Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zoetermeers schone visitekaartje

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zoetermeers schone visitekaartje

Gemeente wil in kader van Floriade vuil van de straat bannen

7 minuten leestijd

ZOETERMEER - Zoetermeer krijgt dit jaar een grote schoonmaakbeurt. Geen zwerfvuil meer in de bosjes, geen hondepoep op de stoep en onkruidvrije straten, dat wil de gemeente dit jaar bereiken en in de volgende jaren zo houden. De gemeente gaat zelf het goede voorbeeld geven door begin april met een grootscheepse schoonmaakactie te beginnen. Maar ook van de inwoners wordt iets verwacht: zij moeten dit goede voorbeeld volgen en erop letten dat hun eigen woonomgeving schoon blijft. Buurten die extra goed hun best doen, krijgen van de gemeente een beloning in de vorm van bloembakken of andere verfraaiingen van hun wijk.

Hoe vuil is Zoetermeer? Het hangt er, volgens Martin Kempen, gemeenteambtenaar die zich bezighoudt met het pas uitgebrachte beleidsplan "Schoon Zoetermeer!", maar vanaf met welke stad men Zoetermeer vergelijkt. Wie Zoetermeer binnenrijdt, met in het achterhoofd de situatie in vooroorlogse binnensteden, zal niet schrikken van de toestand in de groeistad.

Beperkt de bezoeker zich tot de doorgaande routes, dan kan hij concluderen dat het met de vervuiling van Zoetermeer nogal meevalt. In het openbaar groen langs de hoofdwegen ligt, net als in elke stad, hier en daar wat afval. Wie echter meer de wijken intrekt, ontdekt dat vooral bij de groenvoorziening van de flats het nodige vuil zwerft. Papier, plastic zakken, bekertjes en afval van snacks ontsieren het struikgewas dat in ruime mate aanwezig is.

De vervuiling bij de laagbouw is minder duidelijk te zien, maar volgens ambtenaren toch zeker ook aanwezig. „Voor te veel bewoners houdt het afvalprobleem op bij de grens van hun eigen tuin met het openbare groen", schrijven zij in het beleidsplan "Schoon Zoetermeer!". Er wordt volgens hen te gemakkelijk illegaal klein ; huishoudelijk afval gestort.

Visitekaartje

Het probleem van de vervuiling, en daarmee samenhangend de verslechtering van de kwaliteit van de leefomgeving, kwam tijdens de behandehng van de begroting voor 1991 al aan de orde. Het CDA diende toen een amendement in met het doel op de begroting voor 1991 een post "verbetering leefomgeving" opgenomen te krijgen. Het voorstel werd door een raadsmeerderheid ondersteund. Dit bedrag zou moeten worden gebruikt voor investeringen in een verbetering van de leefomgeving. Naar aanleiding van dit amendement verscheen eind vorig jaar het beleidsplan "Schoon Zoetermeer!".

Een extra stimulans om in 1992 de stad schoon te maken, is voor het college het feit dat dit jaar in Zoetermeer de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade wordt gehouden. Verwacht wordt dat enkele miljoenen mensen de groeistad zullen bezoeken en B en W vinden een opgeruimde stad een aardig visitekaartje.

Maar voor Zoetermeer echt schoon is, moet er hard worden gewerkt. Niet alleen liggen veel stukken vol afval, ook het onderhoud aan de groenvoorzieningen laat op sommige plaatsen te wensen over en dat stimuleert bewoners weer niet om de omgeving netjes te houden.

„Dat heeft een reden", verklaart Martin Kempen. „Er is destijds heel weelderig groen aangelegd, met name in de wijk Meerzicht. Maar later moest met steeds minder personeel het groen worden onderhouden, dus er kon steeds minder worden gedaan". Als tweede reden voor het achterstallig onderhoud noemt Kempen het feit dat mensen zich tegenwoordig niet erg veilig voelen op fiets- of voetpaden die aan het oog worden onttrokken door bomen en struiken. De gemeente heeft daarom plannen gemaakt om de betreffende gebieden een opener inrichting te geven. In afwachting van de realisering van die plannen wordt er aan het onderhoud van die groenstroken niet zoveel aandacht meer gegeven.

Schoonmaakploegen

Om het probleem van het zwerfvuil goed aan te kunnen pakken, denkt het college aan het inzetten van "cleanteams". Een jaar lang zullen deze mobiele schoonmaakploegen te zien zijn in de stad. Ze dragen opvallende kleding en rijden in duidelijk herkenbare auto's rond. Deze "cleanteams" gaan openbare terreinen ontdoen van zwerfvuil, ze verrichten kleine onderhoudsreparaties, ruimen hondepoep op en geven voorlichting aan de burgers. De inwoners kunnen via een centraal telefoonnummer vervuilingen melden, waarna de schoonmaakploegen per mobilofoon naar die plaatsen worden gedirigeerd.

Ook de vijf buurtgroenmedewerkers, die vanaf 1 december vorig jaar bij de gemeente werken, worden ingezet in de strijd tegen het zwerfvuil. Hun takenpakket bestaat voornamelijk uit opruimwerkzaamheden, het schoonmaken van de verharding en het herstellen van kleine schade.

Daarnaast wil het college voor de komende drie jaar ook nog eens drie assistent-reinigingsinspecteurs aanstellen. Zij zijn met name van belang voor de bestrijding van vervuiling door hondepoep. Bij de bezoeken die het college vorig jaar bracht aan de diverse Zoetermeerse wijken, kwam steeds weer naar voren dat mensen zich ergeren aan hondepoep op de stoepen en straten.

Dit probleem willen B en W te lijf gaan door onder meer de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zo aan te passen dat het hondebezitters verboden is hun dieren hun behoeften te laten doen in het hele openbare gebied van de gemeente. Iemand die zijn hond een overtreding laat begaan, is dan strafbaar, behalve wanneer hij de behoefte van zijn hond direct opruimt. Om dit laatste mogelijk te maken en te stimuleren wil de gemeente hondepoepzakjes en -schepjes verspreiden en afvalcontainers plaatsen om deze zakjes in te deponeren.

Van het instellen van speciale stroken waar honden wel hun behoefte mogen doen, zijn B en W geen voorstanders. Ze vinden dat een halfslachtige oplossing. „De intentie van de gemeentelijke boodschap is: niet vervuilen, ook niet een beetje". De assistent-reinigingsinspecteurs
moeten zorgen voor de controle op de naleving van de gewijzigde APV.

Niet fraai

Een belangrijk effect van het instellen van de assistent-einigingsinspecteurs
moet zijn dat de burger hierdoor van de overheid een signaal ontvangt
dat de overlast van honden serieus wordt aangepakt. Een neveneffect kan
zijn dat de sociale controle onder de burgers wordt gestimuleerd", zo wordt in het beleidsplan de aanstelling van deze mensen gemotiveerd.

Naast het verwijderen van hondepoep en zwerfvuil wordt ook gewerkt aan de bestrijding van onkruidgroei op de straten en stoepen. Hieraan is de laatste jaren niet zoveel aandacht besteed en daardoor heeft het onkruid welig kunnen tieren tussen de stoeptegels. Tijdens een raadsvergadering vorig jaar is daarover geklaagd; men vond het niet zo fraai staan. In het beleidsplan "Schoon Zoetermeer!" wordt voorgesteld met ingang van 1992 de straten twee keer per jaar te borstelen.

Het uiteindelijke doel van de actie is niet alleen de stad schoon te maken,
maar ook schoon te houden. De gemeente wil een voortrekkersrol vervullen, maar verwacht duidelijk ook iets van de inwoners. Zij zijn van belang bij het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. De gemeente wil via de nodige voorlichting bereiken dat zowel de jeugdige als de volwassen inwoners zich bewust worden van de problemen en een blijvende mentaliteits- en gedragsverandering bewerkstelligen onder de Zoetermeerse bevolking. B en W hopen de sociale controle onder de bevolking zo te bevorderen.

Prijzenpot

Belangrijk hierbij zijn de bewonersorganisaties. Volgens Martin Kempen doen die nu al het nodige. Hij noemt als voorbeeld bewoners uit de wijk Seghwaert die tuinen aanleggen rond de sprinterbanen. Het college wil de bewoners stimuleren door hen waar mogelijk de verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving terug te geven. Voor buurten die zich echt inzetten, zijn bedragen beschikbaar die in onderling overleg kunnen worden gebruikt voor een verdere verfraaiing van de wijk. Gedacht wordt aan het plaatsen van bloembakken die dan door de bewoners zelf worden onderhouden. De gemeentelijke 'prijzenpot' voor deze beloningen bedraagt 80.000 gulden.

Wat de kosten van de schoonmaakcampagne zijn, is volgens Martin Kempen nog niet te zeggen. Ambtenaren zijn bezig met het opstellen van een actieplan waarin de kosten worden berekend. Dit plan moet binnen twee maanden op tafel liggen. Deze maand wordt het beleidsplan "Schoon Zoetermeer!" ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. Gaat de raad akkoord, en Kempen verwacht dat dit gebeurt omdat de commissie bestuurszaken vorige maand met het plan heeft ingestemd, dan kan de schoonmaakactie begin april van start gaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 januari 1992

Reformatorisch Dagblad | 38 Pagina's

Zoetermeers schone visitekaartje

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 januari 1992

Reformatorisch Dagblad | 38 Pagina's

PDF Bekijken