Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Regiosnippers

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Regiosnippers

1 minuut leestijd

ARNEMUIDEN - De eventuele sloop van het 118 jaar oude stationsgebouw van Arnemuiden is voorlopig van de baan. Het gebouw heeft een bestemming gekregen als opslagruimte. De gemeente Arnemuiden huurt het stationsgebouw van de Nederlandse Spoorwegen. Zij verhuurt het gebouw op haar beurt weer aan het Arnemuidse schildersbedrijf Nieuwenhuijzen.

GOES - In het museum voor Zuiden Noord-Beveland aan de Singelstraat 13 in Goes worden vanaf zaterdag 24 november tot 12 januari 1991, olieverfschilderijen van de Dick Bakker getoond. Het gaat om doeken die vrije impressies zijn van het lege landschap van Oost-Zuid-Beveland.

GOES - Driekwart van de Zeeuwse akkerbouwers die inkomenssteun hebben aangevraagd, krijgt deze tegemoetkoming van gemiddeld 3500 gulden. Volgens H. C. van der Maas, voorzitter van de Zuidelijke Landbouwmaatschappij (ZLM) uit Goes, zit een kwart van de boeren onder de inkomensnorm van 34.000 gulden per jaar. Door beperkende maatregelen van het ministerie van landbouw ten aanzien van de verbouw van gewassen komt echter slechts een klein gedeelte voor steun in aanmerking. Ook hebben veel landbouwers schroom om hun hand op te houden.

HEINKENSZAND - Volgend jaar is er in de gemeente Borsele ruim 862.000 gulden beschikbaar voor dorpsvernieuwing. Volgens het verdelingsbesluit is bijna de helft daarvan bestemd voor de verbetering van door de eigenaren bewoonde woningen en een kwart voor woonhuismonumenten en beeldbepalende panden binnen de beschermde dorpsgezichten. De rest is onder meer bestemd voor verhuis- en herinrichtingskosten en voor het verbeteren van woningen binnen de dorpsplannen Baarland en Ellewoutsdijk.

HEINKENSZAND - Het gemeentebestuur van Borsele gaat in samenwerking met de VAM een actie opzetten voor het gebruik van compostvaten. Particulieren die een compostvat aanschaffen, krijgen daarbij 50 gulden korting, zodat zij slechts 75 gulden moeten betalen. Door de invoering van zelfcompostering zal er minder afval worden aangeboden. Per jaar verwacht men daardoor ruim 6600 gulden aan stortkosten te kunnen besparen.

HEINKENSZAND - De peuterspeelzaal in Heinkenszand, die momenteel gehuisvest is in "De Stenge", zal worden ondergebracht in enkele lokalen van de openbare basisschool. Verplaatsing is noodzakelijk vanwege de lange wachtlijst die al enkele jaren bestaat. Om een en ander mogelijk te maken dient het schoolgebouw intern te worden verbouwd. Tevens zal er een overloopruimte van 169 vierkante meter in de richting van het Stengeplein worden gebouwd en zal een van de lokalen geschikt gemaakt worden voor groep drie van de openbare basisschool. Met de uit
voering voering van het verbouw- en aanpassingsplan is een bedrag gemoeid van 196.000 gulden.

HEINKENSZAND - B en W van Borsele willen de toeristische waarde van de Stoomtram Goes-Borsele (SGB) vergroten door de uitbouw en verdere toevoeging van een aantal kleinschalige voorzieningen langs de spoorlijn. Daarnaast wil men alsnog proberen om een zogenaamde eindpuntvoorziening te realiseren. Op bescheiden schaal is inmiddels al een begin gemaakt met dit beleid door fiets- en wandelroutes uit te zetten en aan het Langeweegje de tuin van de familie Antes open te stellen voor het publiek. Daarnaast is er in Hoedekenskerke onlangs een winkeltje aangekocht. Om direct op eventuele ontwikkelingen te kunnen inspelen, wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om 137.000 gulden in het fonds voorzieningen SGB te storten.

HEINKENSZAND - Het gemeentebestuur van Borsele gaat een tweeonder-één-kap-woning aan de Steenloperstraat in Heinkenszand inrichten als kinderdagverblijf. Een en ander vloeit voort uit het besluit van de Bevelandse gemeenten om een dependance van het kinderdagverblijf De Bevelanden in Goes in Heinkenszand te realiseren. Het pand in Heinkenszand is op een rustige plaats gelegen nabij een speelterrein. De oppervlakte van de woning en de tuin wordt voldoende geacht om de gewenste dertien kindplaatsen te kunnen realiseren. De kosten van het geheel worden geraamd op 239.000 gulden.

KRABBENDIJKE - Het woningbouwproject op het voormalige terrein van Schuitema in Krabbendijke krijgt in de tweede fase waarschijnlijk toch nog een ontsluiting op de Spoorlaan. Area BV, die het terrein heeft gekocht, is namelijk bereid het pand van De Hoog te kopen indien de gemeente Reimerswaal het exploitatietekort van 135.000 gulden dat daarvan het gevolg is, voor haar rekening neemt. Omdat er door de aankoop van De Hoog extra bouwkavels beschikbaar komen en omdat de dorpsvernieuwing dan beter tot haar recht komt, is het gemeentebestuur hiertoe bereid.

MIDDELBURG - Met een symposium onder het thema "Het zorgbeleid in Zeeland in de jaren '90" neemt vrijdag dokter F. A. van Spanje, directeur-arts van de Zeeuwse Provinciale Raad voor Gezondheid (Ravoz), afscheid. Dokter Van Spanje kwam tien jaar geleden naar Zeeland nadat hij in Rotterdam zijn huisartsenpraktijk had neergelegd. In de daaropvolgende jaren heeft de Ravoz enkele belangrijke zaken naar Zee
land weten te halen, zoals de cardiologie- en de hartcatheterisatiekamer, de oprichting van een patiëntenplatform en de komst van de mobiele computertomograaf.

MIDDELBURG - De provincie Zeeland mag volgend jaar van de staatssecretaris in totaal 512 woningen met subsidie bouwen. Dat zijn er 23 meer dan dit jaar. Het woningcontingent voor 1991 omvat 226 woningen in de huursector, 177 woningen in de premiekoopsector, 35 woningen in de premiehuursector en 74 vrijesectorwoningen met bijdrage, de zogenaamde C-woningen.

MIDDELBURG - In een extra statenvergadering zullen de Provinciale Staten van Zeeland een beslissing nemen over het tracé van een eventuele Westerschelde Oeververbinding (WOV). Vijf dagen voor de statenverkiezing van volgend jaar (1 maart) zal de beslissing moeten vallen. De extra vergadering is ingelast op verzoek van de twee grootste fracties in de Staten. CDA en PvdA willen de huidige Staten nog laten beslissen, zodat de tracékeuze door de statenverkiezingen niet wordt vertraagd.

MIDDELBURG - Een van Middelburgs oudste monumenten wordt gerestaureerd. De Roode Toren, een pand op de hoek van de Markt en de Vlasmarkt, zal ingrijpend worden gerenoveerd en verbouwd. Het gebouw wordt geschikt gemaakt voor een café en twee huurappartementen. In de restauratiekosten dragen de gemeente Middelburg, de provincie, de rijksdienst voor monumentenzorg en het ministerie van VROM in totaal 450.000 gulden bij.

OOSTKAPELLE - Het "Woord en Daad-winkeltje" aan de Dorpsstraat in Oostkapelle bestaat deze week vijf jaar. Bezoekers krijgen koffie aangeboden en de kinderen limonade en een ballon. Het winkeltje is een van de vele activiteiten van het comité Walcheren van Woord en Daad. Vijf jaar geleden werd het opgezet door twee vrijwilligsters. Vorig jaar was de netto-opbrengst van het winkeltje 50.000 gulden.

RILLAND - Aan de gemeenteraad van Reimerswaal wordt voorgesteld 30.000 gulden beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een indicatief bodemonderzoek op het terrein van de chemische wasserij aan de Bathseweg in Rilland. Een oriënterend onderzoek heeft uitgewezen dat het grondwater matig tot ernstig verontreinigd is en dat het niet uitgesloten is dat deze verontreiniging in het drinkwater terechtkomt.

SLUISKIL - De gemeenteraad van Terneuzen zal wellicht bijna zeven ton uittrekken voor het inrichten van het voormalige terrein van het Elisabethziekenhuis in Sluiskil. Dit bedrag wordt onder meer besteed voor de aanleg van parkeergelegenheden bij het hier te bouwen wijkcentrum en een toegangsweg. Ook komt er een voetpad naar de Pierssenspolderstraat en worden er struiken en bomen geplant. Het braakliggende gedeelte van het ziekenhuisterrein wordt voorlopig voor de landbouw gebruikt.

VEERE — In de gemeente Veere is een actiecomité gestart dat in navolging van Arnemuiden een dorpje in Roemenië van hulpgoederen gaat voorzien. Via de stiching Hulp Oost Europa is het dorpje Tinca aangewezen. Het actiecomité wordt gesteund! door de plaatselijke kerken. Ook het| gemeentebestuur heeft zich achter de actie geschaard. Het is de bedoeling dat maandag 7 januari een eerste transport met de noodzakelijkste hulpgoederen naar Tinca vertrekt.

VLISSINGEN - De gemeente Vlissingen gaat de Gerbrandystraat reconstrueren. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de wens van de bewoners van deze drukke straat. Al jarenlang hebben de bewoners bij het gemeentebestuur over verkeersoverlast geklaagd. Zolang de SW-14 niet wordt gerealiseerd, hetgeen naar verwachting nog jaren zal duren, zal de Gerbrandystraat als een hoofdverkeersader naar de binnenstad een belangrijke functie hebben. Gezien de ontwikkelingen in Vlissingen om de binnenstad aantrekkelijker te maken voor het winkelend publiek, is een goede aanvoerweg noodzakelijk. De reconstructie gaat de gemeente ruim 2,2 miljoen gulden kosten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 21 november 1990

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Regiosnippers

Bekijk de hele uitgave van woensdag 21 november 1990

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken