Bekijk het origineel

Produktontwikkeling op milieu-elegante wijze kan

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Produktontwikkeling op milieu-elegante wijze kan

5 minuten leestijd

Artsen dienen in begrijpelijke taal de vastgestelde diagnose en de bijpassende therapie te bespreken met de patiënt. Foto RD

Er zit een kentering in de lucht. Het is mogelijk om produktinnovaties (= vernieuwingen) te realiseren die milieuaspecten net zo laten meewegen als prijs-, markt- en technologie-overwegingen. Dit noemen we milieu-elegante produktontwikkeling.

Deze wijze van produktontwikkeling plaatst milieudenken in een positieve sfeer. Het gaat namelijk over win/win-situaties: aantrekkelijk voor de producent, de consument èn het milieu. Het zorgt ervoor dat we milieuverdienste kunnen verwerken in de produktinnovaties van nu en morgen. Milieuelegant betekent dan ook een goede balans tussen kostprijs en verkoopprijs, marktmogelijkheden, technologische mogelijkheden en milieuverdienste. In deze volgorde.

Milieu-elegante produktontwikkeling is belangrijk omdat het een middel is om daadwerkelijke milieuverbeteringen te realiseren vanuit een bedrijfseconomisch standpunt. Het leidt tot preventie en hergebruik van grondstoffen en is een handvat voor het bedrijfsleven.

Om bedrijven te helpen, is besloten gemeenschapsgeld ter beschikking te stellen om bedrijfsprojecten op het gebied van preventie en hergebruik te ondersteunen. Zo stellen de ministeries van economische zaken en VROM jaarlijks tien miljoen gulden ter beschikking voor het Nationaal onderzoeksprogramma hergebruik van afvalstoffen (het NOH). Met dat gemeenschapsgeld worden jaarlijks zo'n 120 bedrijfsprojecten op dit gebied uitgevoerd. Alle projecten worden na afloop uitgebreid beschreven in een rapport, dat voor iedereen opvraagbaar is. Na afloop volgen publiciteitsacties om zo veel mogelijk ondernemers kennis te laten nemen van de resultaten. De NOH-projecten vervullen dan ook een voorbeeldfunctie.

Verpakkingsproject

Een goed voorbeeld is een (binnen het NOH) uitgevoerd verpakkingsproject voor gasregelblokken. In dit project ging het om het vervangen van de oude verpakkingen op een milieu-elegante manier. In de oude situatie werden de afnemers opgezadeld met een ongewenste afvalberg. Het onderzoeksproject resulteerde in herbruikbare "trays" (verpakkingsschalen) van secundair ABS (kunststof), die na aflevering zonder kosten voor de klant teruggehaald en opnieuw gebruikt worden. De milieuverdienste van deze nieuwe verpakkingsschaal is enorm: 93 procent minder energieverbruik en 70 procent minder materiaalgebruik. De logistieke voordelen in de hele keten zijn groot en het project is financieeleconomisch gezond.

Ander conceptdenken biedt nog meer mogelijkheden. Tbch zou ook in het hierboven beschreven project nog meer winst te behalen zijn.' Bij voorbeeld door niet een egale kleur van de kunststof te vereisen. Dan kan men namelijk een goedkopere variant ABS gebruiken, die evengoed voldoet. Waarom zou een verpakking egaal zwart, wit of bruin moeten zijn? Zou een verpakking met pimpelpaarse pikkeltjes (afkomstig uit hergebruikt materiaal) niet even mooi of in ieder geval acceptabel kunnen zijn?

Ketenbeheer

Binnenkort zal een "Handboek voor milieu-elegante produktontwikkeling" verschijnen. Daarin worden de ervaringen beschreven die zijn opgedaan bij zo'n vijftien verschillende projecten. Door de voorbeelden heeft iedere ondernemer de keus uit die aanpak die voor hem of haar het best bruikbaar is. Het gaat bij milieu-elegante produktinnovatie nu eenmaal om veel verschillende produkten en toepassingen. Er bestaan daarom diverse methodieken die bruikbaar zijn voor individuele bedrijven.

Een veelbelovende is die van integraal ketenbeheer. Dat is „het integraal beheer van een produktketen in termen van het milieutechnisch verantwoord beheersen van de produktie-, consumptie-, distributie- en eindverwerkingsfase van een produkt". Soms komt men er achter dat de grootste milieuwinst te behalen is bij de leverancier of in de eindverwerkingsfase van een produkt.

Om integraal ketenbeheer te laten slagen, moet men eigenlijk 'van wieg tot wieg' gestructureerd nadenken. Dat betekent dat men niet alleen nadenkt over primaire produkten (de eerste wieg) maar ook over hergebruik van produkten, produktdelen en/of materialen (de tweede wieg). Dit kan bij voorbeeld met behulp van een levenscyclusanalyse. Dat levert voor de ondernemer bij produktvernieuwing dan een helder en transparant beeld van een bepaald produkt-idee. Stap voor stap kan daarna geprobeerd worden milieuelegante produktontwikkeling te realiseren.

Terugnamesysteem

Met zo'n stap-voor-stap-aanpak blijkt nu al een wereld van mogelijkheden open te liggen. Bij Philips Consumer Electronics bij voorbeeld is men stapsgewijs bezig met dit soort projecten die leiden tot produktinnovatie. In een lopend project krijgt men beeldschermen afkomstig van produktie-uitval retour. Dit leidt tot verbeterde, bedrijfseconomischer ontwerpen. Daarnaast wordt onderzocht of het kunststof van de oude kasten hergebruikt kan worden in kasten van verbeterd ontwerp. Binnenkort zal een project starten waarin bekeken wordt of glas uit oude beeldbuizen hergebruikt kan worden in nieuwe beeldbuizen.

Sprongsgewijze milieu-elegante produktinnovatie komt niet alleen voor bij grote bedrijven. Bij een slechts 45 man tellend Brabants bedrijf waar aangepast sanitair voor de gezondheidszorg gemaakt wordt, is men op een vergelijkbare manier bezig. Daar gaat het tevens om het organiseren van een terugnamesysteem. In de beide voorbeelden blijken demontagestudies informatie voor produktinnovatie en verbeteringen van het produktieproces op te leveren, waar het bedrijf zijn voordeel mee doet.

Kansen benutten

Steeds gaat het om het afwegen van de mogelijkheden die er nu al zijn. Het is vrij gemakkelijk om overal negatieve belemmeringen te zien en barrières te beschrijven. Het is beter de huidige kansen te benutten. Zo is het verstandig nu 20 procent te investeren om al 80 procent milieu-elegante produktinnovatie te realiseren. Uit diverse NOH-projecten blijkt hoe we de juiste balans moeten vinden en dat er ook op dit moment al veel milieuwinst haalbaar is voor leuke prijsjes. De auteur is programma-manager by liet Nationaal onderzoekprogramma hergebruik van afvalstoffen (NOH), dat wordt beheerd door Novem bv en RIVM.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 februari 1994

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

Produktontwikkeling op milieu-elegante wijze kan

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 februari 1994

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

PDF Bekijken