Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Koorts is slecht voor het beleid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Koorts is slecht voor het beleid

Heerma voerde over de Betuwelijn een CDA-onwaardige vertoning op

4 minuten leestijd

Heerma voerde over de Betuwelijn een CDA-onwaardige vertoning op. Er was deze week even sprake van een merkwaardig en tegelijk ook zeer kortstondig huwelijk. CDA-fractieleider Heerma en diens GroenLinks-collega Rosenmöller vonden elkaar in een eendrachtige aanval op het kabinet. Dit huwelijk was geen gevolg van politieke overeenstemming, maar van een oplopende temperatuur. Die verhoging had alles te maken met de komende verkiezingen. Beide fractievoorzitters hadden even niet in de gaten dat koorts slecht is voor het beleid.

Met een fanatisme een betere zaak waardig poogden Heerma en RosenmöUer het kabinet ertoe te bewegen vóór 8 maart, de dag van de verkiezingen voor Provinciale Staten, met een definitief standpunt over de Betuwespoorlijn te komen. Daar hebben de kiezers volgens deze fractieleiders recht op. Uiteraard bedoelden zij te zeggen dat zij hoopten uit een standpuntbepaling van het kabinet, en dus van de coalitie, over de Betuwelijn electoraal gewin te peuren. De Betuwelijn is immers niet echt populair onder het volk.

Heerma en RosenmöUer baseerden hun actie, die donderdag in een interpellatiedebat een voorlopig slot kreeg, op een passage in het regeerakkoord over de Betuwelijn. De coalitiepartners PvdA, VVD en D66 waren overeengekomen dat dit mega-project nog eens nader zou worden onderzocht, maar dat het kabinet in elk geval binnen een halfjaar aan het parlement duidelijkheid zou geven.

Knelpunten

Het kabinet stelde kort na zijn aantreden de commissie-Hermans in om het onderzoek naar de spoorverbinding tussen de Rotterdamse haven en het Duitse achterland te bezien. Die commissie toog voortvarend aan het werk en presenteerde op 23 januari haar eindrapport. Uiteraard waren met het uitbrengen van dit rapport niet tegelijk alle daarin gesignaleerde knelpunten opgelost.

Bovendien wilde het kabinet-Kok niet dezelfde fout maken die het vorige kabinet, en wel in het bijzonder de toenmalige minister van verkeer en waterstaat Maij-Weggen, gemaakt heeft. Mevrouw Maij had de minder plezierige gewoonte om haar plannen vrij bruusk en gedecideerd in de samenleving te deponeren. Met deze methode lukte het haar vrij veel oppositie te verwerven.

Kok c.s. doen het anders. De bewindslieden hechten veel waarde aan het creëren van een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak voor hun beleid. Daarvoor is veel te zeggen. De aanleg van zo’n Betuwelijn moet toch enigermate gedragen worden door de bevolking en door lokale en provinciale overheden. Zeker, zo’n proces kost tijd, maar voorkomt heilloze polarisatie.

Wegtransport

Bovendien bevatte het rapport-Hermans een belangrijk facet dat de nodige extra aandacht verdient. De aanleg van deze spoorlijn, zo vindt Hermans, moet gepaard gaan met een ontmoedigingsbeleid voor het vervoer over de weg. Die ontmoediging krijgt het best gestalte door het wegtransport duurder te maken. Maar zo’n maatregel kan ons land natuurlijk niet in z’n eentje nemen. Ook moeten de consequenties van zo’n pakket goed doordacht worden.

Het is volstrekt begrijpelijk dat het kabinet de tijd neemt om met lokale en provinciale overheden te overleggen en om eventueel flankerend beleid goed te doordenken. Geen weldenkend politicus kan daartegen bezwaar maken. Ook Heerma en Rosenmöller niet. Tenzij deze politici zich beperken tot een eendimensionale politieke praktijk.

Zeker een fractieleider als Heerma, staande in een rijke bestuurscultuur en zelf beschikkend over royale bestuurservaring, moet weten dat voor zulke ingrijpende beslissingen als de aanleg van de Betuwespoorlijn de nodige tijd moet worden genomen. Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is het acceptabel een week, een maand of zelfs een halfjaar vertraging in de tijdsplanning te aanvaarden.

Bestuurscultuur

Bovendien heeft het CDA de nodige ervaring opgedaan in -soms moedwillige- vertraging van belangrijke besluiten. Heerma had afgelopen donderdag zo ongeveer een karrevracht boter op z’n hoofd. Het was gewoon dom om daarmee de zon van het interpellatiedebat -op te zoeken. De SGP’er Van den Berg had gelijk toen hij de CDA-fractievoorzitter wees op de ervaring van de Tweede Kamer met kabinetten waarin het CDA domineerde. In vergelijking daarmee doet het kabinet-Kok het helemaal niet slecht.

Koorts, ook verkiezingskoorts, is slecht voor het beleid. Koortsachtige activiteiten hebben niet zelden een boemerang-effect. Premier Kok reageerde heel nuchter op de poging van Heerma en Rosenmöller om zijn kabinet te binden aan de letter van het regeerakkoord. Zelfs al zou de hele Kamer voor een motie van deze strekking stemmen, dan nog zou het voor het kabinet onmogelijk zijn daaraan te voldoen.

Het lukt het CDA tot op dit moment maar niet om een effectief leiderschap in de oppositie te verwerven. Heerma heeft de waardigheid van de politiek in het algemeen en van zijn partij in het bijzonder wel vrat beschadigd door in zijn interpellatie mogelijk electoraal gewin voor zijn partij te laten prevaleren boven de normale rationele afweging en zorgvuldigheid. Dat is een christen-democraat, zelfs al moet hij de oppositie leiden, onwaardig.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Saturday 18 February 1995

Reformatorisch Dagblad | 32 Pagina's

Koorts is slecht voor het beleid

Bekijk de hele uitgave van Saturday 18 February 1995

Reformatorisch Dagblad | 32 Pagina's

PDF Bekijken