Bekijk het origineel

Tellen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Tellen

4 minuten leestijd

Mozes, de dichter van Psalm 90, bekent in deze tekst dat hij niet tellen kan. Daarom vraagt hij, of de Heere hem tellen wil leren. Wij moeten onze dagen leren tellen. Dat kunt u alleen leren op de school van de Heilige Geest. Het jaar 1990 is bijna voorbij, met alle lief en leed die het ons bracht. Het jaar 1991 begint. Het predikt ons de vergankelijkheid van het leven. Er komt een eind aan ons leven, evenals er een eind kwam aan het voorbij gevlogen jaar Hoe zal het op de oudejaarsavond van uw leven zijn? Kunt u voor God bestaan? Laat dan uw gebed zijn met Mozes: „Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen".

In Psalm 90 beschrijft Mozes de grote afstand tussen God en mens. God is de Eeuwige, de mens is de vergankelijke. God is onveranderlijk, bij de mens is alles aan verandering onderhevig. Van God de HEERE geldt het: „Eer de bergen geboren waren, en Gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God". Van de vergankelijke mens geldt echter: „Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling". Zoals de regen die van de bergen neerstroomt en alles meesleurt wat er in de weg staat, zó wordt de mens ook meegesleurd door de stroom van de tijd. De mens, zo zegt Mozes, is als het gras, dat wordt afgesneden en verdort. Hoe zal het met ons zijn, als ons leven wordt afgesneden? Want wij vergaan door Gods toorn en door Zijn grimmigheid worden wij verschrikt. Daarom moeten wij onze dagen leren tellen, opdat wij een wijs hart bekomen. Dan krijgen wij oog voor onze broosheid. Dan gaan wij verstaan, dat het nodig is voor eeuwig geborgen te zijn bij God, Die in Christus een eeuwige Schuilplaats is. Bent u ook verlegen om dit onderwijs op de school van Gods Geest? Het valt niet mee om te bekennen dat u niet tellen kunt, en te vragen: „Heere, leer mij tellen". Toch is het nodig om als een blinde en verlorene voor God te komen. Wat een wonder, dat de Heere zondaren op Zijn school neemt om hen te leren hun dagen te tellen. Wij tellen veelal dingen die waarde voor ons hebben. Zo moeten wij onze dagen leren tellen.

De dagen en jaren van ons leven hebben zo'n grote waarde. Zij zijn de voorbereidingstijd voor de eeuwigheid. Het zijn de dagen van de kostelijke genadetijd, waarin de Heere ons nog roept en nodigt door Zijn Woord. En hoe hebben wij die dagen doorgebracht? Hoeveel dagen hebben wij doorgebracht in het bedenken des vleses, in de zonde en ongerechtigheid? En Wie is de Heere daartegenover geweest? Was Hij niet groot van goedertierenheid? Als u zo uw dagen leert tellen, dan komt u in de verootmoediging voor God. Kent u die bittere smart, dat u tegen, een goeddoend God gezondigd hebt?

„Zo Gij in 't recht wilt treden, o HEER, en gadeslaan onz' ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar neen, daar is vergeving!" Nog eenmaal in 1990 laat de Heere het ons voorhouden, dat er vergeving is in Christus. Hij moest vergaan door de toorn van God en werd verschrikt door Zijn grimmigheid. Hij werd in de plaats van allen die de Vader Hem van eeuwigheid gegeven heeft, afgesneden uit het land der levenden. Zalig, wie met de schuld van zijn leven schuilen leert achter de bedekking van Zijn bloedgerechtigheid. Maar buiten Christus wacht ons een eeuwige nacht. En als u bij aanvang of voortgang iets kennen mag van die vergevende liefde van God in Christus, dan wordt het dagen tellen ook wel eens tot blijdschap. Dan leert u niet alleen optellen, maar ook aftellen. De dagen tellen af. Er komt een eind aan de strijd en de vreemdelingschap van beneden. De stad die fundamenten heeft, komt al dichterbij. Elke dag telt af Elk jaar telt af En straks komt het laatste jaar en de laatste dag. Dan is de vreemdelingschap vergeten en dan komen de pelgrims thuis!

Ds. Van Eckeveld is predikant van de gereformeerde gemeente te Zeist.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 december 1990

Reformatorisch Dagblad | 56 Pagina's

Tellen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 december 1990

Reformatorisch Dagblad | 56 Pagina's

PDF Bekijken