Bekijk het origineel

Uit het veld

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uit het veld

3 minuten leestijd

Vossestreken

Reintje de Vos regeert momenteel in Ouwehands Dierenpark. Dat betekent dat er geen vogel meer veilig is. Zo zijn in de afgelopen maanden zwarte zwanen, kroonkraanvogels, pelikanen en vele eendesoorten het slachtoffer geworden. Het vossenprobleem kan niet in het dierenpark worden opgelost. De vier kilometer lange afscheiding met de omliggende bossen is niet 'vosveilig'. De rode rovers klimmen zelfs over de heiningen heen.

Wildredder

De Nederlandse wildredder, ontwikkeld door R. Horst uit Paterswolde, heeft in een internationale competitie waarvoor veertig inzendingen waren binnengekomen, een derde prijs behaald. De Horst-wildredder, waarvan er ongeveer 4000 in gebruik zijn in Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië en België, is een stalen arm met vijf scharnierende bellen die wordt gemonteerd aan de zijkant van een cyclo-maaier of voorop de tractorbumper. De bellen verstoren het zwad voordat de maaimessen hun verwoestende werk kunnen doen.

Vogelbescherming (I)

Jaarlijks worden circa 1 miljoen vogels slachtoffer in het verkeer. Grotendeels gebeuren die ongelukken in wegbermen, die vogels op zoek naar voedsel aantrekken. Zo sneuvelen de nodige torenvalken en kerkuilen, die jagen op muizen en daarbij tegen een wagen belanden. Ook worden vogels soms letterlijk weggemaaid bij het onderhoud van bermen. De Vereniging Vogelbescherming en het ministerie van verkeer en waterstaat hebben een overeenkomst gesloten om gezamenlijk de bescherming van vogels op en rond wegen te verbeteren. De kosten van de overeenkomst, zo'n 90.000 gulden per jaar, worden gedragen door het departement. Vogelbescherming hoopt dat bermen ofwel vogelvriendelijker worden gemaakt, ofwel juist volstrekt onaantrekkelijk voor vogels.

Vogelbescherming (II)

In totaal 362 gemeenten hebben de jacht op elf in Nederland overwinterende — onschadelijke— vogelsoorten verboden. De gemeentelijke verboden vloeien voort uit een actie van de Vereniging Vogelbescherming. Het gaat om de vogelsoorten goudplevier, wintertaling, slobeend, watersnip, krakeend, pijlstaart, tafeleend, kuifeend, toppereend, houtsnip en patrijs. Elk najaar worden tienduizenden van deze vogels geschoten, aldus Vogelbescherming. De dieren worden verhandeld op de wildmarkt in Barneveld en via poeliers.

Indische olifant (I)

De helft van alle Aziatische olifanten op de wereld leeft in India. Het aantal dikhuiden is daar dit jaar toegenomen van 14.000 tot 20.000 exemplaren. Dat zou een reden tot juichen kunnen zijn voor natuurbeschermers, maar dat is het vreemd genoeg niet. Want al neemt het absolute aantal toe, het aantal mannetjes neemt naar verhouding snel af. Hun aandeel in de olifantenpopulatie is van een mannetje op twee vrouwtjes in 1978 tot een op zes nu.

Indische olifant (II)

India zelf stelde al in 1972 een verbod in op de handel in ivoor van Indische olifanten. Desalniettemin ging de jacht door. Het Indiase ivoor is onder handwerkslieden populairder dan het ivoor van de Afrikaanse olifant, omdat het witter en vaster van samenstelling is. De mannetjes zijn meer in trek, omdat zij grotere slagtanden hebben dan de vrouwtjes. Niet alleen volgroeide mannetjes zijn het doelwit, maar bij gebrek aan beter ook half volgroeide en jonge mannetjes.

Indische olifant (III)


Om de olifant voor uitsterven te behoeden, wil de Indiase regering in april een start maken met het "Project Olifant", naar analogie van het redelijk succesvolle "Project Tijger", dat twintig jaar geleden werd opgezet. De Indiase planningscommissie zal voor een periode van vier jaar ongeveer achttien miljoen gulden beschikbaar stellen. Doel van het project is onder meer om speciale reservaten op te richten voor olifanten, waar zij beter beschermd kunnen worden tegen stropers. De toegang tot de reservaten voor omwonenden om voedsel en brandhout te verzamelen wordt tot een minimum beperkt.


Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 februari 1991

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Uit het veld

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 februari 1991

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken