Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

GS stellen beheersplan IJsseluiterwaarden vast

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

GS stellen beheersplan IJsseluiterwaarden vast

Met agrariërs worden overeenkomsten gesloten

3 minuten leestijd

ARNHEM - Gedeputeerde Staten hebben het Beheersplan IJsseluiterwaarden vastgesteld. Met het vaststellen van dit plan krijgen agrariërs in de IJsseluiterwaarden met ingang van 1 oktober de mogelijkheid om op basis van vrijwilligheid een beheersovereenkomst aan te gaan met het Bureau Beheer Landbouwgronden van het ministerie van landbouw en visserij.

In zo'n overeenkomst staat aangegeven wat een agrariër in de bedrijfsvoering doet of nalaat ten behoeve van natuur en landschap. Agrariërs die op deze wijze meewerken aan het behoud van natuur en landschap, krijgen hiervoor een financiële vergoeding, zodat ze er in hun inkomen niet op achteruit gaan. 
Het beheersplan is door de provincie in overleg met de betrokken grondeigenaren en -gebruikers opgesteld. 
Het gaat om 779 hectare beheersgebied en 816 hectare reservaatsgebied, verdeeld over de volgende veertien uiterwaarden: Velperwaarden, Vaalwaard, Beimerwaard, Fraterwaard, Olburgsche Waard, Spankerensche Weilanden, Brummensche Waarden, Cortenoever, Stokebrandswaard, Ravenswaarden, Epser Waarden, Dorperwaarden, Oenerwaarden en Vorchterwaarden.

Natuur en landschap

Sommige IJsseluiterwaarden zijn vrij hoog gelegen en kennen een natuurlijk reliëf met meanderruggen, en rivierduinen. Dergelijke onvergraven uiterwaarden zijn van belang voor de zogeheten stroomdalflora. Stroomdalplanten komen voor in de perceelsranden en soms in de percelen zelf. 

De ontwikkelingsmogelijkheden voor deze planten zijn groot.
Er zijn ook nattere delen binnen de IJssel-uiterwaarden, langs oude rivierlopen en oude kleiputten. Hier komen bijzondere natte grasland- en moerasvegetaties voor.

Alle uiterwaarden langs de IJssel zijn van belang voor weidevogels. De meeste uiterwaarden fungeren daarnaast ook als fourageergebied voor ganzen.
Er zijn veel hagen en knotbomen. Op akkers die in sommige uiterwaarden voorkomen, zijn mogelijkheden voor het herstellen van de akkerflora en -fauna die hier oorspronkelijk aangetroffen konden worden.

Beheersmaatregelen

Sommige delen van de uiterwaarden vragen een bijzonder beheer om de natuurwaarden optimaal te beschermen. Dit beheer past niet meer in een agrarische bedrijfsvoering.
Daarom zijn deze gebiedsdelen aangewezen ais reservaatsgebied. Het Bureau Beheer Landbouwgronden streeft ernaar deze gronden aan te kopen ten behoeve van natuurbeschermingsorganisaties. Een aantal reservaatsgebieden sluit aan op bestaande eigendommen van Staatsbosbeheer, onder andere Cortenoever en Ravenswaard.

In beheersgebieden kan het gewenste beheer bereikt worden door aan• passing van de agrarische bedrijfsvoering. Een beheersovereenkomst die het minst van de bestaande agrarische bedrijfsvoering afwijkt, bestaat uit het handhaven van de huidige omstandigheden. Dit betekent dat geen veranderingen in het reliëf, de perceelstructuur, de bodemopbouw, de sloten en greppels en de landschapselementen aangebracht mogen worden. Hier staat een vergoeding tegenover van 180 gulden per hectare per jaar.

Er zijn ook beheersovereenkomsten mogelijk waarin de maatregelen worden uitgebreid met bepalingen voor het gebruik van drijftnest en het tijdstip van maaien en beweiden. De totale vergoeding kan in dit geval oplopen tot 1600 gulden per hectare per jaar. Ook kunnen beheersovereenkomsten worden aangegaan voor stroken van een perceel, het zogeheten perceelsrandenbeheer. Voor het onderhoud van landschapselementen kunnen eveneens overeenkomsten worden gesloten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 4 oktober 1989

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

GS stellen beheersplan IJsseluiterwaarden vast

Bekijk de hele uitgave van woensdag 4 oktober 1989

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken