Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

het democratisch tekort

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

het democratisch tekort"

Blokland waarschuwt voor verkeerd nationalisme

3 minuten leestijd

HAREN - Ir. L. van der Waal, lysttrekker voor- de Europese verkiezingen namens SGP, GPV en RPF, wil zich als lid van het Europees Parlement inspannen voor verkleining van het democratisch tekort in Europa. „Ik erken dat de nationale parlementen onvoldoende controle kunnen uitoefenen op de besluiten die in Brussel worden genomen. Daarom is er met ons te praten over de versterking van het Europees Parlement, zij het op een beperkt aantal beleidsterreinen".

Van der Waal zei dit vrijdagavond tijdens een campagne-bijeenkomst in het Postiljon Motel in het Groningse Haren. Van der Waal, die al sinds 1984 lid is van het Europees Parlement, verklaarde bij die gelegenheid dat „het ongebreidelde streven naar federalisme bij de christen-democraten en de sociaal-democraten" hem een terughoudende opstelling heeft bezorgd bij het aanhoudende pleidooi voor uitbreiding van de bevoegdheden van het EP.

De lijsttrekker van de protestantschristelijke combinatie ziet nu in dat „de democratische zwakte" van Europa „een reëel probleem" is. Als de Europese Raad van ministers in Brussel een besluit neemt dat Nederland niet welgevallig is, moet de Nederlandse minister zich alleen voor zijn eigen opstelUng in het Nederlandse parlement verantwoorden. Het besluit van de Europese ministerraad als geheel moet, zo blijkt uit het Verdrag van Maastricht, worden vooigelegd aan het Europees Parlement.

Positief

Op zich waardeert de SGP'er Van der Waal deze nieuwe bevoegdheid, het zogenoemde co-decisie of medebeslissingsrecht van het EP, positief. Wel is hij van mening dat het Europees Parlement zich niet zou moeten bezighouden met besluiten over cultuur, volksgezondheid en onderwijs. Beslissingen op deze beleidsterreinen moeten volgens hem niet worden genomen in Europa, maar op het niveau van de lidstaten zelf. Dit streven naar het nemen van beleidsbeslissingen in de juiste bestuurslaag wordt in Europees jargon aangeduid met het begrip subsidiariteit. Alleen verschillen poUtieke partijen van mening over de vraag welke beleidsterreinen op Europees, nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau thuishoren.

De nummer twee op de kandidatenlijst van SGP, GPV en RPF, de GPV'er dr. J. Blokland, onderstreepte samen met Van der Waal het belang van een nauwere samenwerking tussen de Europese lidstaten. Met name als het gaat om de bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit, het stroomlijnen van verkeer en vervoer, economische opbouw en versterking, de aanpak van milieu-vraagstukken en de ontwikkeUng van een gezamenlijk beleid ten behoeve van asielzoekers, heeft Europa een taak, vinden de kandidaten van lijst 5.

Blokland vindt het geen goede zaak dat de samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie wordt afgedwongen via een federalistisch ideaal. Volgens hem is het veel beter om bij de verschillende landen te peilen op welke terreinen er behoefte is aan een gemeenschappeUjke aanpak. Alleen zo kan volgens hem een duurzame samenwerking gestalte krijgen. „Wij willen God eren in de zelfstandigheid van de Nederlandse natie. Tegelijk erkennen wij dat er behoefte is aan een confederatie van Europese staten, maar dan zonder nevels en zonder ideologie", aldus Blokland.

Nationalisme
„Federalisme is Euro-afgoderij", zei Foto RD

Volgens de RPF-kandidaat mr. R. van Dam, nummer drie op de gecombineerde lijst, ,Jcan geen christen het voor God verantwoorden om op 9 juni thuis te blijven of zijn stem uit te brengen op een andere lijst dan lijst 5". In zijn ogen zet Van der Waal zich al tien jaar in „voor de bestrijding van het federalisme van binnenuit". Hij beschouwt het als een opdracht voor SGP, GPV en RPF om „de drijfveren van het federaUsme te ontmaskeren". Het is naar zijn mening van het groot

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 6 juni 1994

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

het democratisch tekort

Bekijk de hele uitgave van maandag 6 juni 1994

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken