Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Belasting in geld over loon in natura

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Belasting in geld over loon in natura

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Alle inkomsten uit een dienstbetrekking zijn aan de heffing van inkomstenbelasting onderworpen. Bovendien moet de werkgever in het algemeen bij het uitkeren van het salaris al rekening houden met de loonbelasting. In feite is deze belasting een voorschot op de inkomstenbelasting. Loon of salaris zijn niet alleen bedragen in geld, maar ook uitkeringen in een andere vorm, zoals vrij wonen, maaltijden, kleding en vakantiereizen. Ook van dergelijke voordeeltjes wil de fiscus zijn deel.

Als over niet in geld genoten loon belasting geheven moet worden, zal de waarde daarvan bepaald moeten worden. De fiscus wil alleen maar geld zien en niet een stukje 'belasting in natura'. Met een deel van het vrij wonen of de verstrekte maaltijd neemt hij geen genoegen.

Voor het omrekenen van in natura genoten salaris moet op twee dingen gelet worden. In de eerste plaats of het inderdaad zo is dat het gaat om loon in natura. Als niet van loon gesproken kan worden, behoeft geen belasting te worden ingehouden. In de tweede plaats zijn er allerlei regeltjes om het loon in natura om te rekenen in een bedrag in geld. Soms geldt de marktwaarde, andere keren een andere maatstaf. Op dit tweede aspect gaan we nader in.

De hoofdregel is dat niet in geld genoten salaris voor de loon- en inkomstenbelasting in aanmerking wordt genomen voor de waarde die daaraan in het economisch verkeer wordt toegekend. Als er geen marktprijs voor is, wordt de waarde gesteld op maximaal het bedrag dat de werknemer in de privé-sfeer uitspaart. Natuurlijk kan men bij het op geld waarderen van goederen en diensten sterk van mening verschillen. Daarom heeft de wetgever voor bepaalde gevallen vaste regels voor de waardering gegeven.

Wanneer de werkgever gangbare goederen of diensten aan een werknemer verstrekt, behoren deze tot het loon en moet hij loonbelasting betalen over de economische waarde daarvan. Een bekend voorbeeld hiervan is de vrije huisvesting vanpersoneel. Denk maar aan de werknemers die vanuit het buitenland wordeii geworven. In het algemeen zal de werkgever dan voor huisvesting zorgen.

Dure pastorieën

De waarde van deze tegemoetkoming is dan de huur die de woonruimte op de vrije markt zou opbrengen. Wanneer de woonruimte door de werkgever gehuurd wordt, is de vaststelling van de waarde van het vrij wonen niet moeilijk. Deze is dan de betaalde huurprijs. Als de woning eigendom is van de werkgever, moet de huurprijs geschat worden. De belasting wordt beïekend over het bedrag waarvoor de woonruimte gehuurd zou kunnen worden.

Uitzonderingen hierop zijn dienstwoningen die royaler zijn uitgevallen dan de werknemer zelf zou bewonen (en kunnen betalen). De riante huisvesting is dan geen vrije keus, maar opgedrongen door de werkgever. In deze gevallen is de huur die de werknemer normaal gesproken zou betalen bepalend. Dit geldt ook voor predikanten in grote, dure pastorieën. Ook zij betalen geen belasting over de -hoge- getaxeerde huurprijs van de woning, maar over het bedrag dat zij normaliter zouden verwonen als ze de vrije keuze hadden.

Als de beloning in natura niet gemakkelijk op geld te waarderen is, moet de belasting berekend worden over wat genoemd wordt de "besparing". Met andere woorden, het bedrag dat de werknemer in eigen zak kan houden nu hij goederen of diensten van zijn werkgever krijgt. Daarbij moet gelet worden op het normale bestedingspatroon van de betrokken werknemer.

Als voorbeelden noemen we de reizen die sommige werkgevers aanbieden. Volgens een resolutie van het ministerie van financiën worden reizen die een recreatief karkater hebben en binnen Europa of de landen rond de Middellandse Zee blijven, tegen de werkelijke prijs belast. De werkgever ontkomt er niet snel aan om in een dergelijk geval loonbelasting in te houden over de reeds betaalde prijs. Als de reis verder weg is, geldt het bedrag van de besparing.

Bepaald moet worden of de reis voor de werknemer, gelet op zijn financiële, economische en maatschappelijke positie, normaal is of juist heel bijzonder. In het tweede geval moet gekeken worden naar het geld dat de werknemer met de reis op zijn privé-uitgaven bespaart (minimaal de kosten voor eten en drinken, verwarming en dergelij

Goederen met korting

Als de reis een zakelijk karakter heeft, is het voordeel in principe onbelast. Soms lopen het zakelijke en het recreatieve element door elkaar heen. Dan kan vaak met de inspecteur een bepaalde verdeling worden afgesproken.

Voor goederen die de werkgever tegen korting aan zijn werknemers geeft, gelden speciale regels. Deze zijn alleen van toepassing op goederen die niet "branchevreemd" zijn (dus normaal door het bedrijf van de werkgever verkocht worden) en die normaliter in een gezin van een werknemer worden gebruikt.

Wanneer grotere hoeveelheden worden gegeven, gelden de normale waarderingsregels. Als aan de genoemde voorwaarden voldaan wordt, moet loonbelasting worden ingehouden over de integrale kostprijs, verminderd met wat de werknemer betaalt. De integrale kostprijs is de inkoopprijs, verhoogd met alle bijkomende kosten (bij voorbeeld de kosten van fabricage). Soms wordt wel als vuistregel gehanteerd 20 procent van de verkoopprijs van het artikel. Betaalt de werknemer precies deze kostprijs, dan behoeft geen belasting te worden ingehouden. Als het minder is. wordt belasting voldaan over het verschil.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 5 juni 1990

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Belasting in geld over loon in natura

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 5 juni 1990

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's