Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de kerkelijke pers

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit de kerkelijke pers

5 minuten leestijd

De Hoeksteen
Drs. N. Scheps schrijft in "De Hoeksteen" over de historische onderscheiding tussen "papen" en "geuzen". In dit tweemaandelijkse tijdschrift voor de vaderlandse kerkgeschiedenis geeft hij zijn visie op kruisbeelden en kapelletjes.
„In de zeventiende eeuw sprak men niet zo vriendelijk over elkaar. Toen durfde men het woord 'papen' wel te gebruiken. En men deed ook niet zo lief tegen elkaar. Wat dacht u van het uitdrijvingsbevel van 5 maart 1663. „Alle Papen, ofte Paepsche Priesters ende Pastooren van wat name, ordre ofte conditie die oock sijn, geene uytgesondert" kregen aanzegging dat zij uiterlijk 1 mei van dat jaar hun woningen moesten ontruimen en het land moesten verlaten. Alle kerkgebouwen in het door de Republiek bestuurde gebied zouden vanaf die datum bestemd worden voor de gereformeerde eredienst.
Vandaar dat er ook in Meerssen op zondag 3 mei een gereformeerde kerkdienst wordt gehouden. Omdat daar nog geen predikant was, preekt ds. Johannes van Hamerstede van Maastricht, „een fel en agressief man", zoals de emeritus-hoogleraar prof. W. A. J. Munier hem in zijn "Van Papen en Geuzen in de basiliek van Meerssen gedurende de Staatse Tijd" typeert. Volgens een van de verslagen van deze bijeenkomst zou de predikant tekeer zijn gegaan tegen alles wat in de kerk de uiterlijke kentekenen van de roomse eredienst droeg. Onder invloed van zijn predikatie maakte de verzamelde menigte aanstalten om de kerk te gaan bestormen en haar te zuiveren van alle paapse superstitie, vertelt Munier. De drossaard van Valkenburg, Hans Willem van Till, die de dienst bijwoonde, wist de kerkgangers ervan te weerhouden.
Tegenwoordig zijn protestanten en rooms-katholieken aardiger voor elkaar. Rooms-katholieken stellen hun gebouwen zonder bezwaar ter beschikking van protestantse gemeenten. En protestanten zullen er dan niet over denken om een zuiveringsactie te ondernemen. Wanneer protestanten zich echter ergeren aan tekenen van paapse superstitie, kunnen ze beter niet met vakantie naar ZuidLimburg gaan. Want ze worden daar niet alleen 's zondags met die tekenen geconfronteerd. Zuid-Limburg staat vol met kapelletjes en kruisbeelden. Op elke wandeling kom je erlangs. Toch staat er soms iets op dat elke orthodoxe christen kan onderschrijven. Een kapelletje net even buiten Heerlen draagt als opschrift een gedichtje, waarvan de laatste regel herinnert aan Jesaja 53. „Meine Wunden heilen Dich", staat erop.
Het zij verre van mij om net te doen alsof er eigenlijk geen verschillen meer zijn tussen Rome en Reformatie. In sommige kringen gebeurt dat nogal eens.
Maar als ik dan weer eens stond bij dat bewuste kapelletje, dacht ik: de verschillen zijn niet altijd zo groot als wij denken. Rooms-katholieken en protestanten, 'papen' en 'geuzen', om het maar eens in de antithetische taal van vroeger eeuwen te zeggen, lezen Jesaja 53". 

De Hervormde Vaan
Het viel ds. Joh. Verwelius bijzonder op, dat er allerwegen opgeroepen wordt om op zondag de auto te laten staan. Niet ter bevordering van de zondagsheiliging, maar om het milieu te beschermen. De predikant schrijft hierover in "De Hervormde Vaan" (Orgaan van de Bond van Ned. hervormde mannenverenigingen op gereformeerde grondslag).
„Wat mij bijzonder opviel, dat de laatste tijd heel wat aandacht wordt besteed aan 't beschermen van 't milieu. Zelfs kerkeraden doen een beroep op de leden van hun gemeenten om niet achter te blijven.
Zo las ik dat de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te De Lier voluit in de pers de aandacht kreeg. Die kerkenraad had de gemeenteleden voorgesteld zoveel mogelijk niet per auto naar de kerk te komen. Ook andere gemeenten sloten zich hierbij aan. Velen laten nu de auto thuis en gaan te voet naar de kerk.
U zult zeggen, dat is toch een goede zaak. O, zeker. Veel te gemakkelijk stapt men op de dag des Heeren in de auto om overal heen te toeren. Ook predikanten en gemeenteleden mogen zich echt wel eens afvragen of ze juist op de zondag niet al te gemakkelijk gebruik maken van dat vervoermiddel. Het is toch de dag des Heeren.
Maar wat mij nu opvalt is dit. Wel, dat men bereid is de auto thuis te laten om het milieu te beschermen.
Dus niet om mee te werken aan 't bevorderen van de zondagsheiliging. Doch om verdere vervuiling van de natuur te voorkomen. De "zure regen" maakt meer indruk dan het gebod des Heeren: „Gedenkt de sabbatdag, dat gij die heiligt".
Niet de kinderlijke vreze des Heeren is de drijfveer. Maar vrees voor milieurampen. In de verkiezingsprogramma's van alle politieke partijen stond het milieu centraal. Althans, nam het een voorname plaats in. Schijnbaar wilde niemand achterblijven uit vrees stemmen te verliezen aan "de groenen".
Elke dag zijn leden van milieudefensie druk in touw ons er op te wijzen hoe we 't beste 't milieu kunnen beschermen. Milieu-vriendelijke middelen worden in de media ons aangeprezen. Op zichzelf genomen is daar geen kwaad woord van te zeggen. Het gaat om Gods Schepping. Daarover moet ieder mens, als schepsel Gods, goede rentmeester zijn.
En wij, als christenen, mogen daarbij niet achterblijven. Maar het goede voorbeeld geven hoe wij met Gods schepping moeten omgaan.
Ik vrees echter dat er een eenzijdige nadruk wordt gelegd op een goed milieu-beleid. Los van de Schepper en Onderhouder van 't leven. De Vader van onze Heere Jezus Christus. Het milieu-bederf zit veel dieper.
Niet alleen de lucht die we inademen wordt hoe langer hoe meer vervuild. Ook de geestelijke atmosfeer is vervuild. Ja, wordt meer en meer verwaarloosd".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 30 september 1989

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Uit de kerkelijke pers

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 30 september 1989

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken