoffen voorhanden zijn die dit schadelijke gas overbodig maken: Producenten van spuitbussen, schuimplastic, koelkasten en oplosmiddelen zijn reeds volop aan het omschakelen. Daarverleden zal behoren.

Verdroging

Het tweede nieuwe thema behelst de verdroging. De verdroging is een rechtstreeks gevolg van een langdurige grondwaterstandsdaling, waardoor nadelige effecten voor het milieu en het landgebruik ontstaan. De ernstigste vormen van verdroging komen voor in het midden en oosten van óns land, met grote 'haarden' in Drenthe en Overijssel.
Verdroging ontstaat door wijziging in ontwatering, afwatering of peilbeheer. Soms is er overmatige onttrekking ten behoeve van de produktie van drinkwater of het winnen van water dat nodig is voor produktiebedrijven. Beregening in de landbouw vormt ook een bedreiging voor het grondwaterpeil. Ook door zand- en grindwinning kan de waterstand dalen, evenals door overmatige bebouwing. Vaak is er sprake van een combinatie van factoren.
Het beleid richt zich in de eerste plaats op het zuinig omgaan met grondwater. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan het behoud of herstel van natuurwaarden. In samenwerking met de provincies zullen proefprojecten worden opgezet, gericht op het herstel van verdroogde natuurgebieden. Ook moet er een betere registratie tot stand komen van de grondwaterstanden. Een en ander komt uitgebreid aan de orde in een nieuwe nota over de waterhuishouding, die in samenwerking met het ministerie van verkeer en waterstaat tot stand komt.
Volgend jaar zal een begin worden gemaakt met het opstellen van een Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening! Daarbij wordt een alternatieve inzet van grondwater in de overwegingen meegenomen. Er zal een onderzoek worden verricht naar de mogelijkheden om het watergebruik in huishoudens, industrie en landbouw te beperken.

Verspilling

Het derde nieuwe thema in de milieubegroting heeft betrekking op de verspilling. 
Dit oude stokpaardje van de milieuorganisaties krijgt nu voor het eerst ministeriële erkenning. Minister Nijpels wil toe naar het sluiten van kringlopen in de keten van grondstof, produktieproces, produkt tot en met afval. Daar hoort bij dat in de toekomst zuiniger moet worden omgesprongen met energie. Ook wil hij de kwaliteit van produkten, produktieprocessen, grondstoffen en afval verbeteren. Het denken over verspilling verkeert op het ministerie nog in een beginstadium. Daarom zullen experimenten worden gestimuleerd.
Er moet een beter beheer van de produktieketen tot stand komen. Het departement denkt daarbij aan milieuboekhoudingen in de landbouw. Ook voor 1990 staat een aan tal onderzoeken op het programma. Maar tot een verplichte mineralenboekhouding komt het volgend jaar' nog niet, zo blijkt uit de begroting.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 19 september 1989

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Milieubeleid omvat meer dan tot op heden gebruikelijk was

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 19 september 1989

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken