Bekijk het origineel

„Stadsverwarming sprojecten kunnen best heel rendabel zijn

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

„Stadsverwarming sprojecten kunnen best heel rendabel zijn"

3 minuten leestijd

LELYSTAD - De machine heeft het aanzien van een kolossale scheepsdieselmotor. In werkelijkheid is het een superschone, zestien cilinders tellende gasmotor, waarmee elektriciteit wordt opgewekt. In de warmtekracht-centrale van de PGEM in Lelystad staan zes van die moteren opgesteld. Straks goed voor 2,5 megawatt (2500 kilowatt) elektriciteit en de verwarming van zo'n 2000 polderwoningen. In Lelystad nadert een van de projecten waarmee PGEM-directievoorzitter ir. T. Swelheim in totaal 200 tot 250 mW elektriciteit wil gaan opwekken, zijn voltooiing.

„Veel minder milieuvervuiling en veel minder brandstof nodig. Daar zit de grote winst van deze installaties", zegt ir. A. R. Feijen, manager van het distributiebedrijf Harderwijk van de PGEM. In plaats van elk huis zijn eigen cv-ketel met zijn eigen rookgassen, moet volgens hem dan ook de

 

voorkeur gegeven worden aan stadsverwarming zoals die bij Lelystad tot stand komt. „Daar beheersen wij heel geconcentreerd en zo rendabel mogelijk het verwarmingsproces".


De centrale, tussen de A-6 en de bebouwde kom, heeft zes moteren, met elk het vermogen om 460 kilowatt elektriciteit op te wekken. Om zo min mogelijk luchtverontreiniging te veroorzaken, is gekozen voor aardgas als brandstof. Elke machine is ook in staat 670 kilowatt warmte te leveren. 
Die kan onttrokken worden aan het koelwater. Buiten de eigenlijke centrale staat, in de vorm van een reusachtige boiler, een warmteopslagplaats met een capaciteit van 350 kubieke meter. Dat heeft als groot voordeel dat er ook warmte geleverd kan worden als er nauwelijks elektriciteit wprdt geproduceerd.

Feijen verwacht dat het rendement van de machines erg hoog zal zijn. „We denken dat ze 5000 uur van de 8800 die een jaar telt optimaal zullen draaien. Dat is het voordeel van zes kleine machines boven twee grote. Nu kunnen we, als er wat minder elektriciteit nodig is, een of twee machines stilleggen, terwijl de andere op hun optimum doordraaien. Dat wil zeggen, een maximaal rendement met een minimale verontreiniging". 
Als in 1995 volgens de planning een kleine 2500 woningen op de
warmtekrachtcentrale zijn aangesloten, verwacht Feijen een besparing van 3.000.000 miljoen kubieke meter aardgas per jaar. De centrale heeft dan een rendement van 80 procent.

Omhoog

De stadsverwarming is' bezig uit een diep dal omhoog te kruipen. Het ministerie van economische zaken gaf onlangs een subsidie van 100 miljoen gulden waarmee verliesgevende projecten gesaneerd kunnen worden. 
Ook het sterk toegenomen milieubesef na het verschijnen van het Nationaal Milieubeleidsplan betekent meer goodwill voor warmtekracht-koppeling. „Daarmee zijn de negatieve berichten uit de afgelopen jaren, en zelfs nog van begin 1989, achterhaald", vindt Feijen.

Waar stadsverwarmingsprojecten nu nog tegenoplopen, is de eigenlijk nog te lage aardgasprijs. Feijen: „De warmte die wij leveren mag namelijk voor de consument „niet meer dan anders" kosten. 
Maar de rentabiliteit van een stadsverwarmingsbedrijf wordt bepaald door het verschil tussen cje kosten van de installatie en de brandstof die wij moeten inkopen enerzijds, en wat de verkoop van de elektriciteit oplevert anderzijds. Wat daartussen zit, is de prijs die wij voor de warmte moeten rekenen. Dus het rendement kan alleen maar komen als er een redelijk groot prijsverschil i| tussen gasprijs en onze warmte-kostprijs".

Toch ziet Feijen de toekomst niet' somber in: „Er moet, hoe dan ook, iets met de afvalwarmte van elektriciteitsproduktie gedaan gaan worden. „Een normale centrale, waar alleen elektriciteit wordt opgewekt, heeft maar een rendement van 40, hooguit 45 procent. Wij als PGEM hebben de, visie dat je daaraan iets moet doen. Als dan door allerlei omstandighe-' den, onder andere het hele milieugebeuren, de gasprijs nog verder zalï stijgen, zullen toch op termijn de stadsverwarmingsprojecten die we nuhebben best rendabel zijn".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 29 november 1989

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

„Stadsverwarming sprojecten kunnen best heel rendabel zijn

Bekijk de hele uitgave van woensdag 29 november 1989

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken