Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Opgemerkt

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Opgemerkt

7 minuten leestijd

Vaccinatie (V)

In reactie op het stukje van de heer D. v.d. Leede d.d. 29 december jl. waarin hij vaccinatie met bezorgdheid vereenzelvigt, is het wellicht nuttig erop te wijzen dat Christus in Matthéüs 6 niet bepaalde handelingen, maar een gemoedsgesteldheid, namelijk bezorgdheid, veroordeelt. In het voorbeeld van de vogels wordt niet het zaaien, maaien en verzamelen in de schuren afgewezen, maar zoals de kanttekenaren bij vers 25 vermelden „...angstige en onmatige zorg, spruitende uit kleingelovigheid en verhinderende de zorg der zaligheid. Anders zo zijn wij ook schuldig voor deze dingen te zorgen”, 1 Timothéüs 5:18.

P. Boekhout

Kruiskampweg 7

3851 GP Ermelo

Princen

Graag wil ik iets schrijven aangaande Poncke Princen.

Als oud-Indiëganger weet ik nog heel goed hoe dit zich destijds heeft afgespeeld. Zelf was ik in die tijd werkzaam in de militaire bakkerij te Soerabaja.

In een legerorder werd toen bekend gemaakt dat ene Princen gedeserteerd was, en overgelopen naar de TNI (het leger van Soekamo). Deze Princen zocht daarna in Hollands uniform contact met onze jongens en probeerde hen uit te horen over de militare acties, wat hij dan doorgaf aan de TNI. De persoonsbeschrijving over Princen was dat hij kenbaar was aan zijn grote onderkin. Ieder die hem dood of levend zou overleveren, kreeg een beloning van 5000 gulden.

Zo was ongeveer de legerorder. Verder is mij nog bekend dat een patrouille hem bijna te pakken gekregen heeft. Toen het huis waar hij zat bijna omsingeld was, kon hij nog vluchten. Zijn Javaanse vrouw (of vriendin) zat met het geweer in de aanslag nog in de kamer en is door de patrouille gedood (deze brief is geschreven voordat dit verhaal ook in het RD werd gepubliceerd. Red.)

Het is natuuriijk onbekend of er door zijn daden Holfandse jongens gesneuveld zijn, dat is niet na te gaan. Wel weten we dat hij een oorlogsmisdadiger is van het ergste soort. Oorlogsmisdadigers worden toch nog vervolgd? Onbegrijpeltjk dat een minister zulke mensen nog verdedigt onder het motto humaniteit.

Hij is nu in Nederland. Hij heeft straf verdiend. Het geval zal wel verjaard zijn. Is de rouw en het verdriet van de nabestaanden van onze gevallen vrienden ook verjaard? Minister Van Mierlo heeft een slechte beurt gemaakt. Veel oud-militairen heeft hij op het hart getrapt door een verrader binnen te halen. Ik weet het, wij mogen humaan zijn, en Gods Woord zegt ons dat wij schulden moeten vergeven, maar niet buiten het recht om. Schuldvergeving moet van twee kanten komen. Schuldvergeving komt na schuld belijden en daar hebben we bij Princen nog nooit van gehoord.

A. H. ten Hove

Beatrixlaan 26

3247 AD Dirksland

Princen (II)

Minister van buitenlandse zaken Van Mierlo wil voor een ‘humaan’ man doorgaan wat betreft zijn beleid inzake de moordenaar Princen.

Hij heeft duizenden oud-strijders en nabestaanden van door toedoen van Princen gesneuvelde militairen (zijn vroegere kameraden) een klap in het gezicht gegeven. De misdaad is hier beloond. Met hem zijn ook allen van de linkse fracties hieraan schuldig die hem in zijn beleid hebben gesteund.

Deze minister heeft bewust gehandeld want het oordeel van de Kamer heeft hij ter zijde gelegd.

Deze Princen had tot de hoogst mogelijke straf veroordeeld moeten worden, te meer daar hij in geen enkel opzicht berouw heeft getoond. In een bepaald commentaar kan men wel schrijven te moeten kunnen vergeven. Inderdaad, dat is zelfs bijbels! Maar niet met ter zijde schuiven van het recht. Waarom worden er nu na vijftig jaar nog oorlogsmisdadigers opgespoord en berecht? Omdat het recht zijn loop moet hebben! En waarom dan met deze man, die zoveel op zijn geweten heeft, zo gehandeld? Als Princen dienst geweigerd had, dan zou de zaak anders gelegen hebben, maar overlopen naar de toenmalige vijand en dan daadwerkelijk je vroegere kameraden helpen doden, dat is misdadig!

Wat betreft Princen hoop ik toch oprecht dat minister Van Mierlo nog tot waar berouw mag komen. Wat zou hij daar goed mee zijn, en de emoties en frustraties zouden, zonder dat aan de loop van het recht wordt getornd, in deze zaak verminderen.

H. van Ginkel

Schoutenstraat 104a

3771 CL Barneveld

Zondag

Allerwegen wordt -blijkens verschillende artikelen in kranten en tijdschriftenonder ons, christenen, gevreesd dat we vooral op het gebied van de viering van de zondag, de dag des Heeren, zullen worden gediscrimineerd, omdat we op die dag niet kunnen en mogen meewerken aan de openstelling van winkels. Onder andere gaat het daarbij om het niet aannemen van personeel dat zondagsarbeid weigert te verrichten.

Daarbij bemerk ik bij velen een zekere gelatenheid, een vlucht in het martelaarschap.

Daar is echter op dit moment nog geen reden toe.

Van de kant van de (kleine) christelijke partijen is terecht bezwaar gemaakt tegen de Algemene wet gelijke behandeling vanwege het verbod tot het niet aannemen of het ontslaan van personeel bij het bijzonder onderwijs vanwege het enkele feit van bepaalde seksuele gerichtheden.

Doch deze wet heeft niet alleen be trekking op deze aangelegenheid, maar ook op diverse andere zaken. Zo mag men onder andere op grond van de artikelen 1 en 5 van die wet niet weigeren personeel in dienst te nemen, dat een bepaalde godsdienstige gezindheid aanhangt.

Ook in het zakenleven kan een christen een beroep doen op deze wet (artikel 7).

Men mag bijvoorbeeld niet iemand van de koop van een winkel in een winkelgalerij uitsluiten wanneer de kandidaatkoper tegen zondagsopening is.

In voorkomende gevallen moeten we, bijvoorbeeld via onze organisaties van werknemers of werkgevers, toch wel een beroep doen .op genoemde wet. Mijns inziens bied deze voldoende basis om genoemde laakbare zaken aan de kaak te stellen.

Daar de Commissie gelijke behandeling inmiddels is samengesteld, kunnen bij haar de klachten worden ingediend. Wees in dezen niet al te bescheiden.

Ook de apostel Paulus deed in verband met een aanklacht tegen hem een beroep op de Romeinse keizer.

A. Vente

Nieuwdorperweg 12

2811 LA Reeuwijk

Goese gruis

Het artikel van G. Roos (RD d.d. 17-12 jl.) over de Goese affaire laat aan duidelijkheid veel te wensen over en roept veel vragen op.

De juiste feiten zijn: Storm in een glas water. De media hebben die feiten tot ongekende hoogte opgeblazen en vaak eenzijdig. Vuilspuwerij door de media en een onrechtvaardige officier van justitie. Tevens een Ger. Gem. die lijdelijk toeziet en schijnbaar weer een predikant als een baksteen Iaat vallen. Als politieman heb ik er mij in verdiept.

Ter toelichting het volgende:

De onrechtvaardige rechter doet zijn intrede, in dit geval de officier. Al eerder vond hij geen grond voor een strafbaar feit, dus seponeren. Nu heeft hij weer geseponeerd. Waarom? Hij heeft toch een misdrijf gevonden (valsheid in geschrifte). Dit moet toch vervolgd worden? De officier houdt echter rekening met de gezondheid van betrokkenen. Dat is pure onzin. Met zijn persbericht gaf hij de predikant over aan het “volksgericht”. Terwijl het recht in Nederland zo is dat iemand onschuldig is totdat het tegen-deel is bewezen. En dat mag alleen de rechter doen.

Dus zijn de verdachten onveroordeeld voor de leeuwen geworpen.

Hier komt nog overheen dat de officier straft, wat helemaal niet mag. „Openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak” is een hoofdstraf uit het Wetboek van strafrecht en komt de officier niet toe.

De kerkelijke gemeente kijkt toe. (In het isolement ligt onze kracht.) Een vooraanstaand lid zei in Goes, na de kerkdienstverstoring, tegen de kerkeraad: Kies voor de jongeren, voor de toekomst. Laten wij eerlijk zijn. In het isolement ligt geen kracht en in de jongeren geen toekomst. Beide liggen in Christus bij God. Anders maken we afgoden en die zijn er genoeg.

Ik doe niet af op de Ger. Gem. Mijn hart ligt er nog, maar niet zoals het nu gaat. Er wordt zo gemakkelijk gezegd: Gaat heen in vrede, wordt warm enz. (Jac. 2 vers 16). Met andere woorden: Red je er maar mee. Wij slapen allen.

B. van der Woude

Kerkweg 3

9104 GX Damwoude

Feuilleton

Het is ons een behoefte om langs deze weg onze waardering uit te spreken voor het plaatsen van de feuilleton “Ook jij bent niet vergeten”. Zo levensecht als het verhaal over Esther Nathans is beschreven, heeft ons aangesproken. De strijd van Esther hebben wij als het ware meebeleefd. Er zullen na de oorlog zeker mensen zijn geweest die hetzelfde hebben meegemaakt als Esther. Hier ligt een boodschap in voor ons allemaal. Heel hartelijk dank. Wij zijn dankbaar dat het Reformatorisch Dagblad zulke feuilletons plaatst.

H.M. Kroon

Pluimenmeent 29

1218 BK Hilversum

Privé (II)

Bent u wel op de goede weg als u een artikel over prins Bernhard opneemt uit Story, een blad waar in uw en onze kringen altijd zo tegen gewaarschuwd wordt? Wij menen van niet.

Dit artikel was een sensatieartikel en het artikel in het RD ook.

C. Kleisen-Eikelenboom

Peerlenburgh 9

3601 JA Maarssen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 januari 1995

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Opgemerkt

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 januari 1995

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken