Bekijk het origineel

Ingrijpende wijzigingen bij belastingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Ingrijpende wijzigingen bij belastingen

5 minuten leestijd

Momenteel wordt de organisatie van de belastingdienst ingrijpend gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat niet altijd duidelijk is met welke inspecteur u als belastingplichtige te maken heeft. Daarom wat achtergronden en praktische gevolgen van deze herstructurering van de belastingdienst.

In het grootste deel van het land zijn de werkzaamheden van de "oude" inspecties en ontvangkantoren al overgedragen aan nieuwe eenheden. Waar dit nog niet is gebeurd, hoopt men dit per 1 januari 1992 te doen. Het is de bedoeling dat de dienst na de reorganisatie sneller en effectiever werkt en meer gericht is op de belangen van de belastingplichtige.

Tot de Rijksbelastingdienst behoren vijf directies en de daaronder vallende belastingeenheden, de Directie Automatisering te Apeldoorn (het computercentrum en het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting) en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) te Haarlem. De vijf directies zijn gericht op bepaalde soorten belastingplichtigen. Ze zijn daarvoor in het hele land bevoegd, behalve de beide directies ondernemingen, die in noord en zuid verdeeld zijn. Ze zijn gevestigd in Breda (voor ondernemingen), Utrecht (voor particulieren), Amsterdam (voor grote ondernemingen) en Rotterdam (voor invoerrechten/douane). Bepaalde taken worden door de belastingwet aan de directies opgedragen.

Computer

Door het computercentrum in Apeldoorn wordt een aantal geautomatiseerde werkzaamheden van de belastingdienst uitgevoerd. Alle belastingplichtigen zijn daar in de computer opgenomen en krijgen van daar uit hun aanslagbiljet toegestuurd. De computer houdt de betalingen en eventuele achterstanden bij en geeft hiervan bericht aan de inspecteur of ontvanger. De FIOD heeft in hoofdzaak vier taken: • Het vergaren van algemene gegevens die voor de belastingheffing van belang zijn, bij voorbeeld welke winstpercentages in een bepaalde bedrijfstak worden behaald. • Het verwerken en doorgeven van gegevens die ondernemers moeten opgeven over derden, bij voorbeeld de bedragen die worden betaald aan mensen die niet in loondienst zijn. • Het aan de inspecteur bekend maken van (uitslagen van) procedures voor de rechter. • Het houden van onderzoeken, met name in gevallen waarin fraude wordt vermoed, en het voorbereiden van een strafrechtelijke vervolging.

Kwijtschelding

In de nieuwe structuur zijn de taken die voorheen door afzonderlijke diensten werden uitgevoerd, ondergebracht bij "eenheden". In principe kunt u voortaan voor al uw belastingzaken bij een en hetzelfde kantoor terecht. Dit geldt overigens niet voor de gemeentelijke belastingen, de invoerrechten en de successierechten en rechtsverkeerbelastingen (overdrachtsbelasting, assurantiebelasting, kapitaalsbelasting). Voor het overige hebt u in principe voor de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen, vermogensbelasting en eventuele andere voor u van belang zijnde belastingen (bij voorbeeld de omzetbelasting of de vennootschapsbelasting) met één belastingeenheid te maken, of het nu gaat om de aanslag, de invordering daarvan, het verzoeken om uitstel van betaling of kwijtschelding of het verrichten van een boekenonderzoek.

Team

Er zijn verschillende soorten eenheden; dit is afhankelijk van de soort belastingplichtige waarvoor zij werken. Sommige richten zich alleen op ondernemingen of op particulieren, andere op ondernemingen en particulieren en nog weer andere op grote ondernemingen. De particulier die tevens ondernemer is, valt voor al zijn zaken onder dezelfde eenheid (meestal een eenheid ondernemingen of ondernemingen/particulieren), ook als hij zijn onderneming in bv-vorm drijft. Daarnaast zijn er speciale eenheden voor de douanezaken, de zogenaamde douanedistricten.

Elke eenheid is onderverdeeld in afdelingen. Er is een administratieve afdeling, een afdeling aanslagregelingen, een ontvangersafdeling en een afdeling controle. Veelal wordt in teams gewerkt. Elk team heeft een aantal belastingplichtigen 'onder' zich. In het algemeen zal iedere belastingplichtige zijn vaste 'aanspreekpunt' hebben, een ambtenaar aan wie hij of zij is toevertrouwd.

In de afdeling aanslagregeling worden de aanslagen vastgesteld. Elke ambtenaar die dit doet, ondertekent met "de inspecteur", ook al heeft hij deze rang helemaal niet. "De inspecteur" hoeft dus niet inspecteur te zijn. In feite is deze rang en zijn ook andere rangen binnen de belastingdienst afgeschaft. Er zijn geen rangen meer, maar onderscheidingen in functies (en natuurlijk in salaris). "De inspecteur" is daardoor niet meer dan een formele, technische term, die aangeeft dat de aanleg door een bevoegde ambtenaar is vastgesteld.

De afdeling controle is belast met de regelmatige boekenonderzoeken in bedrijven en vrije beroepen. Bij grote ondernemingen wordt zo'n onderzoek meestal door een rijksaccountant gedaan. In het algemeen zal dan de afdracht van de inkomsten- of vennootschapsbelasting en van de omzetbelasting (btw) worden gecontroleerd. Als de controleur onregelmatigheden ontdekt, kan dit leiden tot het opleggen van navorderings- of naheffingsaanslagen. Naast de regelmatige boekenonderzoeken vinden er „flits-controles" plaats, dat wil zeggen controles om bepaalde gegevens na te gaan.

Degene bij wie het boekenonderzoek is ingesteld, heeft recht op inzage in het rapport dat de controleur voor de inspecteur opmaakt. Alleen het niet-openbaar gedeelte van het rapport krijgt hij niet te zien.

De belastingplichtigen die onder een nieuwe eenheid gaan vallen, krijgen daarvan meestal wel bericht. In ieder geval kunt u het zien aan het aangiftebiljet inkomstenbelasting dat binnenkort wordt toegezonden of inmiddels bij u op de mat lag.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 5 februari 1991

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Ingrijpende wijzigingen bij belastingen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 5 februari 1991

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken