Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ds. Geuze 'krijgt' boodschap over Samen-op-Wegproces

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ds. Geuze 'krijgt' boodschap over Samen-op-Wegproces

6 minuten leestijd

HUIZEN/NOORDEN - Het protest tegen de Samen-opWegbeweging Weeft in hervormd-gereformeerde kring de steun gekregen van een opmerkelijke boodschap aan de moderamina van de drie SoW-kerken. In de brief, die geschreven werd door ds. M. D. Geuze uit Noorden, richt de Heere Jezus Christus Zich in eigen persoon tot de „geliefde opzieners" over Zijn gemeente.

Volgens het weekblad De Waarheidvriend, dat de brief deze week integraal opnam, heeft ds. Geuze de boodschap ontvangen tijdens persoonlijke bezinning en gebed. Na bespreking in de kerkeraad en in een kring van predikanten werd zij ter hand gesteld aan de besturen van de drie synoden met het verzoek de boodschap in de synodevergadering te toetsen aan de Heilige Schrift en aan de praktijk van het Samen-op-Wegproces.

De boodschap kritiseert de pogingen van de toekomstige SoW-kerk om zonder verootmoediging en schuldbelijdenis te komen tot kerkelijke vereniging. In de bewoordingen van ds. Geuze moet deze verootmoediging plaatshebben tegenover Jezus Christus, tegenover elkaar, tegenover de andere kerken, tegenover het Nederlandse volk, tegenover Gods oogappel Israël, tegenover de volken die vroeger door Nederland zijn gekolonaliseerd en tegenover de bewoners van Afrika, die door de Hollanders als slaven zijn verhandeld.

Belijden

Tweede punt van kritiek is het feit dat het verenigingsproces verloopt „zonder terugkeer tot het geschreven Woord van Mijn Vader en zonder terugkeer tot Mij, de levende Christus van Wie de geloofsbelijdenissen van Mijn gemeente door de eeuwen heen getuigen". Verder zegt de boodschap dat in de Samen-op-Wegkerken „geen sprake is van opwekking en vernieuwing door Mijn Geest als doorwerking van Pinksteren met alle bedieningen en gaven overeenkomstig Mijn geschreven Woord". Daarom, zo vervolgt de boodschap, bent u momenteel niet in staat om tot een eigentijds belijden te komen, „in gehoorzaamheid aan Mijn Woord en onder leiding van Mijn Geest, dat als een getuigenis in het heden geestelijke, gemeentelijke en kerkelijke eenheid schept".

Vervolgens roept de boodschap op, niet door te gaan op deze verkeerde weg, maar te komen tot bezinning en bekering alsook om de plaatselijke gemeenten te stimuleren tot „een diepgaande bezinning op de inhoud van het geloof en op de eenheid en de verdeeldheid van Mijn gemeente in het land in het licht van het Woord en Mijn daden in de geschiedenis van uw volk". De drie SoW-kerken worden tevens opgeroepen Gods gemeente voor te bereiden op Jezus' spoedige komst en op Zijn koninkrijk voor Israël en de volkeren, opdat Zijn dag hun niet zal overvallen als een dief in de nacht. De boodschap besluit met verwijzingen naar bijbelteksten uit Exodus 33, Klaagliederen 3, 2 Kronieken 7 en Maleachi 4.

Alle richtingen

In het slot van de boodschap richt Christus Zich niet alleen tot de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden, maar tot Zijn gehele gemeente in Nederiand. In de bewoordingen van ds. Geuze: „Tot alle plaatselijke gemeenten binnen en buiten uw kerken van welke richting dan ook". Of de predikant bang was om een kerk te vergeten? Ds. Geuze: „Ik heb deze boodschap zo ontvangen. Ik moet ze ook zo doorgeven". U kleedt uw boodschap in als een boodschap van de Zoon van God. Is dat niet wat pretentieus?

„Het is geen inkleding. Zoals ik de boodschap heb ontvangen, geef ik ze ook door. Deze boodschap is een persoonlijk getuigenis waarbij ik anderen oproep om ze te toetsen aan Gods Woord en het getuigenis van de Heilige Geest". Buitenbijbelse openbaring dus; dat zal reformatorisch Nederland voorzichtig maken en uw brief krijgt wellicht ,een weinig eervolle aftocht. Is de zaak van Jezus u dat waard?

"Ach, die bezwaren ken ik natuurlijk ook. Innerlijk licht, zegt men dan. Maar dat is het nadrukkelijk niet. De vraag is, of je gelooft dat God ook nu nog in noodsituaties kan spreken. Zo is het ook met deze boodschap. Ik sta er eigenlijk toch wat objectief tegenover". Met deze boodschap lijkt u op Hoger Gezag te willen verkrijgen, wat langs de weg van de kerkelijke diplomatie onmogelijk blijkt. Is zo'n laatste redmiddel wel geoorloofd?

„Ik zou het werkelijk aanmatigend vinden om de Heere God de weg voor te schrijven, om Hem te manipuleren. Dat is het nadrukkelijk niet". Veel lezers zullen zich herkennen in de inhoud, maar moeite hebben met de vorm.

„Richt je dan op de inhoud, zou ik zeggen". Had uw boodschap niet beter kunnen volstaan met verwijzingen naar de Schrift, zonder de Heere Jezus Christus sprekend in te voeren?

„Er zijn wel mensen geweest, die me het advies gaven de boodschap om te bouwen tot een open brief met een pastorale toon. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb het woord dat ik ontving bewust niet willen veranderen". U zegt daarmee dat ook in deze tijd profetie mogelijk is?

„Ik onderscheid wel degelijk tussen canonieke profetie en gemeenteprofetie in de zin van de Korinthebrief. Ook besef ik dat je in zo'n boodschap je eigen taal terugvindt. Maar ik heb er vrede mee. Wat er ook van komt". In de toelichting op de boodschap schrijft u overleg te hebben gepleegd met uw kerkeraad en een aantal predikanten. De publikatie was van hun oordeel afhankelijk?

„Zij hebben het herkend als een woord op Gods tijd, toegesneden op deze situatie. Maar van hen afhankelijk, nee". U hebt met meer mensen overlegd?

„Met twee prominenten in kerkelijke kring, een in de Nederiandse Hervormde Kerk en een in de Gereformeerde Bond. Dat deed ik voordat ik de boodschap deed toekomen aan de moderamina van de drie SoW-kerken". Met als resultaat?

„Van het moderameii van de Hervormde Kerk heb ik een schrijven gekregen waarin men mij meedeelde met respect te hebben kennisgenomen van de inhoud. Ik had echter niet de indruk dat de boodschap daar zou komen, waar ze volgens mij hoort: bij alle leden van de synode. Die indruk kreeg ik ook niet uit de correspondentie met de twee andere kerken. Vandaar dat ik de brief ter publikatie aanbood aan De Waarheidsvriend, het SoW-blad Kerkinformatie en het ambtelijk orgaan Woord en Dienst. Alleen De Waarheidsvriend heeft tot nog toe gereageerd".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Saturday 24 September 1994

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Ds. Geuze 'krijgt' boodschap over Samen-op-Wegproces

Bekijk de hele uitgave van Saturday 24 September 1994

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken