Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Snelweger

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Snelweger

7 minuten leestijd

Hemelse vertroosting

Bij de Houtense uitgeverij Den Hertog verscheen een herdruk van een stichtelijk werk. Nadat in 1965 uitgeverij J. P. van den Tol in Dordrecht een eerste druk verzorgde van de ”Hemelse Vertroosting”, geschreven door William Perkins en vertaald door ds, J. van der Haar, bracht de Houtense uitgever de tweede druk op de markt. Het werkje van Perkins (1558-1602), wel genoemd de vader van de Engelse puriteinen, telt 96 bladzijden en kost, gebonden, 18,50 gulden.

Pastoraat

De aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn verbonden prof. dr. W. H. Velema droeg op 13 september 1993 het rectoraat over. Hij deed dat met een rede over het thema ”Pastoraat met raad en daad”. De oratie is, in uitgebreide vorm, uitgegeven als nummer 31 in de reeks ”Apeldoornse studies”. Dr. Velema gaat in het boekje in op het feit dat er, na een vrij lange periode van uitsluitende aandacht voor communicatieve aspecten van het pastoraat, weer aandacht komt voor wat hij noemt het bijbelse gehalte van het pastoraat. ”Pastoraat met raad en daad” is eveneens uitgegeven bij Kok in Kampen, telt 64 bladzijden en kost ƒ,19,90.

Asielzoeker

Als werkmateriaal voor de +16-verenigingen heeft de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten (JBGG) een MIVO-schets samengesteld over asielzoekers en hun opvang in Nederland. De werkschetsen zijn voorzien van verwerkingsmogelijkheden. Informatie wordt gegeven over de thuissituatie en achtergrond van asielzoekers, begrip gevraagd voor het feit dat zij in een ander land ‘onder dak’ proberen te komen. De bijbelse visie op herbergzaamheid komt nadrukkelijk aan de orde, waarbij, onder verwijzing naar Matthéüs 25:31-46, uiteindelijk de indringende vraag wordt gesteld: Zal het Zaïre (dat veel en veel meer vreemdelingen herbergt dan Nederland) verdragelijker zijn in het oordeel? De brochure, die 24 pagina’s omvat, kan worden besteld bij het Bondscentrum JBGG, Postbus 79, 3440 AB Woerden.

Zesde druk

Een zesde druk verscheen van de levensbeschrijving van nu wijlen ds. P. Honkoop sr. Ruim een jaar geleden bracht de Houtense uitgever de eerste druk op de markt. Ds. P. Honkoop (1891-1963) was predikant van de Gereformeerde Gemeenten en diende de gemeenten van Den Haag, Rijssen en Yerseke. De levensbeschrijving, van de hand van A. F. van Toor en F. van Toor, is gebonden, telt 196 bladzijden en kost 27,50 gulden.

Eredienst

De Willem de Zwijgerstichting, Postbus 10049 in Apeldoorn, stelt zich de verdieping en versterking der reformatorische beginselen in ons volksleven ten doel, maar „ook de verlevendiging van het historisch besef en de verdediging van het protestants-nationaal karakter van ons volk gelijk dit onder invloed van de Hervorming en onder leiding van Oranje zijn stempel ontving”. Daartoe heeft de stichting nu een brochure op de markt gebracht over de ”Eredienst en gemeenteopbouw”, geschreven door dr. A. Noordegraaf. De brochure, die 44 bladzijden telt kost 8,75 gulden. Overigens ontvangen donateurs van de stichting (die minimaal 12,50 bijdragen) jaarlijks 2 brochures.

Wapenrusting

Zodra een mens zich door genade van de zonde afkeert en tot God begeert terug te keren, begint de geestelijke strijd van de ware christen. Deze geestelijke strijd eindigt pas als de christen sterft. Over deze geestelijke strijd én hoe de christen in deze strijd staande kan blijven, gaat het in het boekje “De geestelijke wapenrusting”. Het boekje bevat 20 meditaties over Efeze 6:13-17, geschreven door ds. B. van der Heiden, predikant van de gereformeerde gemeente Hardinxveld-Giessendam. Het gebonden werkje is uitgeven bij Den Hertog in Houten, telt 119 bladzijden en kost 21,90 gulden.

Gegeven en genomen

In de kasten van uitgeverij De Banier in Utrecht liggen nog steeds handgeschreven preken en meditaties van ds. G. H. Kersten. Uit dit familiebezit zijn enkele ‘nieuwe’ preken en meditatieve gedachten over het leven van Job uitgewerkt. Deze korte preken zijn gebundeld met enkele preken uit het boek Job, die al eerder door De Banier zijn uitgegeven. De eerste preek bijvoorbeeld (Job 1:20-22) vinden we al terug in 22e jaargang van ”Uit den schat des Woords”, maar ook in De Gelovige Verwachting. Ook de tweede preek is eerder gepubliceerd in De Gelovige verwachting. Merkwaardig is dat een preek over Job 33:23 en 24 in het nieuwe bundeltje ”Gegeven en genomen” ontbreekt. De preken werden geschreven, zo vermeldt de uitgever op de achterzijde, „om te mogen leren dat de tegenspoeden der rechtvaardigen vele zijn, maar dat, wanneer de Heere hen uitredt, de beproeving van hun geloof mag zijn tot Zijn lof, eer en heerlijkheid.

Naast het dagboek, samengesteld uit het werk van ds. G. H. Kersten, zijn volgens de uitgever in de toekomst nog meer preken te verwachten. ”Gegeven en genomen telt 98 bladzijden, is gebonden en kost 27,50.

Dagboek uit schatboek

Onder redactie van de predikanten D. Rietdijk, W. Harinck en C. G. Vreugdenhil verscheen bij uitgeverij De Banier een dagboek, geschreven door een zeventiental predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten. Uitgangspunt voor de meditaties vormt de Heidelbergse Catechismus. „Zoals dat met echte schatten gaat, is de Heidelbergse Catechismus bij het oud -zelfs eeuwen oud- worden niet in waarde verminderd. Een schatboek is het! De schat van de enige troost, beide in leven en sterven, wordt als een veelzijdige diamant door middel van vragen en antwoorden de lezer voorgehouden”. Een van de redactieleden, ds. D. Rietdijk, heeft zijn werk aan het boek niet kunnen afmaken. „Op 4 november 1993 nam de Heere hem weg en werd ten volle de belofte van Jesaja 33:17a voor hem vervuld: ”Uw ogen zullen de Koning zien in Zijn schoonheid”.”

Het kloeke gebonden werk telt 370 bladzijden en kost 47,50 gulden.

De beloofde Messias

Uit het bekende werk ”De evangelische Jesaja”, geschreven door Abraham Hellenbroek (1658-1731), zijn dertien adventspreken genomen. Deze verschenen in 1976 bij uitgeverij J. P. van den Tol. Den Hertog in Houten brengt het werk opnieuw op de markt. De advents-stoffen „zijn onveranderd wat tekst en inhoud betreft, alleen zijn zij in onze huidige Nederlandse taal herschreven en daardoor voor ieder duidelijk leesbaar geworden”.

”De beloofde Messias”, zoals het werkje heet, telt 169 bladzijden en kost 23,50 gulden.

Wereldse verzoekingen

Van Theodorus van der Groe verscheen het boekje ”Wereldse verzoekingen”. Het bevat vermaningen aan christenen om zich zorgvuldig te wachten voor wereldse verzoekingen. Het gaat hier om een voorrede die voor het eerst in 1754 geplaatst werd in het zevende deel van de ”Schatkamer van uitgelezene Godgeleerde verhandelingen” door Ralph en Ebenezer Erskine. Ook in herdrukken is deze voorrede, die nu apart uitgegeven is, te vinden. Passend hierbij is de opgenomen preek van Van der Groe over 1 Kronieken 29:15a. Het boekje, dat 66 bladzijden telt, kost ƒ 14,90 en kwam uit bij Den Hertog in Houten.

Schriftverklaringen

In de serie Schriftverklaringen van dr. H. F. Kohlbrugge verscheen het tweede deel met verklaringen over de Brief aan de Hebreeën. Nu komen aan de orde de hoofdstukken 7-10. Het is de bedoeling dat er nog een derde deel verschijnt over dit bijbelboek. De nu gebundelde verklaringen zijn voor het overgrote deel nog niet eerder in Schriftverklaringen gepubliceerd. Over diverse teksten gaf Kohlbrugge meermalen een verklaring. Daarom zijn en hier en daar wat overlappingen. Toch zijn alle verklaringen opgenomen omdat dikwijls de tekst weer anders belicht wordt. Den Hertog zorgde ook nu weer een voor een fraaie uitgave van 246 bladzijden die voor ƒ 23,90 te koop is.

Smytegeltfonds

Het bestuur van het Smytegeltfonds in Middelburg heeft een eerste uitgave verzorgd van een bundel preken. Gekozen is voor een tiental preken van Petrus van der Hagen. De preken zijn eerder verschenen in kleine brochures, zoals we van het Smytegeltfonds gewend waren. Gebonden in linnen olijfgroene band met goudopdruk kost de bundel, die 144 pagina’s omvat, ƒ25, Tot 31 december kunnen abonnees van het Smytegeltfonds het boekje bestellen voor ƒ 15.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Thursday 15 June 1995

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

Snelweger

Bekijk de hele uitgave van Thursday 15 June 1995

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

PDF Bekijken