Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Energiebeleid overheid weinig voorbeeldig

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Energiebeleid overheid weinig voorbeeldig

Prijsvraag van Algemem Rekenkamer leidt tot beschamend onderzoek

5 minuten leestijd

De overheid probeert sinds het eind van de jaren zeventig het energieverbruik m gebouwen van het rijk te beperken. Het ministerie van guldens beschikbaar voor energiebesparende maatregelen bij de riiksgebouwendienst. Maar controle op het rendement is er niet of nauwelijks. Er is geen zicht op het effect van soms kostbare maatregelen Als het gaat om energiebeheer, geeft de overheid niet het goede voorbeeld.

„Hoeveel energie ten gevolge van het gevoerde beleid daadwerkelijk in rijksgebouwen is bespaard, is niet met stelligheid te zeggen", meldt een onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer dat dinsdag is aangeboden aan Hare Majesteit de Koningin, de kamervoorzitters Deetman en Steenkamp en de demissionaire ministers Nijpels en De Korte.

Jubileum

Het onderzoek Energiebesparing Rijksgebouwen is een bijzonder onderzoek. Het rapport is het resultaat van een jubileumprijsvraag, uitgeschreven door de Algemene Rekenkamer naar aanleiding van 175-jarig bestaan van deze controlerende instelling. De Rekenkamer heeft begin dit jaar klassen in het voortgezet onderwijs uitgenodigd voorstellen voor een onderzoek in te dienen. Het winnende voorstel is afkomstig van leerlingen van de vierde klas havo van de rijksscholengemeenschap F. A. Minkema te Woerden. 
Zij verzochten in april de Rekenkamer te onderzoeken of het energiegebruik in rijksgebouwen wel efficiënt is.
Het voorstel moest wel enigszins worden aangepast. Er was slechts weinig tijd voor het onderzoek beschikbaar. Op grond van de overweging dat energiebesparing leidt tot een doelmatiger energiegebruik, besloot de Rekenkamer het onderzoek toe te spitsen op energiebesparende maatregelen in rijksgebouwen en het effect daarvan op de gas- en elektriciteitsbehoefte. Het rapport laat zien dat bij meer dan de helft van alle rijksgebouwen energiebesparende maatregelen zijn getroffen. 
De afgelopen tien jaar heeft de Rijksgebouwendienst naar schatting 200 miljoen gulden geïnvesteerd in isolerend materiaal, tochtstrips en verwarmingsketels met een hoog rendement. Tijdens het tweede kabinet-Lubbers is er aantoonbaar bezuinigd op energiebesparing. Sommige projecten werden vertraagd uitgevoerd. Andere projecten zijn niet uitgevoerd. Steeds blijkt dat een slechte administratie bij de uitvoering heeft geleid tot een gebrekkige voortgang van de projecten.

Geen belangstelling

 Het energiebeheer in rijksgebouwen naar de mening van de Rekenkamer niet goed van de grond gekomen. Dit komt vooral omdat een financiële prikkel om energie te besparen steeds heeft ontbroken. Bovendien was er sprake van gebrek aan interesse bij de departementale leiding en bij de gebruikers. In 1977 heeft de minister van economische zaken de departementen verzocht een energiecoördinator te benoemen. Deze functionaris zou een algemene, voorlichtende en motiverende taak in de organisatie moeten vervullen. De Algemene Rekenkamer constateert nu dat deze functie „in het algemeen weinig inhoud heeft gekregen".

Ook het advies van de minister van economische zaken uit 1979 om per departement een energieprogrammacoördinator te benoemen heeft nergens toe geleid. Niet alle departementen hebben ,dit advies opgevolgd, dit in verband met lopende inkrimpingsoperaties. Ook het verzoek van de minister van economische zaken aan, de minister van binnenlandse zaken om op ieder departement een formatieplaats beschikbaar te stellen heeft geen resultaat gehad. Minister Wiegel heeft dat verzoek destijds naast zich neergelegd.

In feite heeft elk departement naar eigen goeddunken geopereerd. Van de dertien ministeries hebben er slechts vier een doel voor ogen met betrekking tot het gas- en elektriciteitsverbruik in de komende jaren. De andere departementen, waaronder ironisch genoeg het ministerie van economische zaken, hebben geen poging ondernomen een doelstelling te formuleren. Budgettering is er alleen bij het ministerie van onderwijs en het ministerie van sociale zaken. Tien departementen hebben geen rapportage over energie en energiebesparing. Op negen van de dertien departementen is er geen energiecoördinator. Of de functie is er wel, maar er wordt geen inhoud aan gegeven. De desbetreffende man of vrouw is voornamelijk belast met andere werkzaamheden.

Uitzondering

Een gunstige uitzondering vormt het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Minister De Koping heeft in 1986 de Stichting Voorlichting Energiebesparing opdracht gegeven om in tien gebouwen van het departement van start te gaan met energiebeheer en verbetering aan te brengen in de motivatie van de gebruikers. Het project had tot doel de beheerders van de gebouwen in een jaar de kennis bij te brengen die nodig is voor een efficiënt energiebeheer. deaubon ter waarde van 200 gulden in het vooruitzicht gesteld als beloning voor de extra inspanningen. Ook moest de beheerder een cursus volgen. De medewerkers in de deelnemende gebouwen mochten bovendien 15 procent van de gerealiseerde besparingen naar eigen inzicht besteden. Tijdens het project heeft de Rijksgebouwendienst zich ingespannen om een aantal energiebesparende voorzieningen aan te brengen. Er werd een campagne opgezet om de motivatie van hoog fot laag in de ambtelijke hiërarchie te verbeteren.

Programma

Onder deze omstandigheden kon een besparing worden bereikt van 5,5 procent op het elektriciteitsverbruik en ongeveer 14 procent op het gasverbruik. De goede resultaten van dit proefproject hebben er in 1987 toe geleid dat de ministerraad heeft besloten de beheertaak van departementen beter gestalte te geven. Dit heeft geresulteerd in het programma Energiebeheer Rijksoverheid, dat op 1 januari 1989 van start is gegaan. Dit programma is erop gericht om met de gerealiseerde investeringen zo hoog mogelijke besparingen tot stand te brengen. Daarbij moet een besparing van 50 miljoen gulden per jaar haalbaar zijn. De kosten van het programma bedragen 8 miljoen gulden. Daarvan komt de helft voor rekening van de departementen. Dit programma zal vier jaar duren en omvat meer dan duizend gebouwen.


Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 30 september 1989

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Energiebeleid overheid weinig voorbeeldig

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 30 september 1989

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken