Bekijk het origineel

Pink was „prediker met de pen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Pink was „prediker met de pen"

Ds. Beens sluit serie kerkhistorische lezingen in Lunteren af

3 minuten leestijd

LUNTEREN - „Arthur Pink was een eenzaam man, verguisd en lange tijd vergeten. Hy heeft grote ontwikkelingen meegemaakt, die hem uiteindelijk tebben gemaakt tot een diep overtuigd calvinist, die was gedrenkt in het gedachtengoed van de puriteinen. Z^jn standpunt over kerkelijk leven verdient geen navolging, maar zijn theologie des te meer: geen prediking zonder fundament in de leer van de Heilige Schrift".

Van een onzer redacteuren

Dit zei ds. A. Beens, hervormd predikant te Urk, gisteravond in de Oude Kerk van Lunteren tijdens zijn lezing over Arthur W. Pink. Het was de laatste avond in dit seizoen in een serie van vier, waarin personen werden behandeld die veel hebben betekend voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Arthur Pink werd in 1886 in Nottingham geboren als zoon van een graanhandelaar. Tot groot verdriet van hun godvrezende ouders keerden de drie kinderen van het gezin Pink zich af van God. Arthur raakte onder de bekoring van de theosofie, een sektarische religie met occulte trekken. Toen hij begin twintig was, rees zijn ster in deze beweging. Hij hield toespraken tijdens haar massabijeenkomsten.

Roeping

Vader Pink liet echter nooit na voor zijn zoon te bidden en gaf hem 's avonds voor het naar bed gaan een woord uit de Bijbel mee. De tekst die Pink sr. op een avond in 1908 zijn zoon nariep, was Spreuken 14:12: „Er is een weg die iemand recht schijnt, maar het laatste van dien zijn wegen des doods". Dit Schriftwoord bleef in Arthurs ziel haken. Na een worsteling van drie dagen in eenzame opsluiting breekt het volle licht door. Hij breekt radicaal met de sekte. 

Bekering en roeping tot het predikambt vielen bij Pink samen. Slechts twee maanden genoot hij een theologische opleiding op het Moody Bible Institute in Chicago. In augustus 1910 begon hij zijn ambtelijke werk in Silverton, een mijnstadje in Amerika. Vele omzwervingen zouden volgen. In .vier landen, de Verenigde Staten, Engeland, Australië en Schotland, heeft hij in gemeenten van uiteenlopende signatuur gediend, variërend van Vergadering van Gelovigen tot Strict Baptists.

Op den duur moest hij ervaren dat er nergens plek voor hem was om zijn gaven te besteden. Dit had zeker ook te maken met zijn karakter: Hij was nors en teruggetrokken. In die jaren ontwikkelde hij een pessimistische visie op de kerken. Later gaf hij zelfs correspondentievrienden het advies zich aan elke vorm van kerkelijk leven te onttrekken.

Ontwikkeling

Pink heeft theologisch gezien een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. Aanvankelijk kon hij zich in de arminiaanse leer, die ook in Chicago werd gedoceerd, goed vinden. Bovendien was hij een aanhanger van het dispensationalisme: een leer die de heilsgeschiedenis in allerlei fasen en bedelingen indeelt.

Een gereformeerd man, in puriteinse zin, was Pink in die begintijd bepaald niet. Al rondzwervend raakte hij echter steeds meer geworteld in de gereformeerde religie. De soevereiniteit van God werd een centraal thema bij hem.

Pink werd uiteindelijk een prediker met de pen. Hij heeft geleefd voor zijn blad "Studies in the Scriptures". Veertig jaar lang, tot zijn dood in 1952, gaf hij dit noodlijdende blad uit. Dagelijks was hij bezig artikelen hiervoor te schrijven en voerde hij een uitgebreide corrspondentie met mensen uit alle delen van de wereld. ,Arthur Pink, de man die alle deuren voor zich gesloten vond, opende voor velen de deur tot een nieuw, levend en geheiligd verstaan van de Schriften", aldus ds. Beens.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juli 1994

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Pink was „prediker met de pen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juli 1994

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken