Bekijk het origineel

Vervuild Griftpark wordt afgegraven

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vervuild Griftpark wordt afgegraven

Kosten geraamd op 664 miljoen gulden

3 minuten leestijd

UTRECHT - De projectgroep Griftpark, die is samenr gesteld uit vertegenwoordigers van gemeente, provincie, buurtbewoners en de Regionale Inspectie Milieuhygiëne, heeft unaniem de voorkeur uitgesproken voor het afgraven en reinigen van de vervuilde grond uit het Griftpark in Utrecht. De kosten van deze operatie worden geraamd op 664 miljoen gulden. Als blijkt dat afgraven financieel niet haalbaar is, stemt de projectgroep „node in met het isoleren van de vervuiling met behulp van een diepe schermwand". Met de isolatie van het gif is ongeveer 167 miljoen gemoeid, exclusief de 121 miljoen gulden die nodig is om de gebieden buiten de schermwand weer gezond te maken.

De verontreiniging van het Griftpark kwam tien jaar geleden aan het licht toen op het terrein van de voormalige gasfabrieken een vat zwavelzuur werd gevonden. Uit allerlei onderzoeken bleek dat bodem en grondwater ernstig verontreinigd zijn met giftige stoffen. In de loop der jaren werden verschillende plannen om de bodem gezond te maken ontworpen en vervolgens weer verworpen of teruggedraaid. Zo werd in 1988 ingestemd met het isoleren van het vuil door middel van het plaatsen van een 50 meter diepe schermwand rond het ongeveer 8 hectare metende gebied.

Toen bij het opstellen van de begroting bleek dat de kosten voor dit project aanzienlijk hoger waren dan aanvankelijk was aangenomen, rees de vraag of het Griftpark met iets meer geld maar niet beter helemaal afgegraven kon worden. Heidemij Adviesbureau heeft nu uitgerekend dat het verwijderen van de verontreinigde grond 372 miljoen gulden meer kost dan isoleren van het vuil.

De enorme stijging van de begrote kosten voor het schoonmaken zijn onder andere een gevolg van het feit dat in het verleden de omvang van de problemen niet goed in beeld is gebracht. Zo is uit aanvullend onderzoek gebleken dat de vervuiling zich via het grondwater in noordwestelijke richting heeft verspreid. Het reinigen van dit vervuilde grondwater zal naar schatting zestig tot honderd jaar duren. Gedurende deze tijd zal er dan ieder uur 200 kubieke meter water per uur moeten worden opgepompt.

F aalrisico's

Omdat zowel bij isolatie van het vuil als bij afgraving van de verontreinigde grond geavanceerde technieken gebruikt moeten worden, moet er volgens de projectgroep rekening worden gehouden met „niet te veronachtzamen faalrisico's". In haar advies spreekt de projectgroep zich niet uit over de maatschappelijke aanvaardbaarheid van de verschillende mogelijkheden om te komen tot bodemsanering. Zij geeft echter de voorkeur aan verwijdering van het vuil, omdat het park na sanering dan weer voor alle doeleinden gebruikt kan worden. Bij isolatie van het vuil isdat niet het geval.

De projectgroep dringt er bij Gedeputeerde Staten van Utrecht op aan om snel met de uitvoering van de bodemsanering te beginnen en geen impasse in de besluitvorming te laten ontstaan. Nog deze maand zal het Utrechtse provinciebestuur zijn standpunt moeten bepalen. Begin oktober geven Burgemeester en Wethouders van de stad Utrecht hun oordeel. Uiteindelijk moet minister Alders van milieu definitief de knoop doorhakken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 18 september 1990

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Vervuild Griftpark wordt afgegraven

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 18 september 1990

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken