Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

CDA-commissie: Privatiseer het openbaar onderwijs

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

CDA-commissie: Privatiseer het openbaar onderwijs

Deskundigen zien niets in driejarige basisvorming

3 minuten leestijd

DEN HAAG - Openbare scholen moeten worden ondergebracht in stichtingen of verenigingen. Nu is er een te grote afstand tussen school en gemeentelijke overheid als haar bevoegd gezag. Ouders hebben een te geringe invloed. Bovendien is dan de twee-petten-problematiek voor gemeenten voorbij, waarin zij naast hoedsters van het algemeen onderwijsbelang, ook nog eens besturen van openbare scholen zijn.

Dit is een van de conclusies uit het vanmorgen in Den Haag gepresenteerde rapport "Ruimte voor kwaliteit" van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. In dit rapport geeft een commissie, waarvan de voormalige directeur van het wetenschappelijk instituut drs. A. M. Oostlander voorzitter is, haar visie over het toekomstig onderwijsbestel. De overheid moet, zo meent de commissie, er wel scherp op toe blijven zien dat in het al of niet geprivatiseerde openbaar onderwijs ieders godsdienst of levensovertuiging wordt geëerbiedigd. 
De CDA-visie op het onderwijs gaat uit van de onderwijsvrijheid, zoals verankerd in artikel 23 van de grondwet. Daarin past geen vorm van decentralisatie, waarbij bevoegdheden op onderwijsgebied worden overgedragen aan provincies en/of gemeenten. Wel moet het aantal regels waarmee de scholen te maken hebben, verminderen.
Naast het geprivatiseerde openbare onderwijs moet het bijzonder onderwijs gehandhaafd blijven. Daarbij is het nodig een taakverdeling tussen bestuur en schoolleiding beter uit te werken. Het CDA wil de huidige scheiding tussen regulier en speciaal onderwijs wegwerken, door speciale scholen onder hetzelfde bevoegd gezag als basisscholen in een regio te plaatsen. Daardoor kunnen de leerlingenstromen naar beide schooltypen beter beheerst worden.

Basisvorming

Het rapport wil wijzigingen aanbrengen op de plannen van de driejarige basisvorming in de eerste fase van het voortgezet onderwijs, die door de bewindslieden Deetman en Ginjaar-Maas is voorgesteld. Het rapport pleit voor minder verplichte vakken en een ruime mogelijkheid van keuzevakken voor de individuele school. Ook de gemeenschappelijke eindtermen voor de veertien vakken van de basisvorming zijn, juist voor lbo-achtige leerlingen, veel te uniform. De commissie ziet veel. meer in een flexibilisering van het onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs. De starre scheidslijn tussen algemeen voortgezet en beroepsonderwijs moet verdwijnen. De overheid moet een Voortgezet onderwijsstatuut opstellen waarin een voor alle scholen gemeenschappelijk beperkt kemleerplan is opgenomen.
De CDA-deskundigen pleiten voor een vorm van schaalvergroting in het onderwijs waarbij een evenwichtige spreiding naar levensbeschouwelijke richting uitgangspunt blijft. Voor scholen die een groter voedingsgebied bedienen is een goede vervoers- en onkostenregeling noodzakelijk. Daardoor wordt de ideële en geografische toegankelijkheid gewaarborgd. Voor openbaar en bijzonder onderwijs moet de overheid dezelfde stichtingsnormen hanteren.

Schotten

In het basis- en voortgezet onderwijs zal de overheid de scholen ook voor de personeelslasten bekostigen op basis van een normvergoedingenstelsel. „Stringente schotten tussen personele en materiële uitgaven passen niet bij de relatief autonome school".
De CDA-commissie wil niets weten van eindtermen voor. het basisonderwijs. Voor het voortgezet onderwijs moeten er minimale en globale eindtermen komen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 25 september 1989

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

CDA-commissie: Privatiseer het openbaar onderwijs

Bekijk de hele uitgave van maandag 25 september 1989

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken