Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

"Home missions" moet groei binnen Free Reformed Churches stimuleren

Nieuwe contacten geven lichte hoop voor toekomst

6 minuten leestijd

ST. THOMAS/ABBOTSFORD/HAMILTON - Het gebrek aan groei binnen de Free Reformed Churches in Canada, de zusterkerken van de Christelijke Gereformeerde Kerken, vervult sommige predikanten met zorg. Er zijn nogal veel leden verdwenen, onder meer naar andere kerken. Maar gelukkig zijn er tekenen die erop wijzen dat de moeilijke tijd voorbij is. De laatste synode heeft een deputaatschap "home missions" ingesteld, dat zich bezighoudt met het stichten van nieuwe gemeenten. „Men wilde in het verleden het vaak houden bij enkele bestaande grote gemeenten. Nu moet men meer gemeenten gaan stichten, en daar is de tijd ook rijp voor", aldus ds. C. Pronk uit St. Thomas.

Hij wijst erop dat vooral bij de wat behoudender gemeenten de neiging bestaat het bij het oude te laten, uit angst wellicht dat een nieuw te stichten gemeente een andere koers zal gaan varen dan de oorspronkelijke gemeente. Het is een feit dat de zuigkracht van het Noordamerikaanse klimaat van armianisme, baptisme en activisme groot is. In dit klimaat wordt de Nederlandse gereformeerde/calvinist vaak gezien als te dogmatisch en te intellectueel. „Wij hebben een zware dobber om voet aan wal te krijgen en te houden", aldus ds. Pronk.
Hij is blij dat in de gemeenten de Engelse puriteinen nog worden gelezen, „maar onze theologische achtergrond, onze verbondsopvatting, is toch weer anders. Het idee van het verbond is bij de puriteinen helemaal niet belangrijk, het is iets specifieks gereformeerds".

Geen moderne vleugel
De Free Reformed Churches zijn in de jaren vijftig ontstaan door de toevloed van christelijke gereformeerde emigranten. Betrekkelijk laat is men tot het stichten van eigen kerken overgegaan, zodat velen in andere kerken terecht zijn gekomen. Al is het kerkverband door de jaren gegroeid, het blijft nog erg klein: tien gemeenten in Canada (twee in de VS), negen predikanten (en een emeritus predikant) en in totaal ongeveer 1700 belijdende leden.
Ds. Pronk zegt dat de Free Reformed Churches geen moderne vleugel kennen, maar een ligging hebben die varieert „van Bewaar het Pand tot het midden". „Er is weinig ontwikkeling, omdat men overeenkomstig de aard van de emigrant de neiging heeft om stil te staan. Wij zijn eigenlijk de Christelijke Gereformeerde Kerken uit de jaren vijftig en zestig, wat betreft de prediking". Ook ds. G. R. Procee uit Hamilton beaamt dat: „Men heeft nog het beeld van deze jaren en heeft het toen naar hier getransplanteerd".
Toch erkent ds. Pronk dat er de laatste tijd mensen zijn, vooral jongeren, die vragen gaan stellen. „Het blijkt dat de ouderen nog denken in het stramien van Holland, terwijl jongeren het moeilijker vinden om de weg te gaan die ouderen hebben gekozen". Om de jongeren bij de kerk te houden, vooral met het oog op het steeds meer uitwaaieren over grote gebieden, is het nodig om nieuwe gemeenten te stichten, die jonge gezinnen kunnen opvangen, aldus ds. Pronk.

Bede
Ds. L. W. Bilkes, praeses van de laatste synode van dit jaar en wonend in de provincie British Columbia, zegt „te hopen en ervoor te bidden" dat het nieuwe deputaatschap "home missions" in staat zal zijn de huidige contacten met groepen uit te bouwen tot nieuwe gemeenten. Hij zegt dat tijdens de beginperiode de gemeenten nogal Hollands georiënteerd waren, maar daarna is de groei niet gekomen. Ook hij wijst op de invloed van de evangelicale wereld. „Als je de radio aanzet, heb je de evangelische wereld, de reformatorischen zijn daar gewoon niet vertegenwoordigd". Hij hoopt dat onder meer door nieuwe huwelijken de gemeenten zullen groeien en dat er ook meer „naar buiten toe" gewerkt wordt. De taal is in veel gemeenten geen barrière meer. „We hebben nu contacten en daarmee hopen we uit de stilstand te zijn".

Ontvankelijk
Volgens ds. Procee zijn de jongeren in Canada ontvankelijker voor de waarheid dan in Nederland, waar de zuigkracht van de wereld groter is. In Canada is dat behoudende element veelal het gevolg van het isolement, dat ook nog bewaard wordt bij de jongere generaties (waarvan nu al de vierde opgroeit). Veel meer dan de invloed van het Amerikaanse „evangelism" is die van de „reformed baptists" merkbaar, zij het dat die invloed er meer is vanwege de reformatorische achtergrond dan vanwege het baptisme.
Ds. Procee benadrukt het belang van de doorwerkende kennis van zonde en genade. De bevinding is er wel, zo wil hij niet ontkennen, maar zou er toch meer moeten zijn. De huidige bevolking is gesetteld, de afhankelijkheid is minder en het gevaar van materialisme is niet denkbeeldig, meent hij.

Contacten
De contacten met de Canadian Reformed Churches, de Canadese vrijgemaakten, staan op een laag pitje. Volgens ds. Bilkes zijn ze onder meer vastgelopen op de visie op het gemeente zijn. Andere predikanten noemen het toeëigenende werk van de Heilige Geest als breekpunt. Het gaat dus om dezelfde knelpunten als in Nederland. De samenprekingen zijn veel minder ver dan in Holland, aldus ds. Bilkes, voor zover ze ooit echt zijn begonnen. Hij wijst erop dat sinds kort in de omgeving van Vancouver (in de Fraser Valley) om de twee maanden interkerkelijke 'conferenties' gehouden waar theologische onderwerpen aan de orde komen. Daaraan nemen leden deel van de Free Reformed Churches, de Canadian Reformed Churches en de Orthodox Christian Reformed Churches. Maar het betreft hier meer contacten om elkaar wat beter te leren kennen dan echte samensprekingen. Van dit laatste blijkt er (nog) niets in Canada. „Er is wel de roeping", zegt ds. Pronk, „maar van onze kant zal er voorlopig geen verzoek zijn tot samensprekingen".

Ds. Pronk zegt dat er plannen zijn om te komen tot een eigen theologische opleiding. Nu maakt men nog dankbaar gebruik van de Theologische Hogeschool van de Canadian Reformed Church in Ancaster, maar dat schiet toch wel tekort wat de praktische geestelijke begeleiding ten aanzien van de prediking betreft. „We proberen onze studenten in de geest van een bevindelijke prediking te onderwijzen", zegt de pastor uit St. Thomas. Men is voorzichtig begonnen om een curriculum op te stellen.

Nieuwe groepen
De contacten vanuit de Free Reformed Churches beperken zich vooral tot de groepen waaruit men nu nieuwe gemeenten wil recruteren. Zo is er een groep in Alameda (Californië), afkomstig uit de CRC, die aansluiting zoekt bij de Free Reformed Churches. Ook zijn er contacten met eigen mensen uit Chilliwack, Edmonton, Seattle, zodat ook daar gemeenten kunnen ontstaan. Verder is er -naar het buitenland toe— een verzoek van de Orthodox Presbyterian Churches (OPC) om samensprekingen te hebben met de Free Reformed Churches en is er ook weer een begin gemaakt met contacten met de Free Church of Scotland.
Voor het overige gaat men zijn eigen weg, los van andere Canadese kerken en ook zelfstandig ten opzichte van de moederkerk in Nederland. Men hoopt overigens wel dat men daar de correspondentierelatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken met de Christian Reformed Churches gaat herzien nu de CRC met haar openstelling van ambten voor vrouwen steeds meer het Schriftuurlijk spoor verlaat. Wat de toekomst van de CRC betreft staan we met dit besluit nog maar aan het begin, aldus ds. Pronk. Hij was een van degenen die in 1977 in Nederland, toen de Christelijke Gereformeerde kerken besloten een "ecclestical fellowship" aan te gaan met de CRC, zich heftig daartegen verzetten.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 10 september 1990

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van maandag 10 september 1990

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken