Bekijk het origineel

Bijbelgenootschap presenteert geheel herziene en uitgebreide

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bijbelgenootschap presenteert geheel herziene en uitgebreide "Startbijbel"

„Wij pretenderen dat tekortkomingen van kinderbijbels nu ondervangen zijn"

4 minuten leestijd

HAARLEM - Het Nederlands Bijbelgenootschap biedt nu een "Startbijbel" aan, „met representatieve gedeelten uit de Heilige Schrift voor kinderen van negen jaar en ouder", die pretendeert „principiële tekortkomingen van de kinderbijbels te ondervangen".

Zo concludeerde drs. W. de Haas gisteren tijdens de presentatie van de (met 100 pagina's) uitgebreide en herziene Startbijbel van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Het boek bereikte in de vier eerste drukken een totaaloplage van 44.000 exemplaren. 

A. W. G. Jaakke, een van de vertalers van het NBG, gaf een historisch overzicht van de verschillende visies op kinderbijbels. Hij benadrukte dat de NBG-vertalers wilden vermijden dat „bepaalde denkschema's" naar voren kwamen. Kort ging Jaakke in op de kritiek zoals die geleverd is op de eerste drukken van de Startbijbel.

Zo bleek er kritiek op het ontbreken van een Messiaanse duiding in het Oude Testament, er bleek de behoefte meer dogmatische stukken op te nemen, de bijgevoegde verklarende woordenlijst werd mede door de kritiek erop wat uitgebreid, en er werden. ter wille van lutherse en rooms-katholieke lezers, gedeelten uit apocrieve boeken toegevoegd. Deze gedeelten hebben de bedoeling begrip te kweken voor joden die in moeilijke omstandigheden leven.

Ook de GBS leverde kritiek op de eerste edities van de Startbijbel. In een artikel in Standvastig wees ds. De Jong dit boek, ondanks sympathie voor de intentie, op principiële gronden af. 

Tijdens de discussie zei Jaakke dat er niet gemoraliseerd wordt in dit boek. Daarbij kwam zijdelings ter sprake dat mede gezien het huidige culturele klimaat, „voor de kinderziel niets te cru is". Deze 'Bijbel' bevat ook 'realistische' passages. De meningen over de Startbijbel-illustraties van Anjo Mutsaars bleken overigens zeer divers.

Contra vertelcultuur

Drs. De Haas, univeisitair docent bij de vakgroep Pedagogiek van de VU, sprak over "bijbeltekst en vertelling". Hij constateerde dat de Startbijbel in de slag gaat met de „oppermachtige vertelcultuur die het protestants-christelijk opvoedingsmilieu in het recente verleden domineerde". Dat verslaat nog steeds zijn tienduizenden, aldus De Haas. Hij noemde die vertelcultuur er een „waarin door de opvoeder niet met teksten wordt geleefd voor het aangezicht van God". Tijdens de discussie bleek dat hij vooral ervaring had met het christelijk onderwijs in en rond Amsterdam.

Het feit dat met de Startbijbel het kind wordt uitgedaagd tot eigen tekstinterpretatie noemde De Haas een stap vooruit. Hij vond het een correctie op de moderne gevoelscultuur. Tegen de achtergrond dat veel jongeren helemaal geen Bijbel meer lezen, toonde hij zich dankbaar dat dit boek christenjongeren teksten aanreikt die hen in onze samenleving kan maken tot „compentente gesprekspartners van joodse en islamitische kinderen".

Terug naar de tekst

Hij betreurde enerzijds dat het zelfstandig lezen kennelijk weer ingeperkt werd, omdat een NBG-brochure meldde dat ,Jonge mensen met hun opvoeders moeten lezen".

Hij plaatste daarbij anderzijds opmerkingen over het jodendom, waar kinderen in hun eerste leesfase niet lezen zonder erkend commentaar en zonder belegeiding van een erkend rabbijn. Het grote bezwaar van De Haas was, dat nu de bijbeltekst puur gegeven wordt, de verwijzing zich beperkt tot opvoeders-in-het-algemeen en niet naar commentaren of andere begeleiding. Hij signaleerde een probleem, „aangezien het Genootschap het niet tot zijn taak rekent expliciete theologische of pedagogische uitspraken te doen".

De vraag werd gesteld in hoeverre deze Startbijbel neutraal is, omdat De Haas suggereerde dat het NBG geen theologische keuzen gemaakt zou hebben. Maar in het Woord vooraf wordt een terminologie gehanteerd die regelrecht lijkt te komen uit het gereformeerde rapport over het Schriftgezag "God met ons". Is de Bijbel Gods Woord of gaat het om verhalen over God? In de verklarende woordenlijst krijgt het begrip "koninkrijk Gods" een aardse duiding en blijft Grote Verzoendag beperkt tot een joods feest.

De inleider reageerde met de opmerking dat (bijbel)vertaalwerk nooit waardenvrij is en dat altijd keuzen gemaakt worden. De Haas hield vast aan de mening dat kennisoverdracht belangrijk was en dat daarom de jongeren zo dicht mogelijk bij de bijbeltekst gebracht moeten worden. Daarbij is de Startbijbel een goed middel, zo meende hij.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 april 1994

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Bijbelgenootschap presenteert geheel herziene en uitgebreide

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 april 1994

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken