Bekijk het origineel

„Duidelijker signaal is niet nodig”

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

„Duidelijker signaal is niet nodig”

Geen verbazing over breed hervormd verzet tegen fusie Samen op Weg

5 minuten leestijd

APELDOORN - „Willens en wetens heeft men al de jaren ogen en oren dichtgestopt. Men heeft de breedte van de kerk kennelijk onderschat. De uitkomst van de raadpleging bevestigt hoe breed het verzet is. Een duidelijker signaal is niet meer nodig, te meer als we bedenken dat dit signaal ongevraagd is afgegeven. Voor vluchtwegen is nu geen ruimte meer”.

Dat zegt dr. ir. J. van der Graaf, de algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk, in reactie op de uitslag van het onderzoek dat het kerkelijk opinieblad Woord en Dienst verrichtte. Zoals we gisteren reeds meldden, bleek daaruit dat de meerderheid van de hervormde leden tegen fusie is in het proces Samen op Weg. Op dit moment zouden weliswaar 39 classes voor Samen op Weg zijn en 34 voor federatie, maar omgerekend naar het aantal zielen in de classes is de verhouding 1,3 miljoen tegen fusie en 1,1 voor.

Van der Graaf wijst erop dat in ieder geval de conclusie niet getrokken mag worden dat als men federatie boven fusie verkiest, men ook voor SoW als zodanig is. Hij concludeert dat voor de synode en haar organen herbezinning en terugkeer nodig zijn van een doodlopend gebleken weg. Ook moet niet verder gewerkt worden aan de ene arbeidsorganisatie, aldus de algemeen secretaris van de Bond.

Niet doof

De voorzitter van de hervormde synode, ds. W. Beekman, wacht liever de officiële reacties van de classes op de concept-kerkorde af, alvorens hij reageert. Die zogenoemde consideraties moeten op 1 mei bij de synode binnen zijn. Als de uitkomst van het onderzoek zou kloppen, zou dat Beekman verbazen. ,,Ik had verwacht dat weliswaar geen grote, maar toch een kleine meerderheid voor zou zijn”, aldus Beekman.

Als uit de consideraties een zelfde beeld naar voren komt als uit het onderzoek van Woord & Dienst, zal de synode daar volgens Beekman „niet doof voor zijn”. Het bestuur van de Hervormde Kerk neemt de reacties van de classes heel serieus en verbindt daar consequenties aan. „Als een grote groep moeite heeft met het SoW-proces, moeten we even rustigaan doen”, aldus Beekman.

Ds. J. ter Steege, voorzitter van de Confessionele Vereniging, is niet door de cijfers verrast. „Als je je oren in het land te luisteren legt, hoor je deze geluiden toch. Als ik even naar de classis Kampen kijk, waarvan ik praeses ben, dan merk je dat velen niet tegen een samengaan zijn, maar wel als dat moet in de vorm van een fusie”.

De Confessionele Vereniging staat, aldus ds. Ter Steege, een federatieve vorm voor; niet als eindstation, maar als groeimodel. „Daar willen we als confessionelen ook aan werken. Maar fusie is veel te bedreigend”.

Breed verzet

Ds. H. A. van de Pol, hervormd predikant in Dinteloord en voormalig synodelid, stelt dat uit de opiniecijfers blijkt dat het verzet breed is en zich niet beperkt tot één modaliteit. „We moeten voorlopig niet verder gaan dan federatie. We hebben niets aan een scheiding. Wie nu een fusie doordramt, laadt een enorme verantwoordelijkheid op zich”, aldus ds. Van de Pol.

De secretaris van de Raad van Deputaten Samen op Weg, ds. B. Wallet, was vanmorgen niet bereikbaar voor nader commentaar. De gereformeerde kerkrechtspecialist drs. L. C. van Drimmelen („het overvalt me”) deelde mee op dit moment nog niets over de cijfers te willen zeggen.

Ds. P. Boomsma, de voorzitter van de gereformeerde synode, vond dat de cijfers het reeds bij hem berustende beeld bevestigden. „Het is bovendien een duidelijk persbericht. Van de 34 classes die voor federatie zijn, zijn er slechts zes classes uitdrukkelijk tegen elke vorm van Samen op Weg”, aldus de predikant. Die nuancering geeft het protest tegen SoW „al een wat een ander gezicht”, maar een uiterst zorgvuldige omgang met de bezwaren van een groot deel van het hervormde kerkvolk blijft volgens ds. Boomsma geboden.

Naar zijn mening staat niets de drie protestantse kerken in de weg om het SoW-proces „in alle voorzichtigheid en zo verantwoord mogelijk” te vervolgen. Ds. Boomsma: „We mogen ook de mensen die in al die jaren zo vurig hebben gepleit vóór kerkelijke hereniging, niet in de kou laten staan”. Over de toekomst zei hij: „De denk dat de verdere stroomlijning van de kerkelijke organisatie gewoon kan doorgaan”.

Kerkelijk traject

Ds. K. van der Horst, synodevoorzitter van de Evangelisch-Lutherse Kerk, vindt de uitkomst van de opiniepeiling niet echt verrassend, gezien de geluiden uit de hoek van de Gereformeerde Bond en de Confessionele Vereniging.

„We moeten echter niet op opinie-peilingcijfers afgaan. Er is een kerkelijk traject afgesproken. De consideraties van de hervormde classes komen nu binnen. We moeten die gegevens afwachten. Mocht het geschetste beeld kloppen, dan zou ik mij als hervormd moderamen wel even achter het oor krabben”. De lutherse predikant zegt, wat zijn eigen kerk betreft, niet de indruk te hebben dat de meerderheid van de lutherse kerkleden tegen fusie is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 14 maart 1995

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

„Duidelijker signaal is niet nodig”

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 14 maart 1995

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken