Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

GPV op de pragmatische ARP-koers

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

GPV op de pragmatische ARP-koers

Soms is distantie van maatschappelijke ontwikkelingen noodzakelijk

4 minuten leestijd

In het deze week gepresenteerde rapport ”Samenwonen verplicht” gaat het wetenschappelijk bureau van het GPV consequent en consistent door op de koers die in het in 1992 verschenen rapport ”Zo zijn we niet getrouwd” is uitgezet. Het is een koers van een politieke partij die voluit wil meedoen en meeregeren in deze tijd van secularisatie. Het is een koers die de vroegere ARP naar het pragmatisme voerde en van haar beginselen afbracht.

Het GPV is een partij, die voor „vol” wenst te worden aangezien. De partij denkt na over de problemen waarvoor de overheid zich in deze tijd gesteld ziet. Een van die problemen is het samenwonen en samenleven van mensen buiten het huwelijk om. Deze alternatieve samenlevingsvormen roepen in juridische zin problemen op, omdat in wet- en regelgeving de rechten en plichten van samenwoners voor elkaar en voor derden niet of nauwelijks is geregeld.

Om dat probleem juridisch in goede banen te leiden, is het wetenschappelijk bureau van het GPV met een voorstel gekomen om aan niet-huwelijkse samenlevingsvormen dezelfde zakelijke rechten en plichten toe te kennen als aan het huwelijk en deze vormen ook te laten registreren. Alleen familierechtelijke aangelegenheden moeten nadrukkelijk buiten beschouwing worden gehouden. Wil een samenwonend stel, bijvoorbeeld een homosexueel of lesbisch paar, niet alle wettelijke plichten en rechten op zich nemen, dan moeten de samenwoners notarieel een soort samenlevingscontract sluiten en dat laten registreren.

Het bedrijven van christelijke politiek is het balanceren op het scherp van de snede. Soms is er een afglijden naar de ene kant, namelijk die van het pure getuigenis, waarmee dan de plaats van de kerken wordt ingenomen. Daarvan wordt de SGP nogal eens beschuldigd. Verschillende GPV’ers hebben een- en andermaal betoogd die kant in elk geval niet op te willen. Soms is er een afglijden naar het pragmatisme. Ook dat wil het GPV niet. Maar aan dat gevaar zijn de samenstellers van het GPV-rapport in dit geval niet ontkomen.

Het is zeer de vraag of een politieke partij die wortelt in de gereformeerde belijdenis, op alle moderne ontwikkelingen in de samenleving een antwoord in de vorm van regulering moet hebben. Bij een bevestigend antwoord op deze vraag zal zo’n partij er ook toe kunnen komen om het probleem van de maatschappelijk geaccepteerde abortus provocatus te reguleren. Of om het verschijnsel van de euthanasie via de regulering in te kaderen. Of om het massale en voor een groot deel van het publiek zo aantrekkelijke gokken via regels in te dammen. Om maar eens wat voorbeelden te noemen.

Aantrekkelijkheid

Waarom zou zo’n beginselpartij dat moeten doen? Is dat om acceptabel te worden of te zijn als toekomstige coalitiepartner voor de grotere politieke partijen? Dat is een vorm van illusiedenken, die geen rekening meer houdt met de werkelijkheid van verdergaande secularisatie. Is dat om voor de kiezers een alternatief te bieden voor die partijen, die nog verder gaan in hun denken over de voortgaande secularisatie en het toenemende individualisme en egocentrisme?

De aantrekkelijkheid van een beginselvaste politieke partij voor de kiezers wordt niet vergroot door een vorm van meedoen, waarvan telkens maar weer zal blijken dat het een achter de feiten aan lopen is. Volgens het rapport ”Samenwonen verplicht” willen de samenstellers niets weten van toekenning van familierechtelijke faciliteiten aan samenwoners. Maar staatssecretaris Schmitz (Justitie) werkt intussen al aan een wet die deze faciliteiten, zoals adoptie, wél kent.

Door te pogen te reageren op maatschappelijke ontwikkelingen gaat het GPV op de koers van de vroegere ARP. Dat is een heilloze koers en versluiert het zicht op het principiële vertrekpunt, zoals RPF-fractievoorzitter Van Dijke deze week terecht opmerkte. Beginselvaste partijen doen er beter aan voor ongewenste maatschappelijke ontwikkelingen een Bijbels verantwoord perspectief te bieden. Bij het eventueel sluiten van compromissen is dan dat perspectief uitgangspunt en niet een vorm van reglementering, die deze ontwikkeling al min of meer als geaccepteerd beschouwt.

Illusoir

Zeker, samenwoning is een toenemend maatschappelijk fenomeen. Dat fenomeen van vrijblijvendheid, individualisme en liberale seksuele moraal krijgt veelal een politieke vertaling in de keus van de samenwoners voor politieke partijen, die deze maatschappelijke ontwikkelingen blindelings volgen en soms zelfs daarin voorgaan. Als, in een bijna illusoire gedachte, het GPV ooit voor deelname aan een regeringscoalitie zal worden uitgenodigd, zal er ongetwijfeld een breder draagvlak zijn voor de GPV-principes. In dat geval kunnen beter die principes uitgangspunt voor onderhandelingen zijn dan wetenschappelijke rapporten, die de gevestigde praktijk min of meer reglementeren en daardoor ook legitimeren.

De SGP heeft in 1993 een commentaar op registratie van alternatieve leefvormen uitgebracht onder de titel “Trouw moet blijken”. Volgens dat commentaar kan en mag het niet de taak van de overheid zijn om over te gaan tot publieke erkenning van samenlevingsvormen, die duidelijk in strijd zijn met Bijbelse normen. Dat standpunt is voor een beginselvaste partij een meer begaanbare weg, dan die het GPV met ”Samenwonen verplicht” vervolgt. Soms is distantie van maatschappelijke ontwikkelingen op Bijbelse gronden noodzakelijk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 mei 1995

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

GPV op de pragmatische ARP-koers

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 mei 1995

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken