Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Leraren zijn er straks weer te weinig

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leraren zijn er straks weer te weinig

Aan de lerarenopleiding kan straks worden volstaan met slechts één vak

6 minuten leestijd

Als de plannen van de regering door de Tweede Kamer worden aanvaard, zullen de aanstaande studenten aan de lerarenopleiding vanaf 1990 kunnen volstaan met het kiezen van slechts een vak. Het ideaal van de Nieuwe Lerarenopleidingen om leerkrachten af te leveren die inzetbaar zouden zijn in twee vakken, heeft dan precies 20 jaar standgehouden. De praktijk heeft blijkbaar uitgewezen dat het niet goed mogelijk is om in een tijdsbestek van eerst 4 1/2 jaar en later 4 jaar een gedegen opleiding voor leraar èn voldoende vakkennis in twee vakgebieden aan te bieden.

Leraar worden in het voortgezet onderwijs kan in Nederland na het volgen van een opleiding aan een groot aantal verschillende instituten. In de eerste plaats is er het onderscheid tussen de studies die opleiden voor het lesgeven op tweedegraads- en eerstegraadsniveau. Iemand die een tweedegraadsopleiding gedaan heeft is bevoegd les te geven in het lbo, mavo, mbo en de eerste drie klassen van havo en vwo. Een eerstegraadsopieiding geeft de bevoegdheid les te geven vanaf de vierde klas van het havo en het vwo en in het hbo.

Kiezen

Bij veel vakken is er vervolgens de mogelijkheid te kiezen uit een zogenaamde voltijdopleiding of een deeltijdopleiding. Soms bieden de Instituten beide mogelijkheden, soms maar een van belde. Ten slotte is er nog een aantal opleidingen tot leraar in min of meer specialistische vakken, die plaatshebben buiten de gewone lerarenopleidingen om. Te noemen vallen de opleidingen tot leraar lichamelijke opvoeding (In Amsterdam, Den Haag, Groningen, Tilburg en Zwolle), de opleidingen tot leraar muziek (aan dertien conservatoria verspreid over het hele land), de eerstegraadsopleidingen tot leraar tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen (aan een aantal hogescholen voor de Kunsten) en de opleidingen voor leraar in de praktische vakken; voor leraar technisch beroepsonderwijs In Eindhoven (de deeltijdopleiding wordt ook op een aantal andere plaatsen gegeven), voor leraar agrarisch onderwijs in Dronten en Den Bosch en voor leraar zeevaartonderwijs in Amsterdam.

Eerstegraads

Een leerling met minimaal een havo-diploma is toelaatbaar tot de lerarenopleidingen die opleiden voor een tweedegraadsbevoegdheid. Tot voor enkele jaren stonden deze opleidingen bekend als de nlo's, de nieuwe lerarenopleidingen. Na de fusiegolf in het hoger beroepsonderwljs zijn deze scholen nog slechts afdelingen van grote hogescholen.

Iemand die de studie aan een van deze lerarenopleidingen heeft voltooid is vervolgens toelaatbaar tot de eerstegraads opleidingen, die veelal aan dezelfde hogescholen verbonden zijn. Dit zijn echter wel allemaal opleidingen in deeltijd. Een leerling met een vwo-dlploma kan aan een universiteit gaan studeren in het door hem gewenste vak en na afronding van de eerste fase besluiten In de tweede fase te kiezen voor de lerarenvariant. Deze opleiding voor een eerstegraadsbevoegdheld duurt een jaar. Men wordt pas toegelaten tot de opleiding na selectie door een toelatingscommissie, dat wil zeggen dat men bij Inschrijving aan een universiteit er nooit zeker van kan zijn dat men na vier jaar ook werkelijk de lerarenopleiding zal kunnen volgen.

Ook voor leerlingen met een vwo-diploma die in het voortgezet onderwijs willen gaan werken lijkt mij daarom een studie aan een lerarenopleiding van een hogeschool de aangewezen weg.

Voltijd-of deeltijd

Wie van plan is een lerarenopleiding te gaan volgen, kan in bijna alle gevallen de keus maken uit een dag- of een avondoplelding. De dagopleiding wordt in het algemeen gekozen door de studenten die net hun havo-, vwo- of mbo-diploma gehaald hebben; de avondopleiding is vooral geschikt voor mensen die al een baan hebben. De gemiddelde leeftijd van de studenten is bij de avondopleidingen dan ook beduidend hoger dan bij de dagopleidingen. Tot en met dit cursusjaar moest een voltijdstudent echter twee vakken volgen en de deeltijdstudent maar een. Mede daardoor is de studieduur in de beide soorten opleidingen gelijk, namelijk vier jaar. Of het ook in de toekomst als het tweede vak in de voltijdopleiding vervallen is, mogelijk zal zijn om in voltijd en in deeltijd in hetzelfde aantal studiejaren In belde gevallen een even gedegen opleiding te geven, zal de praktijk moeten uitwijzen.

Waarom?

Jongeren die kiezen voor een studie aan een lerarenopleiding kunnen dit doen vanuit een heel verschillende achtergrond. De een zal voor de lerarenopleiding kiezen omdat men daar verder kan studeren In een vak dat men op de middelbare school fijn vond, de ander omdat men in het toekomstige beroep graag met jonge mensen wil omgaan en een derde omdat men kennis en vaardigheden wil overdragen aan anderen. Eigenlijk dienen al deze elementen in meer of mindere mate imands keuze voor de lerarenopleiding te bepalen; mist men namelijk een van de hierboven genoemde motieven om te gaan studeren, dan is het niet denkbeeldig dat men er tijdens de studie achterkomt dat men waarschijnlijk niet zo geschikt is voor leraar. Op de lerarenopleiding kan men in zo'n geval vaak na het propedeusejaar overstappen naar studierichtingen die opleiden voor beroepen buiten het onderwijs, bij voorbeeld communicatie- of vertaalopleidingen.

Werkgelegenheid

Het aantal studenten aan de lerarenopleidingen is de afgelopen jaren sterk gedaald. Dit is niet verwonderlijk, want enkele jaren geleden waren vele beginnende leraren werkloos. Ook nu is er bij een aantal vakken nog een overschot aan leerkrachten (onder andere geschiedenis, aardrijkskunde, tehatex). Anderzijds is er bij een aantal vakken nu een tekort aan leerkrachten of wordt dit over enkele jaren verwacht. Vandaar ook dat niet alleen de hogescholen maar ook de overheid allerlei promotiecampagnes op touw zetten om jongeren warm te maken voor een studie voor leraar in de exacte, economische en technische vakken.

Welke opleiding?

Op dit moment zijn er negen lerarenopleidingen die een tamelijk volledig aanbod van vakken kunnen bieden. Twee hiervan zijn van oorsprong rooms-katholiek (Tilburg en Sittard) en twee zijn er van oorsprong protestants-chrlstelijk (Diemen en Zwolle). Na de fusies in het hoger beroepsonderwijs noemt alleen de opleiding in Zwolle zich nog christelijk. Hoewel geen enkele opleiding qua identiteit overeenstemt met de reformatorische bevolkingsgroep, zijn er toch wel verschillen tussen de ene lerarenopleiding en de andere. Binnen een lerarenopleiding blijken er ook tussen de verschillende vakrichtingen flinke verschillen van identiteit te bestaan. Het beste kan men op verschillende scholen zich hiervan proberen een beeld te vormen tijdens de voorlichtingsdagen of open dagen. Dit is beslist nodig want er zijn helaas voorbeelden van (afdelingen van) lerarenopleidingen waar een zo verwereldlijkte en Gode vijandige sfeer heerst dat het op zijn minst gevaarlijk is daar te gaan studeren. 

Wanneer het te kiezen vak ook op de Evangelische Hogeschool of De Driestar gegeven wordt, dan is een keus voor een van deze scholen natuurlijk het meest aan te bevelen. 

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 6 november 1989

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Leraren zijn er straks weer te weinig

Bekijk de hele uitgave van maandag 6 november 1989

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken