Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Heemraadschappen tekenen verklaring

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Heemraadschappen tekenen verklaring

Meer eenheid op Hollandse eilanden en waarden

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De voorzitters van hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, waterschap De Brielse Dijkring, waterschap Goeree-Overflakkee, waterschap De Groote Waard, hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard, waterschap IJsselmonde en zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden hebben een intentieverklaring ondertekend en deze maandag 9 april in het provinciehuis van Zuid-Holland overhandigd aan de gedeputeerden drs. I Günther en ir. J. van der Vlist.

Nög verdergaande samenwerking en het met elkaar totstandbrengen van één gezamenlijk beheersplan voor de waterhuishouding op basis van handhaving van de zelfstandige bestuurlijke verantwoordelijkheden zijn de belangrijkste voornemens in de aangeboden intentieverklaring om tot integraal waterbeheer te komen.

Het zuiveringsschap heeft de zorg voor de waterkwaliteit van de sloten, singels, meren en plassen in het zuidelijk deel van Zuid-Holland. De andere waterschappen zijn verantwoordelijk voor het regionale waterkwantiteitsbeheer, dijkbeheer en wegenbeheer in dat gebied. Het totale gebied waar zij met elkaar de waterstaatkundige taken verzorgen, vormt het gebied van het zuiveringsschap: het zuidelijk deel van Zuid-Holland.

In het verleden werd op verschillende terreinen al samengewerkt tussen de waterschappen en het zuiveringsschap. Steeds meer -ook landelijk- wordt echter het brede maatschappelijke belang gezien van het in onderlinge samenhang beheren van water: "integraal waterbeheer". Waterschappen en zuiveringsschap willen daarom nog in 1990 gezamenlijk voor het hele gebied een "Beheersplan voor de waterhuishouding" in ontwerp gereed hebben.

Onderzoek en activiteiten op het terrein van waterkwantiteit en het bewaken van de waterkwaliteit zullen hierin op elkaar moeten worden afgestemd. Andere zaken die in het plan aan de orde moeten komen zijn: sanering van vervuilde waterbodems, berging van baggerspecie uit watergangen, de kwaliteit van het water dat uit grote rivieren in de polders wordt ingelaten, landinrichting en biologisch waterbeheer. Het streven is een maximaal rendement te halen door zo effectief mogelijk samen te werken en gebruik te maken van elkaars specialistische kennis op een zo breed mogelijk gebied.

Nieuwe wetgeving

Dit initiatief van de voorzitters van deze waterschappen sluit aan bij ontwikkelingen die zich onder meer aftekenen in de Derde Nota Waterhuishouding, het Nationaal Milieubeleidsplan, de Vierde Nota ruimtelijke Ordening, de Struktuumota Landbouw, het natuurbeleidsplan en de provinciale beleidsontwikkelingen in ZuidHolland.

In tegenstelljng tot ervaringen in sommige andere provincies hebben deze zeven waterschappen reeds vroegtijdig door middel van overeenkomsten duidelijke afspraken gemaakt voor de goede afstemming van waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheer.

Juist deze ontwikkelingen leren dat een bestuurlijke organisatie, waarbij kwaliteits- en kwantiteitsbeheer niet in één hand zijn, zeer wel doelmatig zijn. Bovendien doet deze organisatie recht aan de verschillende watersystemen binnen de Hollandse Eilanden en Waarden, die ieder om een gebiedseigen aanpak vragen. Deze opvatting wordt gedeeld door de provincie Zuid-Holland. BARENDRECHT - Voor het nieuwe orgel in de hervormde Dorpskerk is in vijf maanden tijd al meer dan 66.000 gulden bijeengebracht. In totaal is voor de vervanging van het uit 1912 daterende orgel drie ton nodig. De Stichting Orgelfonds Dorpskerk, waarvan gemeentesecretaris J. Dijkstra voorzitter is, hoopt dat bedrag binnen drie jaar bijeen te hebben. GORINCHEM - Onder werden in Oud-Beijerland de eerste zes glasbakken geplaatst. Vorig jaar werd er maar liefst 336.557 kilo glas ingezameld. Dit is bijna 17 kilo per inwoner. De hoeveelheid ingezameld glas in 1989 vertoonde een stijging van ruim 13 procent ten opzichte van 1988. In het gemeentelijk afvalactieplan voor 1990 staat als doelstelling dat er dit jaar nog 80 ton meer glas moet worden opgehaald. Deze doelstelling was vorige maand al voor de helft bereikt. •

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 11 april 1990

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Heemraadschappen tekenen verklaring

Bekijk de hele uitgave van woensdag 11 april 1990

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken