Bekijk het origineel

Jacht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jacht

4 minuten leestijd

Het jagen op wild is een van de oudste methoden die mensen hebben toegepast om aan de kost te komen. Bij primitieve volken vervult ook thans de jacht nog een functie in het kader van de voedselvoorziening.

In Nederland ligt het uiteraard anders. De jacht die wij kennen is de plezierjacht Voor een aantal mensen (vrijwel altijd mannen) is het jagen een hobby, die zij met enthousiasme beoefenen. Sommigen hebben daar zelfs veel geld voor over.

Natuurlijk mogen niet alle in het wild rondlopende of rondvliegende beesten gejaagd worden. Daar zijn regels voor, vastgelegd in de jachtwet. Enerzijds is er sprake van schadelijke dieren. Door de jacht wordt hun aantal in toom gehouden, zodat de schade (bij voorbeeld voor de boeren) beperkt blijft. Daarnaast zijn er diersoorten die met uitsterven bedreigd worden. Daar mag vanzelfsprekend niet op gejaagd worden.

Er blijft dan een categorie beesten ever (met name vogels) waarvan niet gezegd kan worden dat ze dreigen uit te sterven, maar vraarvan ook niet beweerd kan worden dat ze schadelijk zijn. Op die groep spitste zich gisteren het debat toe in de kamercommissie voor landbouw en natuurbeheer.

Vrij algemeen was de overtuiging dat de jacht op onschadelijke trekvogels eigenlijk een onsympathiek verschijnsel is. Waarom zou men die beesten niet gewoon laten vliegen? Maar moet iets wat onsympathiek gevonden wordt, daarom ook verboden worden?

Staatssecretaris Gabor voelde daar niet voor. Alleen de goudplevier en de krakeend, die volgens deskundigen in hun voortbestaan bedreigd worden, zullen worden overgeheveld naar de lijst van beschermde vogels. Maar voor het overige blijft de mogelijkheid bestaan om op onschadelijke vogels te jagen. De staatssecretaris verwees in dit verband ook naar de ons omringende landen, waar dat eveneens is toegestaan.

Uit het kamerdebat was onduidelijk of een meerderheid van de kamerfracties wel naar een verbod toe wilde. Dat zal blijken als over enkele maanden een wijziging van de Jachtwet aan de orde komt De vraag is dan welke ruimte de wetgever aan de jagers wil laten voor het uitoefenen van hun hobby. Thans worden per jaar zo'n honderdduizend onschadelijke vogels uit de lucht geschoten. Is dat een aanvaardbare vorm van vrijetijdsbesteding? Maar ook van andere vormen van vrijetijdsbesteding is wel het een en ander te zeggen. Bepaalde groepen voetbalsupporters veroorzaken veel meer overiast dan alle jagers bij elkaar. En wie aanvoert dat het toch zielig is om al die vogels door een welgemikt schot van het leven te beroven, moet wel bedenken dat jaariijks ook vele tienduizenden varkens, kalveren en kippen door toedoen van de mens het leven laten. En die hebben lang niet zo'n vrij leventje gehad als de beesten die door de hand van de jager sneuvelen.

Een geleidelijk aan inperken van de jachtmogelijkheden is daarom wellicht de beste oplossing. Jacht op schadelijke dieren moet uiteraard blijven. Maar de lijst met beschermde soorten kan worden uitgebreid. En ook de jacht in natuurgebieden kan verder aan banden worden gelegd.

Daarnaast dient ook hier beseft te worden dat papier geduldig is. Het uitvaardigen van allerlei verboden is nog niet zo moeilijk, maar het komt op de handhaving aan. Er zijn duidelijk aanwijzingen dat de illegale jacht (de stroperij) in ons land toeneemt Het is niet eenvoudig daar paal en perk aan te stellen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 19 oktober 1993

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Jacht

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 19 oktober 1993

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken