Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verheerlijking van Christus

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verheerlijking van Christus

5 minuten leestijd

„Die zal Mij verheerlijken". Johannes 16:14a.

Wat een Godeverheerlijkend getuigenis zijn deze woorden die de Zaligmaker tot Zijn discipelen sprak voor Zijn heengaan. In hen heeft Hij Zijn gehele uitverkoren Kerk aangesproken. Het gaat over de verheerlijking van de Heere Jezus, nadat Hij Is opgevaren voor hun ogen. En de plaats der eer aan de rechterhand van de Vader heeft Hij mogen ontvangen. Die verhoging is luisterrijk, nadat Hij Zich zo diep heeft willen vernederen tot de dood, ja de dood des kruises.

Hij draagt nu een Naam boven alle naam. Ging mijn naam er door Zijn genade aan? Ben ik zondaar voor God geworden? Een eerrover Gods?

Maar in dit onderwijs gaat het over de verheerlijking van Christus op de aarde. De aarde is de plaats waar alles, door de diepe val in ons aller verbondshoofd Adam, de ontluistering van God zoekt. Het terrein waar de tomeloze zelfverheffing van de mens der zonde zich ontdekt tot de ontluistering van de deugden van Zijn Schepper en Formeerder. Godsdienstig in zijn eigenwillige godsdienst, of goddeloos. Maar ook de plaats waar God door Zijn dienstknecht Zijn eer op het luisterrijkst liet verhogen in de handhaving van Zijn gerechtigheid en waarheid.

„Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen; En nu verheerlijk mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had eer de wereld was", Johannes 17:4-5.

Die borgtochtelijke voorbede is verhoord en in vervulling gegaan. Maar het gaat om de verheerlijking Gods die moet doorgaan, niet alleen in de hemel door alle engelen en gezaligden, maar ook op de aarde in de harten van eerrovers Gods. Dat heeft de HEERE gelukkig niet aan mensen toebetrouwd, maar aan God de Heilige Geest. De verheerlijking Gods ligt geheel verklaard in de arbeid van dat Drieënige volzalige Wezen; dat alleen is de grondslag van de zaligheid van Gods ganse kerk.

In het dertiende vers heeft Christus verklaard wat Zijn werk is. „Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in alle waarheid leiden: want Hij zal van Zichzelven niet spreken; maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen".

Wat een troostvol getuigenis voor allen die door die Geest leren dat zij niet waar voor God zijn, maar waarheid door Hem in hun binnenste geschapen weten. Die deze dierbare Leidsman als de Geest der waarheid van de hemel ontvangen hebben. Die hen in alle waarheid leidt!

Hoe mensontledigend deze waarheid is, zij hebben haar lief omdat zij Godeverheerlijkend is. U ook?

In drie zaken bestaat de verheerlijking van Christus door de Heilige Geest Zoals Christus het deed tot de verheerlijking van de Vader, zo doet de Heilige Geest het tot de verheerlijking van het werk van de Zoon. Door de leer van Christus, door Zijn leven, door Zijn wonderwerken. Dat sluit alle geestdrijverij uit. Hoeveel godsdienst heeft de leer van Christus, die alleen de waarheid is, los gelaten en beroept zich op de vrijheid van de geest. Welke geest? Niet Gods Geest, maar de geest uit de afgrond. Want de Heilige Geest zal het uit het Mijne nemen, en zal het U verkondigen. Wat een zalige onbedriegelijke Leidsman Die de HEERE al Zijn kinderen gaf en zal geven totdat de laatste door deze Leidsman is gebracht aan de fonteinen van de levende wateren.

Die Geest is de grote Toepasser van de weldaden die Christus zo duur moest betalen voor Zijn uitverkoren kerk. De Heilige Geest doet niets zonder en buiten de Vader en de Zoon. Hij schenkt alle weldaden naar het welbehagen van de Vader op grond van de verdienste van de Zoon.

Dat is de Geest der heiligmaking. Die ons vanaf het begin van de levendmaking tot aan het einde leert dat wij verloren zondaren zijn. Maar meer dat wij geheel verdorven zijn, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat wij de vergeving der zonden door het bloed van Die dierbare Middelaar Gods en der mensen niet kunnen missen. Maar dat de dagelijkse reiniging door Zijn Geest en bloed ons noodzakelijk is. Is door Zijn dood onze zonde tenietgedaan? Is door Zijn dood onze oude mens in beginsel met Hem gedood? Leef ik nu door het geloof uit de Zoon van God? Zo bereidt de Heilige Geest in de harten van wedergeboren en verloste zondaars Christus nu de plaats der eer. Hij brengt het in het leven van eerrovers Gods tot eerlovers Gods.

Zo brengt de HEERE in het uur waarin de Geest der ontdekking de zondaar ontledigt van alle ijdele verwachting dat God ooit nog door hem verheerlijkt zal worden tot Die zalige Fontein waarin Hij alleen verheerlijkt wordt.

Is die Geest in uw leven gekomen om Hem te verheerlijken? Hebt U treurende over zoveel kwaad het oog mogen slaan op Hem Die de oorzaak van dat Godonterende bestaan van zondaars op Zich nam? Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Zalig medicijn voor allen die iedere dag aan de weet komen dat er één ding over blijft dat is schuld. Maar die smeken: Was mij geheel, zo zal ik witter zijn dan sneeuw, die vers op het aardrijk nederviel.

Dan zal het straks waar worden: Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan.

Ds. J. W. Verweij, Rijssen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 juli 1992

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Verheerlijking van Christus

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 juli 1992

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken