Bekijk het origineel

Hervormde Kerk voert partnerpensioen in

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Hervormde Kerk voert partnerpensioen in

Partners homo-predikanten genieten gelijke rechten

4 minuten leestijd

DOORN - De hervormde synode heeft gisteren besloten een partnerpensioen in te voren in de bestaande hervormde pensioenregeling. Dat houdt in dat ook partners van homoseksuele predikanten recht zullen kragen op pensioen. De synode nam daartoe een motie aan van ds. Y. C. de Groot (Assen), die zelf met een vriend in de pastorie samenwoont. De legitieme plaats van homoseksuele predikanten binnen de kerk vereist ook een gelijke flnanciële behandeling, zo zette hij uiteen.

Wat een hamerstuk zou moeten worden, leidde tot een oponthoud van bijna drie uur. Diaken J. J. Visser (Dordrecht) probeerde met een voorstel van orde de stemming over de motie te ontraden en eerst de inhoudelijke discussie af te ronden over homoseksualiteit en andere samenlevingsvormen, maar zijn voorstel haalde slechts zestien stemmen. Het moderamen ontraadde dit voorstel, zo zei assessor diaken J. M. De Boer-de Leeuw. Zij wees er op dat de studiecommissie over dit onderwerp er nog aan staat te komen, hoewel twee en een halfjaar na besluit van de synode.

Het bleek erg moeilijk om mensen bereid te vinden in die commissie te gaan zitten.

Ds. P. van der Kraan (Bleskensgraaf) noemde het „niet onheus" na twee en een half jaar een stuk op de synode te verwachten. Intussen gaat de praktijk voort en hij kon „met zijn verstand begrijpen" dat ds. De Groot deze zaak geregeld wilde zien. „Als die studiecommissie niet komt, dan moeten wij als synode deze discussie maar voeren", zo zei ds. Van der Kraan.

„Grote spoed"

Dr. Blei vond echter dat daarmee een nieuw agendapunt aan de orde gesteld zou worden. Het moderamen zegt „grote spoed" toe om de opdracht via de studiecommissie uit te voeren. Synodepraeses dr. G. H. van de Graaf zei desgevraagd dat het inderdaad „erg vervelend" is dat die inhoudelijke discussie nog steeds niet is gevoerd. Maar nu zijn er afspraken gemaakt om tot daadwerkelijk overleg te komen en de zaak weer vaart te geven, zo verzekerde hij.

De synode besloot gisteren ook onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid om invaliditeitspensioen toe te kennen aan part-time werkende predikanten. De situatie is volgens ds. R. van Kooten (Soest) nu zo dat een predikant die voor 40 procent arbeidsongeschikt is, slechts de keus heeft tussen „òf doorsukkelen òf honderd procent emeritus worden". Toen de regeling van invaliditeitspensioen in de kerk werd ingevoerd, was het fenomeen part-time predikant nog niet bekend, zo verklaarde hij de huidige lacune. In de kerk is het daardoor niet mogelijk dat een invalide predikant zich inzet voor het deel dat hij nog wel arbeidsgeschikt is. De regeling die hij bepleitte moet zowel de mogelijkheid bieden om voor 100 procent met emeritaat te gaan alsook om voor het goedgekeurde deel een part-time predikantsplaats te bezetten. Het voorstel van ds. Van Kooten kreeg bijval uit alle classes en werd met algemene steramen aangenomen.

Arbeidspastoraat

De hervormde synode besloot gisteravond voorts om het industriepastoraat onder de loep te nemen -samen met de gereformeerden- om te bekijken of de werkwijze veranderd zou kunnen worden. Tijdens de discussie bleek dat er vragen leven bij het contact tussen de plaatselijke gemeenten en vrijgestelde industriepastores. De hervormden hebben echter meer waardering voor het werk van het arbeidspastoraat dan de gereformeerden, die vorige maand besloten dat het arbeidspastoraat geen werk van vrijgestelde predikanten meer mocht zijn, maar opgenomen moet worden in het werk van de plaatselijke gemeenten.

De hervormde synode sprak uit dat de vraagstukken van arbeidspastoraat „bijzondere kerkelijke aandacht" vragen. Volgens dr. C. H. Koetsier, directeur van DISK en het Centraal Interkerkelijk Bureau voor het bedrijfsleven (CTBB), raken plaatselijke gemeenten door het industriepastoraat juist beter betrokken bij de vragen rond de wereld der arbeid dan wanneer die vrijgestelde pastores er niet zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 maart 1992

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Hervormde Kerk voert partnerpensioen in

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 maart 1992

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken