Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De eisen van de vogelbescherming

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De eisen van de vogelbescherming

Vereniging begon in de jaren dat vogelstudie nog liefhebberij was

6 minuten leestijd

„Het is goed dat er een organisatie is die zich speciaal inzet voor de bescherming van de vogels. Ik wens Vogelbescherming nogmaals van harte geluk met haar 90-jarig bestaan. Als beschermheer verheugt het mij dat Vogelbescherming zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld tot een invloedrijke organisatie die veel voor de vogels doet. Niet alleen worden er duizenden vogels per jaar in vogelasielen verzorgd, maar er worden ook beschermingsplannen voor bedreigde vogelsoorten als kerkuil en lepelaar gemaakt en uitgevoerd". Dit schreef prins Bernhard in de "Vogelkrant voor heel Nederland".

De vogelkrant werd uitgegeven ter gelegenheid van het negentigjarig bestaan van de vereniging, die daarmee opnieuw de aandacht vestigt op haar werk. De krant is op zes miljoen postadressen bezorgd. De laatste jaren is Vogelbescherming snel gegroeid. Zij heeft de tijd mee. Natuur en milieu krijgen volop 'aandacht en waardering. Ook de belangstelling voor vogels neemt nog steeds toe.

Bedreigd

Propaganda via de media heeft resultaat gehad voor de vereniging. Haar ledental is snel gegroeid. De activiteiten zijn nu vooral op de leden gericht. Echter niet alléén op hen. Daarom die krant. Om te blijven groeien. En om daardoor steeds meer voor de vogels te kunnen doen.

Het is nodig dat op allerlei gebied actie wordt gevoerd. Dit onderstreepte de prins als volgt: „Zo is er op al mijn reizen veel plezier aan vogels te beleven. Gelukkig valt er nog steeds veel te genieten, ook al is helaas bij ieder nieuw bezoek te zien hoe de vogels in him voortbestaan worden bedreigd door vernietiging van leefgebieden, uitbreiding van de woestijn, ongeremde jacht op vogels enzovoorts".

Op zaterdag 9 september werd in de RAI ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan de manifestatie "Vogels zijn grenzeloos" gehguden. Daar stond de vogeltrek en de internationale bescherming van vogels rentraal. Dat is dringend noodzakelijk. Vooral in Spanje worden de zangvogels, die in ons land bescherming genieten, bij duizenden gevangen en doodgeslagen.

Eisen aan kabinet

Vogelbescherming heeft een aantal eisen voor het nieuw te vormen kabinet opgesteld. Ten eerste vindt zij dat de verantwoordelijkheid voor de natuurbescherming in ons land in handen moet worden gelegd van een ministerie dat daarvoor voldoende ambitie en financiële middelen bezit. Zij is teleurgesteld in het ministerie van landbouw en visserij, die dat tot nu toe deed.
Als tweede eis stelt Vogelbescherming dat er voor het behoud en de versterking van de natuur in Nederland minstens 400 miljoen gulden per jaar nodig is. Dat is volgens de vereniging 300 miljoen meer dan het Natuurbeleidsplan ervoor uittrekt. Om de ernstige gevolgen van de milieuverontreiniging voor vogels te voorkomen, stelt Vogelbescherming als derde eis een krachtige aanscherping van het Milieubeleidsplan. Men wil onder andere drastische energiebesparing, beperking van het aantal autokilometers en inkrimping van de veestapel.

De vierde eis betreft de economische eenwording van Europa in 1992. Die zal wel economisch maar niet ecologisch zijn, vreest Vogelbescherming terecht. Als gevolg van door de EG gestimuleerde ontwikkelingen, zal de natuur in met name de zuidelijke lidstaten worden platgewalst. De vereniging eist dat Nederland zich sterk zal maken voor de bescherming van de natuur in EG-verband en hierbij het voortouw neemt.

Vogeltrek

Vogelbescherming schenkt in het kader van haar negentigjarig bestaan veel aandacht aan de vogeltrek. Gedurende de manifestatie in de RAI sprak drs. S. Woldhek, directeur van de vereniging, over "De trek van zangvogels". De prestaties van deze kleine zangvogels zijn enorm. De bedreigingen tijdens de trek zijn helaas heel ernstig en tot nu toe onuitroeibaar.

Woldhek zei onder meer: „Als ik u hier in deze zaal vraag waarheen de boerenzwaluw trekt, dan weet u het allemaal: naar Afrika. Maar als we dezelfde vraag in 1899, het jaar dat de vereniging werd opgericht, gesteld zouden hebben aanjac. P. Thijsse, de beste vogelkenner misschien wel van zijn tijd, dan zou die ons het antwoord zijn schuldig gebleven. Hij wist natuurlijk dat de boerenzwaluw wegtrok, hij wist ook dat hij naar het zuiden trok, maar hoe ver en hoe lang, dat was voor hem een raadsel. In feite wist hij nauwelijks meer over vogeltrek dan in de duizenden jaren daaraan voorafgaand".

Het is een feit dat pas sinds 1911, toen in ons land het ringonderzoek werd gestart, de vogeltrek wetenschappelijk werd bestudeerd. Nu is over dit nog altijd raadselachtige gedrag al veel bekend. Daardoor is de bewondering ervoor toegenomen.

Snelle groei

Vogelbescherming is de laatste jaren snel gegroeid. Voor net 75-jarig bestaan schreefF. Pauw over "de groei van het ledental boven de 10.000". Nu, vijftien jaar later, heeft de vereniging ruim 40.000 leden. Dertien jaar na de oprichting, in 1912, had de vereniging die in 1899 met 1479 leden begon, nog slechts 1500 leden. Ik meen daarin het bewijs te zien dat men toen veel meer uit idealisme lid werd. Vogelstudie was nog een liefhebberij van de elite die meestal zeer individueel werd beoefend. Thijsse schreef eens: „Het beste is natuurlijk, in uw eentje erop uit te gaan...". Ik ben het daarmee eens, maar met zoveel vogelaars als er nu zijn, wordt dat vaak onmogelijk.

Vogelbescherming is groot en sterk geworden. Precies als andere natuurbeschermingsorganisaties heeft zij een grote achterban. Dit maakt haar financieel sterk. Daardoor kan zij veel doen. Dit blijkt dit jaar opnieuw. Zonder twijfel maken de op een breed publiek gerichte acties haar steeds sterker. Natuurbeschermingsorganisaties worden bedrijven die efficiënt moeten functioneren en een groot aantal mensen werk verschaffen. Dit is op zichzelf niet verkeerd. Integendeel. De achterban die dit allemaal mogelijk maakt bepaalt echter onvermijdelijk voor een deel het beleid.

Vogeltrekdag

De invloed van de achterban is 'merkbaar. De door een kleine groep gepropageerde gedachte dat de natuur zichzelf regelt en de mens nooit en nergens moet ingrijpen, is wijd verspreid. Dit heeft onder meer geleid tot het een paar maal volledig verstoren of leegroven van de nesten van de lepelaars in het Naardermeer. Dat was het werk van vossen die zich sinds kort daar hebben gevestigd en niet werden bejaagd. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt echter niet bij Vogelbescherming maar bij Natuurmonumenten. Nu gaat men daar het aantal vossen door bejaging inperken.

Juist de lepelaarskolonie werd vernield. De lepelaar is het symbool van Vogelbescherming en een vogelsoort die in West-Europa alleen in ons land broedt. Vogelbescherming voert juist een actie tot bescherming van. deze vogels, waar- . voor reeds bijna drie ton is bijeengebracht. 
Er is nog een duidelijk inspelen op de algemene opvattingen. „Een van de spectaculairste gebeurtenissen in het kader van de jubileumviering van de 90jarige Vogelbescherming belooft de Nationale Vogeltrekdag te worden", staat in het blad "Vogels". Die vogeltrekdag wordt gehouden op zondag 8 oktober.
De vereniging stoot daarmee een deel van onze bevolking af en weerhoudt haar daardoor misschien zelfs om lid te worden. De tijd dat met principes rekening werd gehouden is voorbij. Dat is een voorname, maar niet de enige reden waarom wij op allerlei gebied niet mee kunnen doen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 september 1989

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

De eisen van de vogelbescherming

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 september 1989

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken