Bekijk het origineel

Cao's niet meer altijd voor hele bedrijfstak

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Cao's niet meer altijd voor hele bedrijfstak

Sociale partners reageren negatief op voorstel

3 minuten leestijd

DEN HAAG - Minister Melkert van sociale zaken wil cao's voortaan alleen aan een hele bedrijfstak opleggen als zy maatregelen bevatten voor de aanpak van de langdurige werkloosheid. Concreet eist hij dat voor eenvoudige functies het minimumloon als startloon geldt en dat langdurig werklozen kunnen beginnen tegen een loon dat tijdelyk lager ligt dan de geldende loonschaal.

De minister doet dat voorstel in een notitie over het algemeen-verbindendverklaren van cao's, die hij gisteren aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Als aan de twee door hem gestelde voorwaarden niet is voldaan, zal Melkert alleen afspraken over zogenaamde 'goede doelen' in cao's aan de hele sector opleggen. Dat gaat bij voorbeeld op voor bepalingen over scholing, bevordering van de werkgelegenheid en inschakeling van werklozen met weinig kansen op de arbeidsmarkt. Melkert overweegt verder om bovenwettelijke uitkeringen (op de wao bij voorbeeld) en de vut ook niet langer algemeen-verbindend te verklaren.

Flexibilisering

Tot nu toe werden verzoeken voor algemeen-verbindend-verklaring altijd ingewilligd, tenzij aan enkele wettelijke voorwaarden niet was voldaan. Met de nieuwe beleidslijn wil Melkert de sociale partners stimuleren tot flexibilisering van cao's. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels begin december zijn vastgesteld, zodat zij al in het komende cao-seizoen kunnen worden toegepast.

Zowel de werkgevers als de werknemers hebben negatief gereageerd op de voorstellen van Melkert. De werkgevers zeggen de doelstelling van het beleid van het kabinet voor komend jaar te onderschrijven, maar vinden dat een verkeerd middel wordt gekozen. De arbeidsverhoudingen dreigen in onrustig vaarwater te komen, aldus NCW en VNO in een gezamenlijke reactie.

De PT^V spreekt over een „ontwrichtende uitwerking op de arbeidsverhoudingen". De federatie stelt dat in een aantal cao's al afspraken zijn gemaakt over het scheppen van werk en dat de minister dit doorkruist met een „twijfelachtig paardemiddel". De RMU liet vanmorgen daarentegen juist haar instemming met de voorstellen van Melkert blijken. De organisatie vindt de plannen „een goed medicijn voor een zieke economie".

In een tweede notitie aan de Kamer schrijft Melkert dat werklozen die langer dan een jaar bij het arbeidsbureau staan ingeschreven, gedurende twee jaar voor minder dan het wettelijk minimumloon aan de slag mogen. Die maatregel, die langdurig werklozen meer kans op een baan moet geven, was overigens al aangekondigd in het regeerakkoord. Werkgevers kunnen gedurende deze twee jaar op grond van de wet-Vermeend/Moor ook nog premievrijstelling krijgen.

Marktsector

Ook voor dit plan heeft de ï'NV geen goed woord over. „Dit komt neer op afschaffing van het minimumloon voor iedere, beginnende werknemer die langdurig werkloos is. Bovendien dreigt een situatie waarin de uitkeringen nog verder omlaag moeten, omdat mensen anders niet worden geprikkeld een baan te accepteren. Schandalig", zegt De Waal, cao-coördinator van de FNV.

Een derde voorstel dat Melkert gisteren naar de Kamer heeft gestuurd, houdt in dat de jeugdwerkgarantiewet per 1 januari aanstaande ook geldt voor de marktsector. De doelgroep zal volgend jaar echter niet met een nieuwe leeftijdscategorie worden uitgebreid, zoals aanvankelijk wel de bedoeling was. Melkert wil met deze maatregelen een eind maken aan het tekort aan garantiebanen voor de jongeren die onder de regeling vallen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 15 november 1994

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Cao's niet meer altijd voor hele bedrijfstak

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 15 november 1994

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken