Bekijk het origineel

Van veroordeKng tot geweld tegen Irak

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van veroordeKng tot geweld tegen Irak

Twaalf VN-resoluties over gewapende invasie Irak in Koeweit

5 minuten leestijd

DEN HAAG (ANP) - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft sinds de invasie van Koeweit door de strijdkrachten van Irak, op 2 augustus van het vorig jaar, een reeks resoluties tegen Bagdad aanvaard.

De twaalf resoluties vormen een afspiegeling van de ontwikkeling van het conflict met Irak. De eerste resolutie (660) werd enkele uren na de invasie aangenomen. De twaalfde eiste terugtrekking van Irak uit Koeweit op uiterlijk 16 januari 6.00 uur onze tijd (middernacht in New York). Zo niet, dan mocht geweld tegen Irak worden gebruikt.

Vier dagen na de invasie legde de raad Irak strenge economische strafmaatregelen op. Om deze af te dwingen mochten de lidstaten van de VN een zeeblokkade in de Golf instellen. Op 25 september volgde een luchtembargo. Er waren nog eens twee maanden nodig om te komen tot de goedkeuring van een Amerikaans voorstel voor het gebruik van geweld tegen Irak als dat land zich niet voor 15 januari van dit jaar uit Koeweit zou hebben teruggetrokken.

Twaalf resoluties

Dit zijn de twaalf resoluties van de Veiligheidsraad tegen Irak:

660 — 2 augustus: De Veiligheidsraad veroordeelt de inval in Koeweit en eist de onmiddellijke en onvoorwaardelijke terugtrekking van de Iraakse troepen uit het bezette oliestaatje. Van de vijftien leden van Veiligheidsraad stemden veertien landen voor. Jemen onthield zich van stemming.

661 — 6 augustus: In deze verklaring legt de raad de handel met Irak strikte sancties op. De raad verbiedt nieuwe investeringen en de verkoop of aanvoer van produkten, met uitzondering van leveranties van voedsel en medicijnen. Cuba en Jemen onthielden zich van stemming. De andere landen stemden voor de resolutie.

662 — 9 augustus: De Veiligheisraad verklaart de annexatie van KoeBAGDAD weit door Irak „van nul en generlei waarde". De resolutie werd unaniem aanvaard.

664 - 18 augustus: Resolutie 664 eist dat Irak „het vertrek van staatsburgers van derde landen uit Koeweit toelaat en vergemakkelijkt. Voorts wordt geëist dat Irak „het bevel tot sluiting" van diplomatieke en consulaire vestigingen in Koeweit intrekt en de opheffing van de diplomatieke onschendbaarheid van de diplomaten ongedaan maakt. De verklaring werd met algemene stemmen goedgekeurd. 665 — 25 augustus: De raad staat de lidstaten toe in de Golf beperkt geweld te gebruiken om naleving van de economische sancties te controleren. Landen van de VN krijgen toestemming ladingen van schepen te controleren. Cuba en Jemen onthielden zich van stemming.

666 — 13 september: In deze verklaring keurt de Veiligheidsraad voedselleveranties aan Irak en Koeweit geod ingeval van humanitaire nood. Hij stelt wel als voorwaarde dat distributie via de VN en soortgelijke organisaties moet plaatsvinden. Cuba en Jemen stemden tegen.

667 — 16 september: De Veiligheidsraad veroordeelt de inval door Iraakse troepen in Franse en andere diplomatieke missies in bezet Koeweit. De raad keurde de verklaring unaniem goed.

669 — 24 september: De raad draagt de sanctiecommissie van de Veiligheidsraad op verzoeken om hulp te onderzoeken van landen die te lijden hebben onder het handelsembargo tegen Irak. Alle leden steunden de verklaring.

670 - 25 september: Deze resolutie behelst de uitbreiding van het handelsembargo tegen Irak tot een luchtembargo. De verklaring verbiedt alle luchtverkeer op Irak en het bezette Koeweit uitgezonderd vluchten voor humanitaire doeleinden en vluchten die worden goedgekeurd door de speciale sanctiecommissie. Ook keurt het verdere stappen goed ter versterking van het economische en militiare embargo tegen Irak. De resolutie roept lidstaten op schepen onder Iraakse vlag aan te houden die in hun havens binnenlopen en bezig zijn met of gebruikt zijn voor het schenden van de economische sancties. Van de vijftien leden stemde alleen Cuba tegen.

674 - 29 oktober: De Veiligheidsraad stelt in resolutie 674 Irak verantwoordelijk voor de economische schade en mishandeling van burgers na de invasie van Koeweit. Voorts wordt geëist dat Irak onmiddellijk een einde maakt aan het nemen van gijzelaars. De raad roept Bagdad op ervoor te zorgen dat burgers van Koeweit en van derde landen kunnen beschikken over water, voedsel en basisvoorzieningen. De VN vraagt landen claims wegens financiële verliezen in te dienen. De stemverhouding was dertien voor bij twee onthoudingen. Cuba en Jemen onthielden zich van stemming.

677 — 28 november: De Veiligheidsraad veroordeelt in deze verklaring de pogingen van Irak de samenstelling van de bevolking van Koeweit te veranderen. De raad draagt VNsecretaris-generaal Javier Pérez de Cuéllar op een uit Koeweit gesmokkelde kopie van het bevolkingsregister onder zijn hoede te nemen om pogingen van Bagdad te voorkomen het land met Iraki's te bevolken. De resolutie werd unaniem goedgekeurd.

678 - 29 november: Deze resolutie staat het gebruik van geweld tegen Irak toe als dat land zich niet voor of op 15 januari 24.00 uur (in New York) uit Koeweit heeft teruggetrokken. De Veiligheidsraad eist dat Irak resolutie 660 en alle volgende resoluties uitvoert. „De raad staat de lidstaten die samenwerken met de regering van Koeweit, toe alle noodzakelijk middelen te gebruiken die nodig zijn om resolutie 660 en alle relevante resoluties te verdedigen en uit te voeren, tenzij Irak zich voor of op 15 januari 1991 volledig de voorgaande resoluties uitvoert..".. De stemverhouding in de raad was 12 stemmen voor, twee tegen (Cuba en Jemen) en een onthouding (China).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 16 februari 1991

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Van veroordeKng tot geweld tegen Irak

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 16 februari 1991

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken