Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verschil met Ned. Geref. en Vrijgem. nader bezien

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verschil met Ned. Geref. en Vrijgem. nader bezien

Christelijke geref. synode schuift bespreking op:

4 minuten leestijd

GRONINGEN - De synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken sprak gisteren uit dat zowel de praeses als de scriba van de kerkelijke vergaderingen ambtsdrager dient te zijn. Deputaten Geestelijke verzorging militairen 'kregen de opdracht te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om met andere, vergelijkbare deputaatschappen uit de gereformeerde gezindte zorg te dragen voor de geestelijke verzorging van militairen die in het buitenland, en met name in West-Duitsland, moeten dienen. Afhandeling en , besluitvorming van het rapport Deputaatschap buitenlandse 'zending werd aangehouden tot de oktoberzitting. De synode stelde de bespreking over de contacten met Nederlands Gereformeerde Kerken uit. Het verschil met deze kerken en de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) moet nader onderzocht worden.

De synode honoreerde een instructie van de particuliere synode van het 'oosten over het ambtsdrager-zijn van praeses en scriba. In de toelichtingbij de instructie staat dat het voortkomt dat een lid der gemeente die cgeen ambtsdrager is aan de kerkeraad ; wordt toegevoegd (dat kan ook een vrouw zijn), die alle handelingen van ^de scriba vervult en ook tekeningsbevoegdheid heeft. De particuliere synode van het oosten had geen bezwaar tegen een aan de kerkeraad toegevoegde notulist of notuliste, maar wel wel tegen het feit dat deze het volledige scribaat vervult. De ^commissie vond het onjuist dat de zaak wordt toegespitst op de zuster. Benadrukt werd dat het om een lid van de gemeente moet gaan die geen ambtsdrager is.

Zendingsdeputaten

Hoe in de toekomst het voorzitter' schap van het deputaatschap van de zending en de drie secties ingevuld gaat worden, is gisteren op de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken nog niet duidelijk geworden. Deputaten stellen in hun rapport de generale synode voor in het vervolg voor elk van de drie secties —Afrika Venda, Afrika Kwandebele en Indonesië Toradja— een deputaatvoorzitter te benoemen en dat zij bij toerbeurt leiding geven aan de deputatenen moderamenvergaderingen.

Ds. M. W. Vrijhof stelde voor dat de Generale Synode een algemeen voorzitter benoemt en drie sectievoorzitters. De positie van de algemeen voorzitter zou geregeld moeten worden onder verantwoordelijkheid van de generale synode door de deputaten. Prof. dr. W. H. Velema vond dit een vrij ingrijpend punt. Hij was van mening dat gezien het vele werk van de algemeen voorzitter wel eens aan een halve vrijgestelde kracht zou moeten worden gedacht. Hij stelde dat aan de algemeen voorzitter en sectievoorzitters geen blanco cheque gegeven moet worden, wat hun werkzaamheden betreft.

Verschil van mening

Zowel het deputaten- als het commissierapport maakte melding van het feit dat er op een van de zendingsterreinen door de zendingswerkers verschil van mening was over de methodiek en de aanpak van het zendingswerk. Ds. K. J. Velema, voorzitter, en ds. J. H. Carlier, secretaris van zendingsdeputaten, verzekerden de synode dat het alleen om verschil van visie ging. Ter plaatse is de zaak met betrokkenen besproken en men heeft hoop dat in de toekomst weer een goede samenwerking mogelijk is. Zij benadrukten ook in antwoord op vragen dat het bezoeken van de zendingstèrreinen geen overbodige luxe is. De broeders gaan beslist niet voor hun plezier of ontspanning, maar kunnen ter plaatse beoordelen of het werk goed gebeurt. De zendingswerkers hebben ook pastorale zorg nodig. Tijdens de vervolgbesprekingen zal ook een beslissing genomen moeten worden met betrekking tot de uitbreiding van het werk met een nieuw zendingsterrein, waarbij gedacht wordt aan Togo of Botswana.
Uit de rapportage van deputaten geestelijke verzorging militairen bleek dat deputaten zorgen hebben over de gang van zaken in de Nederlands protestantse gemeente te Zeven/Seedorf, waarmee zusterbanden zijn. Het blijkt dat er 's zondags maar één keer kerk gehouden wordt vanwege gebrek aan belangstelling. Bij deputaten bestaat verontrusting over het gereformeerde karakter van deze gemeente. Tijdens de bespreking werd gewezen op de diensten die gehouden worden voor de militairen van de Gereformeerde Gemeenten en die van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt.
Ds. H. van der Schaaf, voorzitter van het deputaatschap, zei dat met genoemden officieel contact opgenomen zal worden om ervaringen uit te wisselen. Besloten werd het contact met de Nederlands protestantse gemeente vooralsnog te onderhouden. Deputaten kregen de opdracht het gesprek met de kerkeraad voort te zetten teneinde te kunnen vaststellen of het officiële karakter kan worden gecontinueerd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 september 1989

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Verschil met Ned. Geref. en Vrijgem. nader bezien

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 september 1989

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken