Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Synode bepleit contacten tussen jeugdorganisaties

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Synode bepleit contacten tussen jeugdorganisaties

Chr. geref. synode wijst op noodzaak kerkelijke binding

4 minuten leestijd

GRONINGEN - De christelijke gereformeerde synode is bezorgd over de ontwikkelingen binnen het jeugdwerk De meeste synodeleden betreurden dat het in de achterliggende periode met tot een gesprek kwam tussen de christelijke gereformeerde jeugdorganisatie (CGJO) en de landelijke commissie jeugdcontacten (LCJ). De voorzitter van de deputaten voor het contact met de kerkjeugd, ds. K. Boersma, zag echter een wolkje als eens mans hand. „Er is onlangs Evangelisatie weer schriftelijk contact geweest tussen de CGJO en de LCJ , zo zei hij.

De synode spreekt tijdens de oktoberzitting opnieuw over dit rapport. Gisteravond spitste de discussie zich toe op contacten tussen de CGJO en de LCJ. „Denken we ook nog aan de jeugd die zich bij geen enkele vereniging aansluit", zo stelde ouderling J. Greidanus uit Leeuwarden. Hij vroeg zich af of de deputaten nog wel vruchtbaar kunnen spreken en een brugfunctie kunnen vervullen als zij zo veel kritiek moeten leveren in hun rapport.
Deputaten uitten in hun rapport bezorgdheid over bepaalde programma-onderdelen van de gehouden bondsdagen. Deputaten zijn van mening dat de bijbelstudies vaak te vlak zijn, er zit geen persoonlijke spits in en sprekers zijn niet altijd acceptabel. Ds. Boersma zei dat gesprekken over dit soort zaken met de CGJO vaak moeizaam verlopen, omdat deze organisatie van mening is dat ze alleen verantwoording heeft af te leggen aan haar leden. De predikant zei dat er heel goede gesprekken waren met de LCJ. Ds. J. Westerink te Bunschoten vond dat de CGJO een andere lijn wil volgen, „die niet de oude lijn is". Hij meende te moeten vaststellen dat de CGJO zichzelf typeert met haar uitspraken. Met anderen was hij van mening dat het voorliggende rapport in mineurstijl was gesteld. Ds. Westerink diende een voorstel in om de gesignaleerde problemen onder leiding van een ad-hoc-commissie door deputaten met de CGJO te laten bespreken, om hierover nog tijdens deze synodezitting duidelijkheid te verkrijgen.
Ds. J. Verdijk te Lisse constateerde „wat krampachtigs" in de houding van de CGJO. Hij zei het jammer te vinden dat de CGJO zich terugtrekt. Dat gold zijns inziens ook voor het gesprek met de LCJ. Het synodelid vroeg zich af of door bepaalde uitspraken van deputaten -als zou het werk niet meer gedaan worden op grond van Schrift en belijdenis- een gesprek geblokkeerd werd.
Ds. J. Jonkman uit Enschede merkte op dat hij van een dergelijk rapport „niet kon wakker liggen". Hij was van mening dat de CGJO zich heel wat aanmatigt door bij voorbeeld te stellen dat de synode in 1986 „een verkeerde opdracht" zou hebben gegeven. Hij betreurde de houding van het CGJO om niet tot eenheid te willen komen. Hij was bang dat als de organisatie zo zou doorgaan, zij zichzelf op zou heffen.

Evangelisatie

De synode besloot verder de christelijke gereformeerde kerken die samenwerken in de Stichting Evangelisatie Oost-Vlaanderen, op te roepen zich samen met deputaten evangelisatie te bezinnen op een coördinatie van het evangelisatiewerk in België.
Ds. J. Plantinga te Groningen, ds. J. P. Boiten te Schiedam, ds. J. Westerink te Bunschoten, ds. P. Roos te Utrecht-Noord en anderen zeiden te betreuren dat deputaten evangelisatie moesten rapporteren dat het in de achterliggende periode niet kwam tot een gesprek met de stichting. In deze stichting werken de christelijke gereformeerde kerken van Sliedrecht-Centrum, Dordrecht-Centrum, Barendrecht, Middelharnis en Zaamslag samen om het evangelisatiewerk in Gent financieel te steunen.
De synode van 1986 deed een dringend beroep op deze kerken om met deputaten zich te bezinnen op de wenselijkheid en mogelijkheid om te komen tot een deputaatschap voor evangelieverkondiging in België. Het deputaatschap rapporteerde dat de stichting medio 1988 schreef geen behoefte te hebben aan een dergelijk deputaatschap.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 september 1989

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Synode bepleit contacten tussen jeugdorganisaties

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 september 1989

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken