Bekijk het origineel

Akkoord over mest op losse schroeven

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Akkoord over mest op losse schroeven

Voorzitters terug naar onderhandelingstafel

3 minuten leestijd

DEN HAAG - Het principe-akkoord over het mestbeleid dat de ministers Bukman van landbouw en Alders van milieu zaterdag hebben gesloten met de drie voorzitters van de centrale landbouworganisaties (CLO's) staat op losse schroeven. De besturen van de organisaties hebben hun voorzitters teruggestuurd naar de onderhandelingstafel.

Deze gang van zaken is een forse streep door de rekening van de beide bewindslieden. Die hadden na weken van moeizame onderiiandelingen een principe-akkoord bereikt over het mestbeleid dat gevoerd moet worden in de periode 1995-2000. De kritiek van de CLO's (KNBTB, CBTB en KNLC) komt vooral vanuit de zuidelijke standsorganisaties. Die vinden het akkoord onaanvaardbaar. De CBTB daarentegen heeft „enkele puntjes" waar men het niet mee eens is.

Nu het akkoord er hoogstwaarschijnlijk niet komt, zullen Bukman en Alders het zaterdag overeengekomen akkoord als hun standpunt naar de Tweede Kamer sturen, die er vervolgens een oordeel over moet vellen. Minister Alders van milieu en de PvdA-fractie hebben geen behoefte meer aan een nieuwe onderhandelingsronde.

Een woordvoerder van minister Bukman van landbouw deelde vanmorgen desgevraagd mee dat Bukman groot belang hecht aan een draagvlak bij de boeren als het gaat over het mestbeleid, maar er kan een moment komen dat het kabinet desnoods zonder overeenstemming met het veld een pakket maatregelen zal aanvaarden en zal voorleggen aan de Tweede Kamer. Bukman wil niet alles slikken wat het Landbouwschap hem voorschotelt.

Of dat moment nu is aangebroken, wilde de woordvoerder echter niet zeggen. Hij wilde eerst de vergadering van het Landbouwschap afwachten, die vaimiiddag zou worden gehouden. Als er op een klein punt verschil van mening blijkt, ligt een nieuwe onderhandelingsronde voor de hand. Als de verschillen groot zijn, heeft dat geen zin, meent de woordvoerder.

Kern

Kern van de principe-overeenkomst is dat alle varkens- en pluimveehouders 30 procent van hun mestproduktierechten inleveren. Aanvankelijk wilde het landbouwbedrijfsleven niet verder gaan dan 25 procent, terwijl het kabinet op 35 procent inzette. De ongebruikte mestquota worden iiiet geschorst, zo is in de principe-overeenkomst opgenomen. Het kabinet wilde dat aanvankelijk wel.

Vanaf 1995 wordt de maximumhoeveelheid mest die op het land mag worden uitgereden steeds verder verminderd. Hierbij zit ook de extra aanscherping die Bukman en Alders eerder hebben aangekondigd. Op bouwen maïsland mag vanaf 1995 niet meer dan 100 kilo fosfaat worden uitgereden, op grasland 150 kilo. Die extra aanscherping is nodig omdat grote delen van de zandgronden al zijn verzadigd met fosfaat. Tot dusver maakte het landbouwbedrijfsleven ernstig bezwaar tegen deze maatregel.

De ministers hebben wel een concessie gedaan over het tempo waarin de uitrij normen worden aangescherpt. De eindnorm van 65 kilo fosfaat voor bouw- en maisland en 85 kilo voor grasland komt niet in 1998 te liggen maar in het jaar 2000. Ook het landbouwbedrijfsleven heeft op dat terrein moeten inleveren, want de eindnorm is strenger dan het Landbouwschap voor ogen had.

Mineralen

In 1997 zal verder een mineralenboekhouding worden ingevoerd, voorzien van een heffingenstelsel. Hiermee wordt de individuele veehouder verantwoordelijk voor zijn eigen mestoverschot. In feite wordt hierdoor het systeem van mestrechten overbodig. Alders en Bukman houden de mestrechten 'slapend' tot het jaar 2000. Hierdoor houden de bewindslieden een middel achter de hand om in te grijpen als het onverhoopt uit de hand loopt.

Volgens de raad zijn er serieuze aspirant-kopers voor het bedrijf. De onzekerheid over de (miljoenen) orders verlammen echter de onderhandehngen. De onzekerheid drijft DAF Special Products zelfs in de richting vin een faiUissement, aldus de ondernemingsraad in de brandbrief.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 12 mei 1993

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Akkoord over mest op losse schroeven

Bekijk de hele uitgave van woensdag 12 mei 1993

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken