Bekijk het origineel

Politieke strijd over een technische kwestie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Politieke strijd over een technische kwestie

4 minuten leestijd

Al onder het vorige kabinet Is een begin gemaakt met de verdere verzelfstandiging van de woningcorporaties. De toenmalige staatssecretaris van volkshuisvesting Heerma (nu fractievoorzitter CDA) was daarbij uiteraard nauw betrokken. Ook coalitiepartner PvdA had tegen die operatie geen grote bezwaren.

Toch is de opvolger van Heerma, staatssecretaris Tommel (D66), de afgelopen dagen met de zogenaamde bruteringswet In de problemen gekomen. De PvdA wilde meer garanties voor de minima. Fractievoorzitter Wallage sprak dreigende taal en zijn collega Heerma liet weten dat zijn fractie niet bereid was om het kabinet op dit punt aan een meerderheid te helpen, wanneer de PvdA het zou laten afweten.

Wat Is hier aan de orde? Waarom verzet de PvdA zich nu ineens tegen deze operatie waar zij eerder geen bezwaar tegen had en waarom dreigt Heerma tegen een wetsontwerp te stemmen, bij de opstelling waarvan hij als staatssecretaris nauw betrokken is geweest?

Voor het CDA is dit een kwestie van politieke strategie. De partij heeft in de oppositie nog steeds haar draai niet gevonden. Zij heeft de Indruk dat zij al te vaak dienst moet doen om de regeringscoalitie aan een parlementaire meerderheid te helpen, wanneer een van de coalitiepartijen afhaakt

Vandaar dat het CDA onlangs liet weten zich harder op te stellen ten opzichte van het kabinet Dat zou ook Inhouden dat de CDA-fractie tegen voorstellen stemt die op zichzelf genomen niet op grote bezwaren stuiten, als zij daardoor het kabinet In de moeilijkheden kan brengen.

Dat is een nogal antigouvemementele opstelling die niet bij Iedereen in de achterban van het CDA zo goed zal vallen. Daarbij komt dat vanwege de vroegere betrokkenheid van Heerma, de nu aan de orde zijnde bruteringsoperatie zeker ongeschikt is om deze nieuwe strategie op uit te proberen. Burgemeester Lemstra van Hengelo dreigde al als lid van het CDA te bedanken vanwege de harde opstelling van de fractie.

Ook voor de PvdA zou de oppositie tegen het kabinetsvoorstel wel eens te maken kunnen hebben met een nieuwe politieke strategie. De PvdA zat de laatste jaren bij de verkiezingen steeds in het hoekje waar de slagen vielen. Zo langzamerhand is er zelfs reden om te twijfelen aan de toekomst van de PvdA als een van de grote partijen In ons land.

De nieuwe strategie van de PvdA zou inhouden dat de partij zich meer dan voorheen opwerpt als de belangenbehartiger van de lagere inkomensgroepen. Met name In de wao-discussie van enkele jaren geleden heeft het sociale gezicht van de PvdA grote schade opgelopen, met als gevolg dat een deel van de traditionele PvdA-kiezers het bij de stembus voortaan liet afweten.

Vandaar dat de PvdA pas voor het (op zich vrij financieel-technische) wetsontwerp wil stemmen als de staatssecretaris voldoende garanties heeft gegeven dat er extra huursubsidie komt voor de minima. Vorige week zette Tommel zijn standpunt daarover uiteen in een brief aan de Tweede Kamer, maar daarmee was de PvdA niet tevreden.

Na de Tweede Wereldoorlog, toen er in ons land een grote schaarste was aan woningen, is de regering zich intensief gaan bemoeien met de volkshuisvesting. De bouw van huurwoningen werd fors gesubsidieerd en de huren van bestaande woningen werden laag gehouden. Daardoor raakten veel mensen eraan gewend om goedkoop te wonen.

Geleidelijk aan trekt de overheid zich nu wat terug van de sector volkshuisvesting. De bruteringsoperatie, waarbij toegezegde overheidssubsidies weggestreept worden tegen overheidsleningen, vormt daar een onderdeel van. Daarbij Is het uiteraard van belang om de onderkant van de markt in de gaten te houden.

De Individuele huursubsidie is een geschikt middel om de kloof tussen het lage Inkomen en de te hoge huur te overbruggen. Maar daarbij geldt dat de kosten voor de overheid in de hand moeten worden gehouden, anders ontstaan er onherroepelijk budgettaire problemen. Vandaar de begrijpelijke terughoudendheid van de staatssecretaris.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 maart 1995

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Politieke strijd over een technische kwestie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 maart 1995

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken