Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zeeland in 't kort

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zeeland in 't kort

6 minuten leestijd

ARNEMUIDEN - De stand van het water in het Kanaal door Walcheren wordt met ingang van 27 april met 60 centimeter verlaagd. De lagere waterstand is nodig om onderhoudswerk aan de kanaaloevers te kunnen uitvoeren. Verwacht wordt dat de werkzaamheden tot 22 mei duren. Door de lagere waterstand moet op de meeste delen van het kanaal rekening gehouden worden met een geringere diepgang.

ARNEMUIDEN - De VVD-fractie in de Amemuidse raad heeft de overige raadsfracties opgeroepen om bij hun collega-raadsleden in Middelburg te wijzen op de gevaren voor fietsers die gebruik maken van de Kleverskerkseweg. Langs deze weg rijden dagelijks grote groepen scholieren en ouderen van Arnemuiden naar Middelburg. Tevens maakt het vrachtverkeer van het industrieterrein Arnestein en overig snelverkeer veelvuldig gebruik van de weg. Een hoogst gevaarlijke situatie, vindt de VVD. Eerdere verzoeken van het gemeentebestuur bij Middelburg leverden niets op. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland heeft te kennen gegeven dat, wanneer de route niet op Middelburgs grondgebied zou hebben gelegen, het provinciaal bestuur allang tot aanleg van een fietspad was overgegaan.

DOMBURG - Rijkswaterstaat heeft opdracht gegeven de stranden bij Domburg, tussen Zoutelande en Vlissingen en bij Breskens op te hogen. Eind april zullen de werkzaamheden beginnen. Het gaat om twee miljoen kubieke meter zand. Door wind en water wordt het strand elk jaar afgekalfd.

HEINKENSZAND - B en W van Borsele zijn niet bereid om extra geld beschikbaar te stellen voor het Museum voor Zuid- en Noord- Beveland. Gelet op de krappe financiële positie van de gemeente, vindt het college het niet verantwoord de bestaande financiële verplichtingen meer dan trendmatig te laten stijgen, zolang de noodzaak niet daadwerkelijk is aangetoond en er van gemeentewege geen prioriteit aan de desbetreffende voorziening wordt gegeven.

KRUININGEN - Volgend jaar dienen er in Reimerswaal veertig sociale koopwoningen, vijf premiewoningen en zestig vrije-sectorwoningen te worden gebouwd. Dit blijkt uit het jaarprogramma voor de nieuwbouw en woningverbetering, dat aan de gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd.

KRUININGEN - De veerdienst Kruiningen-Perkpolder wordt weer onderhouden met twee dubbeldeksveerboten. De Prinses Christina, die op 4 maart voor reparatie aan de hoofdmotoren en voor onderhoudswerk aan de wal kwam, is weer in de vaart. De enkeldekker Prinses Beatrix is weer terug in Vlissingen om beurtelings met de andere enkeldekker Prinses Margriet te worden ingezet op de lijn Vlissingen- Breskens.

MIDDELBURG - Opnieuw verliest Zeeland een aantal rijksdiensten. De inspectie milieu en de directie volkshuisvesting worden samengevoegd met die van Noord-Brabant. De opheffing van de Zeeuwse diensten past in het kader van de landelijke reorganisatie. Wel zal de inspectie milieu een dependance in Middelburg behouden. In totaal verliest Middelburg 31 arbeidsplaatsen. In 1989 is de inspectie ruimtelijke ordening reeds naar Noord-Brabant verhuisd.

MIDDELBURG - De rechtbank aan het Hofplein in Middelburg gaat niet verbouwen. Er zal een geheel nieuw gebouw aan de Kousteensedijk komen, op de plaats waar nu nog het Huis van Bewaring staat. Dit gebouw verhuist naar een nieuw onderkomen aan de Torenweg. Als de rechtbank het Hofplein heeft verlaten, wordt in deze historische gebouwen het Rijksarchief gehuisvest. Deze dienst, nu nog ondergebracht -in de Abdijgebouwen, kampt reeds jarenlang met een tekort aan ruimte.

MIDDELBURG - Het Waterschap Walcheren is op zoek naar een geschikte locatie in Middelburg voor de bouw van een nieuw kantoor. De beoogde locatie aan het Molenwater is opgegeven. Dit terrein, waar voorheen de gasfabriek heeft gestaan, moet eerst grondig worden gesaneerd. Het ministerie van milieu, dat in het dertig miljoen kostende project subsidie moet verlenen, laat echter te lang op zich wachten. Nog steeds is niet bekend wanneer de grond wordt gesaneerd. Na de sanering kan het waterschap pas bouwen.

MIDDELBURG - Mr. Pieter van VoUenhoven verricht woensdag 15 april de officiële opening van het Historama-project. Het Historama- project vervangt het verouderde Klank- en Lichtspel in de Abdijgebouwen. Door middel van een twintig minuten durende videofilm, een tentoonstelling en een bezoek aan gebouwen, kloostergangen en crypten wordt de bezoeker de geschiedenis van de 800 jaar oude Abdij verteld. De nieuwe opzet heeft ruim een miljoen gulden gekost. Flinke subsidies van provincie, gemeente Middelburg, Anjerfonds en het Prins Bernardfonds en bijdragen vanuit het Zeeuwse bedrijfsleven hebben de nieuwe opzet mogelijk gemaakt.

MIDDELBURG - Vrouwen krijgen bij de gemeente Middelburg een voorkeursbehandeling. Tot eind april mogen op zes vacatures voor hogere functies alleen vrouwen solliciteren. Wanneer blijkt dat zich geen geschikte vrouwelijke kandidaten hebben aangemeld, worden de functies opengesteld voor mannen. Dezen mogen dan in mei solliciteren. De functies zijn opengekomen door een grootscheepse reorganisatie bij de gemeente.

MIDDELHARNIS - In het gemeentehuis van Middelhamis wordt een expositie gehouden van werk van Jeanne Bieruma-Oosting. Zij exposeert met olieverf, aquarellen en grafisch werk, met als thema's stillevens van bloemen, vruchten en huishoudelijke voorwerpen. Zij geniet bekendheid als grafica, als een van de vernieuwers van de Nederlandse grafische kunst van de twintigste eeuw. Haar schilderwerk onderscheidt zich niet door modernisme, maar vindt zijn kracht in de vaak warme kleuren. Het werk is te bezichtigen op werkdagen gedurende de kantooruren.

OOSTDIJK - Schrauwen Fourage uit het Belgische Loenhout wil aan de Tweede Vlietweg in Oostdijk tussen Jonika. en Jac. Joossen een opslagloods met kantoor bouwen. Gelet op de aanwezigheid van verschillende agrarische afzetbedrijven staat het gemeentebestuur van Reimerswaal positief tegenover de plannen. Uit het oogpunt van brandveiligheid worden er wel extra eisen aan het gebouw gesteld.

RILLAND - B en W van Reimerswaal staan positief tegenover de plannen van L. A. Wiskerke en J. M. de Veij uit Rilland om achttien garageboxen te bouwen achter hun winkels aan de Hoofdweg. De garageboxen zullen bereikbaar zijn via het aan te leggen gemeentelijk parkeerterrein aan de A. Butijnweg.

RITTHEM - Het Waterschap Walcheren gaat samen met Staatsbosbeheer een onderzoek doen naar het verbeteren van de waterkwaliteit van de kreken in het natuurreservaat Rammekens bij Ritthem. De algen in de kreek gedijen zo goed, dat zij soms in zeer grote getalen groeien en alle zuurstof aan het water onttrekken. Hierdoor sterven de algen af en verworden ze tot een soort bagger op de bodem. Dit tast de kwaliteit van het water aan. De algen verdringen de groei van andere waterplanten en maken het leven voor vissen en andere waterdieren onmogelijk. Het onderzoek moet uitwijzen welke afdoende maatregelen genomen kunnen worden: uitbaggeren van de kreken, roofdieren uitzetten in de kreek of de gamalenstand in de kreek terugbrengen. Deze laatste maken het water door hun ontlasting voedselrijk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 april 1992

Reformatorisch Dagblad | 30 Pagina's

Zeeland in 't kort

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 april 1992

Reformatorisch Dagblad | 30 Pagina's

PDF Bekijken