Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Mormonen verwerpen iedere kerk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Mormonen verwerpen iedere kerk

Sekte vormt in Amerikaanse Utah maatschappelijk gezien belangrijke groep

7 minuten leestijd

Het geluid van de motoren verandert. Onmerkbaar haast gaat de neus van het vliegtuig iets omlaag. De reis, gestart in San Francisco, over de eindeloze, droge Nevadawoestijn lijkt ten einde.

De Nevadawoestijn is een rood getinte, dorre en kale vlakte, die doodsheid uitstraalt. Dit wordt nog versterkt door de witte zoutkorsten rond het grote zoutmeer, The Great Salt Lake. Plotseling doemt een groen dal op in deze troosteloze droogte. Als het vliegtuig zijn daling voortzet, worden bomen, huizen en vee in de velden zichtbaar. We landen op de moderne luchthaven van Sak Lake City, de 'hoofdstad' van de sekte der Mormonen. 

Bronzen meeuwen

In 1847 trokken honderden Mormonen de Nevadawoestijn binnen om een groot gebied te ontginnen en een stad te stichten. De woestijn zou immers bloeien als een roos! De kolonisten trokken zich terug uit de Amerikaanse maatschappij. Zij stonden bloot aan vervolgingen en doodslag vanwege polygamie (huwelijken van een man met meer dan één vrouw) en sektarische kenmerken. Op dezelfde plaats waar de Mormoonse leider zijn staf plantte, bouwde men een prachtige tempel. Daarbij kwam de tabernakel van 10.000 zitplaatsen, met een van de grootste orgels ter wereld en een wonderbaarlijke akoestiek.

Men rekende op een goede oogst, maar een zwerm van miljoenen krekels streek neer op het rijpe koren. De dieren bestreed men door ze te verbranden of te verdrinken, maar alle pogingen waren tevergeefs. Een hongersnood dreigde de jonge stad te vernietigen. Het gebed als laatste wapen bracht redding, zo vertelt de overlevering. Vanuit het westen kwamen zeemeeuwen en vraten alle krekels op. Nog steeds getuigt een monument van bronzen meeuwen, aanvliegend vanuit het westen, van dank aan God. 

Wat leren de Mormonen.' Kort na de dood van de apostelen uit de vroegchristelijke kerk begon volgens hen het godsdienstige verval. Tijdens Constantijn de Grote (vierde eeuw) werd dit verval compleet. Dit kwam hierin tot uiting dat God Zijn openbaringen inhield en het goddelijk gezag op aarde wegnam. Het werd stil in oe kerk, totdat God Zich zeventien eeuwen later, rond 1820, openbaarde aan Joseph Smith. Was dit niet gebeurd, dan zou de ware kerk van Christus volgens de Mormonen voorgoed van de aarde zijn verdwenen.

In enkele verschijningen ontmoette Smith de engel Moroni, die hem een soort derde testamentische openbaring bracht. Deze laatste goddelijke openbaring stond gegrift in vijf gouden platen, die in een heuvel begraven waren. Met behulp van de engel vond Smith deze gouden platen in de omgeving van het huidige New York.

Hij was in staat de onleesbare tekens te vertalen dank zij de Urim en Thummim die hij aantrof in dezelfde heuvel. Dit waren twee zilveren ringen, die hij over de tekens bewoog, waardoor ze leesbaar werden. De vertaalde teksten noemde Smith "het boek van Mormon". Het boek bevat de Amerikaanse geschiedenis van 600 voor Christus tot 421 na Christus. Het boek gaat dus terug tot vóór de Babylonische ballingschap. De grondgedachte is dat de oorsprong van de Amerikaanse bevolking ligt in het joodse tienstammenrijk.

Beloofde land

Het verhaal gaat zo: De profeet Lehi uit Jeruzalem ontving van God een openbaring dat de stad zou worden verwoest en de joodse bevolking zou worden verbannen naar Babel. Lehi bouwde in opdracht van God een schip en voer naar het beloofde land: Amerika. Na Lehi's dood ontstond een strijd tussen zijn twee zonen Nephi en Laman. De strijd zou eeuwen lang duren en eindigen in het uitroeien van de Nephieten.

Als een van de laatsten sneuvelde de historicus Mormon. Hij was het die de geschiedenis op de reeds genoemde gouden platen aangebracht had. Zijn zoon Moroni verborg de platen. Na 1400 jaar keerde hij in de gedaante van een engel terug en maakte hij de vindplaats aan Smith bekend. In opdracht van de engel stichtte Smith de "Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen".

Raadsplan

De leer van de Mormonen vatten we kort samen.  
• God de Vader heeft een vleselijk lichaam. Hij heeft niet alles geschapen, maar het eeuwig bestaande geordend tot de schepping.
• De geest van de mens leefde eerder dan het vlees. Geboorte in deze wereld is noodzakelijk om Gode gelijk te worden door middel van gehoorzaamheid. Voor de zondeval vond geen geboorte plaats, vandaar dat de Mormonen de zondeval positief waarderen. Men beweert dat de val opgenomen is in Gods raadsplan. Genade verkrijgt de mens door Christus en door gehoorzaamheid aan de wetten.
• Polygamie is toegestaan. Smith zelf was de eerste die verschillende vrouwen tot zich nam (15 a 30). De geringe omvang van de Mormoonse gemeenschap was zijn motivatie voor deze levenswijze. Dit stuitte echter op verzet bij zijn eerste vrouw Emma. Smith verdedigde zich met een beroep op een bijzondere goddelijke openbaring. „Laat Mijn dienstmaagd Emma Smith allen ontvangen die aan Mijn dienstknecht Joseph gegeven zijn (...) en indien zij zich niet aan dit gebod wil onderwerpen, zal zij worden verdelgd". Na tegenstand vanuit de Amerikaanse maatschappij werd polygamie in 1890 officieel afgeschaft.

"Dodendoop"

• De zogenaamde "dodendoop" is een middel voor overleden niet-Mormonen om toch zalig te worden. Via stamboomonderzoek gaat iedere Mormoon zijn voorgeslacht na. De gegevens worden zorgvuldig bewaard in atoombomvrije bunkers in de bergen rond Salt Lake City. In de twintigste eeuw hebben zij de verwerking van deze gegevens geautomatiseerd en gelijktijdig het computerprogramma Word Perfect ontwikkeld! De verwerkte informatie wordt gebruikt om het voorgeslacht de zaligheid aan te bieden. Dit vindt plaats tijdens een doopplechtigheid in een van hun vijftien tempels. De betrokkene heeft de vrijheid deze genade af te wijzen.
• Het huwelijk is eeuwigdurend en wordt in de hemel voortgezet. Deze gedachte is zo fundamenteel, dat ongehuwd blijven als minder gezien wordt. Bij een vrouwenoverschot kan een ongehuwde vrouw zelfs trouwen met een overleden man.
• In het eind der tijden zal Israël verenigd worden, bestaande uit het tienstammenrijk in Sion (bedoeld wordt Amerika) en het tweestammenrijk in Jeruzalem (huidige Israël). 

De Mormoonse beweging heeft één president, vier hogepriesters („naar de ordening van Melchizedek en Aaron") en twaalf apostelen. Iedere jeugdige Mormoon is verplicht twee jaar zending te bedrijven op eigen financiële kracht. Het gezinsleven neemt een zeer belangrijke plaats in en kenmerkt zich door netheid, kuisheid en soberheid. Men nuttigt geen tabak, alcohol, koffie of thee. Men geeft tienden (10 procent van het inkomen) en vast één zondag per maand.

Maatschappelijk gezien vormen de Mormonen in de Amerikaanse staat Utah een redelijk belangrijke groep. Wereldwijd wordt hun aantal geschat op ruim 5 miljoen. In Amerika zijn zij actief in de politiek en bezitten zij verschillende grote industrieën. In Nederland bevinden zich ongeveer 25 vergaderplaatsen, met enkele duizenden leden.

Twijfelachtig

De Mormonen vormen een christelijke sekte. Een christelijke sekte kan men definiëren als een afgescheiden beweging die een deelwaarheid verabsoluteert, een bepaalde leider navolgt en onhistorisch is. De Mormonen verwerpen iedere kerk. Ze gebruiken de Bijbel selectief en geven aan de woorden van Mormon (Smith) hogere autoriteit dan aan de Bijbel. Hun leider Smith heeft voor Gods leiding door de gehele kerkgeschiedenis geen oog. Hij breekt dus met de christelijke heilsgeschiedenis.

Ten slotte is de basis van de Mormoonse sekte twijfelachtig. Of Smith de gouden platen heeft gehad, is niet te controleren. Smith zou deze weer hebben teruggegeven aan de engel Moroni, die ze meegenomen zou hebben naar de hemel. Alle bewijsbaarheid van dit 'goddelijke' boek is dan ook zoek. Ds. H. J. Spier schreef in zijn boek "Mormonen in opmars" een prijsvraag uit voor hen die de overgebleven tekens kunnen ontcijferen. Sinds de verschijning van dit boek in 1964 heeft zich nog niemand gemeld!

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 februari 1993

Reformatorisch Dagblad | 30 Pagina's

Mormonen verwerpen iedere kerk

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 februari 1993

Reformatorisch Dagblad | 30 Pagina's

PDF Bekijken